Länk till startsidan

Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds kan föräldraskapet behöva fastställas genom en bekräftelse. Det behöver göras om ni som föräldrar är ogifta. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder och vårdnadshavare.

Digital bekräftelse av föräldraskap inom 14 dagar från födseln

Nyblivna föräldrar som är ogifta kan bekräfta föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket. Samtidigt kan ni även anmäla gemensam vårdnad.

Använd Skatteverkets e-tjänst om ni är eniga om att barnet är ert gemensamma och:

  • barnet är fött den 1 januari 2022 eller senare,
  • båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda i Sverige när barnet föddes,
  • bekräftelsen och godkännandet av föräldraskap sker inom 14 dagar efter barnets födelse,
  • ni båda har e-legitimation/bank-id som ni signerar med i tjänsten.

Bekräftelse av föräldraskap senare än 14 dagar från födseln

Du som bor i Lunds kommun, är sambo och inte kan anmäla föräldraskap digitalt hos Skatteverket gör en bokning med vår e-tjänst eller kontaktar oss. Om ni saknar e-legitimation/bank-id, ta kontakt med medborgarcenter.

Kontakta medborgarcenter

Om ni är sammanboende och överens att barnet är ert gemensamma gör ni en bokning i vår e-tjänst. Ni kan göra detta även innan barnet är fött, dock tidigast två månader innan beräknat födelsedatum. Handlingarna signeras i detta fall innan barnets födelse men registreringen hos Skatteverket sker inte förrän barnet är fött och har fått ett personnummer.


Om ni har gemensamma barn sedan tidigare loggar in i e-tjänsten och fyll i uppgifterna så skickar vi hem handlingar till er för signering. Samtidigt kan ni anmäla gemensam vårdnad.


Om det är ert första gemensamma barn loggar in i e-tjänsten, fyll i uppgifterna och boka en tid för möte. Under mötet går vi tillsammans igenom handlingarna som ni signerar. Samtidigt kan ni anmäla gemensam vårdnad.

Logga in i vår e-tjänst, fyll i uppgifterna och beställ handlingar/boka en tid för möte. Under mötet går vi tillsammans igenom handlingarna som ni signerar. Samtidigt kan ni anmäla gemensam vårdnad.


För ogifta samkönade par som får barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård fastställer familjerätten föräldraskap för mammans sambo. Skicka även med det skriftliga samtycke som tidigare lämnats till sjukvården när ni skickar in övriga handlingar till oss.

Om ni föräldrar inte bor ihop eller inte är överens om att barnet är ert gemensamma ska ni kontakta familjerätten.


Ibland krävs en mer omfattande utredning för att fastställa vem som är pappa/förälder till barnet och i vissa fall kan ett faderskapstest behövas. Det görs genom en DNA-undersökning. Kontakta Familjerätten för mer information.

Kontakta oss om faderskap och föräldraskap


Kontaktuppgifter för föräldrar som bor ihop

Telefon: 046-359 50 00
E-post: foralder@lund.se

Telefontider: Måndag–torsdag klockan 8.00–17.00, fredag klockan 8.00–16.00


Kontaktuppgifter för föräldrar som inte bor ihop

Telefon: 046-359 35 00
Telefontid för tidsbokning: måndag, tisdag, torsdag klockan 10.30–11.30 samt onsdag 13.00–14.30

Telefontider under sommaren

Vecka 26-33: tisdagar och torsdagar klockan 10.00-11.30

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?