Länk till startsidan

Anmäl nyanlänt barn till skolan hos Lundavälkomsten

I Lunds kommun välkomnas alla nyanlända barn och unga som söker plats i förskola, grundskola och gymnasieskola till Lundavälkomsten. Vi hjälper även vuxna som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket att ansöka till sfi (svenska för invandrare).

This information in other languages

  1. Click ”Languages” at the top of the page.
  2. Choose ”Translate”
  3. The language is automatically set in English. But you can change language by changing at the top next to the Google logo, where it says "engelska/English".

Anmälan till Lundavälkomsten

Fyll i blanketten nedan och skicka den till oss för att anmäla barn och unga (förskola, grundskola och gymnasieskola) till Lundavälkomsten.

Anmäl nyanlänt barn eller ungdom – blankett på engelska Pdf, 207 kB.
(Om du använder en översatt version av sidan, behöver du klicka på "Go to original page" när sidan öppnats.)

Skicka blanketten till:
Barn- och skolförvaltningen
Lundavälkomsten
Box 41
221 00 Lund

Så här går det till på Lundavälkomsten

Barn 0–5 år gamla

Du med barn i åldern 0–5 år vänder dig till Lundavälkomsten för att få information om den svenska förskolan och hjälp att ansökan till kommunala förskolor.

Barn och ungdomar 6–19 år gamla

Lundavälkomsten förbereder nyanlända skolbarn och ungdomar inför fortsatta studier i Lunds grund- och gymnasieskolor. Tidigare skolkunskaper och erfarenheter kartläggs enligt Skolverkets rutiner.

Kartläggningen sker i olika steg och ser olika ut beroende på barnets ålder. Parallellt med kartläggningarna får eleverna undervisning i en till tre veckor på Lundavälkomsten. Efter tiden på Lundavälkomsten erbjuds eleven plats i någon av kommunens grundskolor eller gymnasieskolor.

Vi lär känna eleven för att skapa en bra skolstart

Vid det första mötet ska både barnet eller ungdomen och vårdnadshavare (föräldrar) vara med. Ni pratar med en lärare om elevens tidigare skolbakgrund, erfarenheter och om vilka språk eleven använder. Du och ditt barn får även information om det svenska skolsystemet samt hjälp att göra skolval för barn som tillhör grundskolan.

Övriga kartläggningar görs av lärare enskilt med varje elev och eleven får då på sitt starkaste språk visa vad hen kan inom olika områden. Kartläggningarna är inget test och ditt barn behöver inte förbereda sig.

Eleverna träffar även skolsköterskan på Lundavälkomsten för ett samtal om sin hälsa. I detta samtal ska också vårdnadshavare vara med. Vid behov medverkar tolk i alla möten och kartläggningar.

Information om att ansöka om plats i grundskolan

Rätt för nyanlända att börja i gymnasieskolan

Du som är nyanländ har rätt att börja i gymnasieskolan i Lunds kommun om något av följande kriterier är uppfyllda:

  • Du som är folkbokförd har rätt att påbörja din utbildning senast vårterminen det år du fyller 20, om du inte avslutat gymnasieskola eller motsvarande i annat land.
  • Du som är bosatt i Lunds kommun och är EU/ESS-medborgare har rätt att påbörja din utbildning senast vårterminen det år du fyller 20, om du inte avslutat gymnasieskola eller motsvarande i annat land. Tänk på att bosättning och invånarstatus måste styrkas med underlag.
  • Du är papperslös eller asylsökande och under 18 år.

Elever som går i grundskolan måste påbörja sin gymnasieutbildning innan de blir 18 år.

Att ansöka till gymnasieskolan

Om du uppfyller något av kriterierna kan du söka till en gymnasieutbildning på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Lunds kommun. Vid de kommunala gymnasieskolorna erbjuds introduktionsprogrammet Språkintroduktion. Nyanlända elever ska börja med att anmäla sig hos Lundavälkomsten. Därefter ska en ansökan till gymnasieskolan göras.

Rätt att gå kvar i gymnasieskolan

För elever som har påbörjat sin gymnasieutbildning i Lund gäller följande.

  • Om en elev flyttar till en annan kommun kan eleven gå kvar på gymnasieskolan i Lunds kommun om den nya kommunen godkänner det. Det är kommunen som eleven bor i som ansvarar och betalar för elevens skolgång och beslutar om en elev får gå i en skola i en annan kommun.
  • En ej folkbokförd elev som har påbörjat gymnasieskolan och blir 18 år har rätt att gå klart sitt gymnasieprogram enligt sin studieplan, men har däremot inte rätt att byta från ett introduktionsprogram till ett nationellt program.

Anmäl vuxen till svenska för invandrare, sfi

Svenska för invandrare är för dig som är bosatt i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

Så anmäler du dig till sfi

Hitta till Lundavälkomsten

Besöksadress: Mellanvångsvägen 10 C
Postadress: Lundavälkomsten Box 41, 221 00 Lund

Hitta till Lundavälkomsten på en karta

Har du frågor är du välkommen att ringa eller mejla till medborgarcenter, som hjälper dig.

Kontakta medborgarcenter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?