Länk till startsidan

Ansöka om skola eller byta skola

Här finns information för dig som vill byta skola för ditt barn eller vill ansöka om skola när du flyttar till Lunds kommun.

Som elev och vårdnadshavare har du rätt till ett fritt skolval. Det betyder att du i mån av plats kan välja den skola du vill. Det kan vara en kommunal eller fristående skola, i hemkommunen eller i en annan kommun.

Grundskolor i Lunds kommun

Du som är ny i Sverige

Har ditt barn inte gått i skola i Sverige tidigare ska du vända dig till Lundavälkomsten för att söka plats i grundskolan.

Lundavälkomsten

Ta kontakt med medborgarcenter om du har frågor eller vill ha hjälp.
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Nyinflyttad och byte av skola inom kommunen

När du vill byta skola för ditt barn för att ni flyttar till Lunds kommun eller vill byta skola inom kommunen, använder du e-tjänsten nedan. Du kan ansöka och rangordna flera skolor i ansökan.

Viktigt att notera vid skolbyte inom kommunen

Om ditt barn får en plats på en av de sökta skolorna, kommer placeringen på den gamla skolan att avslutas automatiskt och ditt barn skriv in på den nya skolan. Du behöver därför vara säker på att du vill göra det skolbyte du ansöker om.

Om du inte kan använda bank-id eller om du har skyddade personuppgifter, så kontakta medborgarcenter för hjälp att ansöka på annat sätt.

E-post: lunds.kommun@lund.se
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Ansöka om plats i anpassad grundskola

Har ett barn som går eller ska gå i anpassad grundskola och flyttar till Lunds kommun tar du kontakt med vår samordnare för anpassad grundskola.

Så ansöker du plats i anpassad grundskola

Ansöka till ISLK och fristående skolor

Ska du ansöka till International School of Lund Katedralskolan, ISLK, ska du ansöka direkt till skolan eftersom de har särskilda intagningskriterier.

Ansök till ISLK

Om du ska ansöka till en fristående skola gör du det direkt till den aktuella skolan.

Att tänka på vid ansökan

Har ni ännu inte flyttat till Lunds kommun behöver du komplettera ansökan med något som styrker flytten, exempelvis ett hyresavtal eller köpekontrakt. Observera att vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavare signera ansökan.

Hur lång tid i förväg behöver jag söka?

Vi behöver ha ansökan minst 45 dagar innan önskat startdatum, om barnet önskar börja under terminens gång. Om önskat startdatum är vid höstterminens start behöver vi få in ansökan senast den 15 april. För önskat startdatum vid vårterminens start behöver vi ha in ansökan senast den 30 november.

Rätt till plats i skola

Den kommun som du bor i är skyldig att ordna en plats i grundskolan för ditt barn. Du kan välja mellan skolor i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där ni bor. Finns det plats på den skolan ni önskar får ditt barn börja där. Är det fler som vill gå på en skola än vad det finns lediga platser så fördelas platserna enligt våra urvalsprinciper.

Lunds kommuns urvalsprinciper i grundskolan

Skolverket – välj förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola

Rätt till skolskjuts

Rätten till skolskjuts påverkas om ni väljer en skola som är längre bort från hemmet än en skola där eleven normalt hade placerats.

Läs vad som gäller för skolskjuts

Utskrivning av elev

Om en elev ska byta skola, till en friskola eller en skola i en annan kommun, behöver du anmäla att eleven ska skrivas ut från grundskolan i Lunds kommun.

Utskrivning av elev i grundskolan - e-tjänst 

Om du inte kan använda bank-id eller om du har skyddade personuppgifter, så kontakta medborgarcenter för hjälp att ansöka på annat sätt.

E-post: lunds.kommun@lund.se
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Om du bor i en annan kommun

Bor du i en annan kommun kan du under vissa förutsättningar ändå välja att gå i en av Lunds kommunala skolor. Det kallas för interkommunal placering.

En elev har rätt att bli mottagen i en annan kommuns förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl till detta. Vad som anses vara särskilda skäl bedöms i varje enskilt fall.

Lunds kommun får även i andra fall ta emot en elev som bor i en annan kommun, till exempel om du som vårdnadshavare önskar detta. I det fallet är det inte någon rättighet ni har, utan det är frivilligt för Lunds kommun att ta emot eleven.

Ansök om skolplacering av elev folkbokförd i annan kommun

En ansökan om skolplacering inför närmast kommande läsår kan göras tidigast i april läsåret före.

Vid skyddade personuppgifter gör du i stället ansökan med en blankett. Blanketten får du genom att kontakta medborgarcenter.

Samverkansavtal ger rätt att gå kvar på skolan

Inom Skåne finns ett samverkansavtal mellan kommunerna. Avtalet innebär att en elev som har beviljats en interkommunal placering i Lunds kommun har rätt att fullfölja sin utbildning inom förskoleklass och grundskola på samma skola, så länge eleven inte behöver göra ett aktivt skolval eller byta skola vid övergång mellan stadier.

Vid flytt från Lunds kommun

En elev som bor i Lunds kommun, går i en av våra kommunala grundskolor och flyttar till en annan kommun, får lov att gå kvar i skolan hela det läsåret. Om eleven går i årskurs 8 får hen även gå kvar i sin nuvarande skola under årskurs 9.

Om eleven går i årskurs F–7 och därefter vill fortsätta i sin nuvarande grundskola i Lunds kommun behöver du ansöka om plats på skolan på nytt. Du gör då en ansökan om skolplacering för elev folkbokförd i annan kommun för att få en interkommunal placering.

Om ditt barn i stället vill börja i grundskola i sin nya hemkommun kontaktar du den kommunen för information om hur du ansöker.

Kom även ihåg att göra en utskrivning om ditt barn väljer att börja i en annan skola. Informera nuvarande skola om utskrivningen så snart som möjligt för att möjliggöra en bra överlämning.

Skolskjuts

Tänk på att när ett barn som är folkbokfört i en annan kommun går i Lunds kommuns grundskolor, är det hemkommunen som ansvarar för eventuell skolskjuts och dit du som vårdnadshavare vänder dig för att ansöka och pröva rätten till skolskjuts.

Inför förskoleklass

Inför start i förskoleklass det år barnet fyller sex år gör du ett skolval.

Skolval inför förskoleklass

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?