Länk till startsidan

$currentPage

Bli familjehem – du behövs!

Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom? Vi behöver fler familjehem och jourhem till barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar.

Vem kan bli familjehem?

Vi letar efter vanliga människor som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet. Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ett intresse för barn och ungdomar.

Vi önskar att ni bor i Skåne, gärna inte allt för långt från Lund. Vi välkomnar sökande med olika etnisk och kulturell bakgrund, men ni som är vuxna i familjen behöver obehindrat behärska svenska i tal och skrift.


Bli familjehem eller jourhem!

Är du och din familj intresserade av att bli familjehem eller jourhem? Skicka in en intresseanmälan så blir ni kontaktade av någon av våra familjehemssekreterare för ett första samtal!

Flicka och pojke blåser såpbubblor.

Vad innebär det att vara familjehem för Lunds kommun?

Det är ett givande, spännande och utmanade uppdrag att vara familjehem. Ni behöver vara redo att ta emot barn och unga som varit med om svåra saker i ert hem. De barn och ungdomar som inte kan bo med sina föräldrar har ingen riktigt fungerande hemsituation. Den bristande föräldraförmågan kan bero på olika saker och ibland är det helt andra orsaker som gör att barnet far illa eller att hemsituationen inte fungerar. Saknaden av vård och omsorg sätter självklart spår hos barn och ungdomar.

Ni kommer att ingå i en grupp med andra familjehem som träffas regelbundet. Ni har även tät kontakt med våra barn- och ungdomsutredare, samt våra familjehemssekreterare.

Barn som blir placerade kan vara allt från spädbarn till myndighetsålder. Efter 18 års ålder kan ungdomarna bo kvar i sitt familjehem tills de gått ut gymnasieskolan och längst till de fyller 21 år.

Utbildning och träffar

Vi erbjuder våra jourhem och familjehem grundutbildningen ”Ett hem att växa i”, men också utbildningskvällar med externa utbildare i olika aktuella ämnen, samt en bowlingkväll tillsammans med samtliga familjemedlemmar. Lunds kommun har ett nära samarbete med Lunds universitet och våra familjehem och jourhem blir ibland tillfrågade att delta i olika studier och projekt i syfte att stärka forskningen vad gäller familjehemsvården.

Pojkar sitter på en brygga och doppar fötterna

Vi söker familjehem och jourhem

Ett familjehem är som en bonusfamilj där ett barn kan bo under kortare tid eller resten av sin uppväxt. Ett familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet. Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ett intresse för barn och ungdomar.

Det är våra familjehemssekreterare som matchar familjehem med de barn och ungdomar som behöver komma hemifrån. De följer också upp hur det går och samarbetar med alla våra familjehem som har barn hos sig.

Jourhemmet skiljer sig från familjehemmet genom att det oftast måste vara en person hemma på heltid och genom att barnet eller ungdomen som behöver placeras kommer med mycket kort varsel. Att vara jourhem med möjlighet att ta emot två barn innebär att ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt att en av er kan vara hemma på heltid. Våra jourhem är i tjänst dygnets alla timmar och veckans alla dagar. Just nu söker vi två jourhem.

När du ansöker om att bli familjehem eller jourhem gör våra familjehemssekreterare en utredning då de pratar med er alla i familjen och hälsar på er hemma. Vi tittar också på utdrag ur socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, Transportstyrelsens register, Kronofogden och Försäkringskassan för att komplettera vår utredning. Referenser tas också. En familjehemsutredning tar några månader att genomföra.

Hur är det att vara familjehem?

I filmen möter du Ninna och Kenneth som berättar om hur det är att vara familjehem för Lunds kommun. De säger att det är utvecklande, meningsfullt och roligt. Ett sätt att förändra världen i det lilla.

Känslan av att verkligen göra skillnad i ett barns liv, den är svårslagen. Barnen kommer ofta utan tillit, utan lojalitet, utan kärlek. Allt det där måste vi tillsammans med barnet bygga upp. Det är både det som är svårast, men som också är mest tillfredsställande.


Ninna & Kenneth, familjehemsföräldrar

Om oss

I Lunds familjehemsgrupp arbetar erfarna familjehemssekreterare. Vi jobbar i nära samarbete med varandra och med våra jour- och familjehem, allt för att skapa en trygg och bra miljö för det placerade barnet. Barnets perspektiv är alltid centralt i bedömningarna vi gör och besluten vi fattar.

Skicka in en intresseanmälan via vår e-tjänst så blir ni kontaktade av någon av oss familjehemssekreterare för ett första samtal!

Du hittar kontaktuppgifter till oss och mer information om familjehem och jourhem här.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Aktuellt

Omsorg och stöd

Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom? Vi behöver fler familjehem till barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar.

Omsorg och stöd

Föräldrautbildningen ABC syftar till att stärka relationen och förebygga konflikter mellan barn i åldern 3-12 år och föräldrar. ABC består av fyra gruppträffar på 2,5 timme vardera.

Omsorg och stöd

Kanske har du som barn eller ungdom någon i din närhet som missbrukar, mår dåligt psykiskt eller separerade föräldrar som bråkar mycket. Att träffas i grupp med andra som varit med om liknande situationer är ett sätt.