Länk till startsidan

Skolval till förskoleklass

Har du ett barn som fyller sex år är det dags att välja skola inför förskoleklass. Att börja skolan är en stor händelse i ditt barns liv och starten på något nytt och spännande. Genom skolvalet har du möjlighet att påverka vilken skola ditt barn ska gå på, utifrån vad du tror passar bäst för ditt barn.

Förskoleklassen är obligatorisk och en del av skolplikten. I förskoleklass varvas lärande med lek och social träning, så att det blir en bra övergång från förskola till skola. Alla sexåringar som är folkbokförda i Lunds kommun är garanterade en plats på en kommunal skola.

Illustration som en tidslinje med texten öppet hus, ansök, besked och skolstart.

Öppet hus

Många grundskolor erbjuder öppet hus så att du kan besöka skolan, träffa lärare och se hur lokalerna ser ut.

Öppet hus på grundskolorna

Ansök

Skolvalet till förskoleklass med start höstterminen 2023 kommer vara öppet mellan den 9 och 22 januari. Då får du som vårdnadshavare möjlighet att göra ett skolval, det vill säga lämna önskemål om vilken skola du skulle vilja att ditt barn ska gå på. Skolvalet görs digitalt via en e-tjänst där du loggar in med bank-id. E-tjänsten kommer att publiceras här när ansökan är öppen. Kan du inte använda bank-id kan ansökan göras på annat sätt. Har barnet två vårdnadshavare behöver båda vårdnadshavarna signera ansökan.

Söka till fristående skola eller skola i en annan kommun

I Lunds kommun finns flera fristående skolor. För att söka till en friskola behöver du ta kontakt med skolan för att ställa dig i skolans egen kö.

Nedanstående friskolor söker du sedan till via Lunds kommuns skolval.

  • Freinetskolan
  • Lingua Montessoriskola
  • Lunds Montessorigrundskolan
  • Montessori Mondial
  • Sankt Thomas skola

Det finns viss möjlighet att söka till en skola som ligger i en annan kommun. Kontakta i så fall den aktuella kommunen för att ta reda på vad som gäller.

Om ditt barn ska gå på en skola i en annan kommun eller en skola som du inte ansökt till via Lunds kommuns skolval är det viktigt att du informerar Lunds kommun om det. Det gör du i samma e-tjänst som används för skolvalet.

Hur stor chans har mitt barn att få den skola jag söker?

Du har rätt till ett fritt skolval. Det betyder att du i mån av plats kan söka den skola du vill. Det finns ingen garanti att ditt barn får börja i en skola du valt, utan det beror på hur många andra som har sökt samma skola och var ditt barn bor i förhållande till skolan. Men genom att göra ett aktivt skolval ökar chanserna att barnet får gå på en skola som ni önskar. Drygt 90 procent brukar få den skola de har önskat i första hand.

Så fördelas skolplatserna

När ansökningsperioden är avslutad fördelas skolplatserna. Om det är fler som söker till en skola än vad skolan kan ta emot, så fördelas platserna utifrån kommunens urvalskriterier. Utgångspunkten är att vårdnadshavarnas önskemål ska tillgodoses så långt som möjligt och att alla elever ska kunna få en skola nära hemmet.

Nära hemmet betyder inte nödvändigtvis den skola som är allra närmast, utan urvalet görs så att alla elever ska kunna få ett rimligt avstånd till sin skola. Hänsyn kan också tas till om eleven har syskon som går på en skola. Blir du inte nöjd finns möjlighet att ansöka om att byta skola. Det går också att överklaga skolplaceringen. Du får mer information om det i samband med beslut om skolplacering.

Lunds kommuns urvalsprinciper för skolplacering i grundskolan

Urvalsprinciperna gäller för de kommunala grundskolorna. Fristående grundskolor har egna urvalsprinciper som är godkända av Skolinspektionen.

Hur ska jag tänka när jag väljer skola till mitt barn?

Olika skolor kan ha olika karaktär, profil och inriktning och du vet bäst vilken typ av skola som passar för ditt barn och din familj och vad du vill prioritera. Inför skolvalet kan du läsa om de olika skolorna på lund.se. På Skolverkets webbplats kan du jämföra olika skolor, exempelvis antal elever per lärare, skolresultat och resultat i enkäter till elever och vårdnadshavare.

När du gör skolvalet ska du rangordna dem precis i den ordning du helst vill ha skolplaceringen. Du behöver exempelvis inte ta hänsyn till var du tror det är lättast att få plats.
Lista över grundskolor i Lunds kommun

Skolverkets sida för att jämföra skolor

Du som är ny i Sverige

Har ditt barn inte gått i skola i Sverige tidigare ska du vända dig till Lundavälkomsten för att söka plats i grundskolan.

Lundavälkomsten

Ta kontakt med medborgarcenter om du har frågor eller vill ha hjälp.
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lundskommun.se

Vikingaskolans årskurs F-3 kommer gå i Råbylundskolans lokaler

Vikingaskolan kommer renoveras och byggas om under 2023-2025. Vikingaskolans elever i årskurs F-3 kommer under denna period att flytta till tillfälliga lokaler i den nybyggda Råbylundskolans lokaler.

Vikingaskolan byggs om

Besked om skola

I mars kommer vi att meddela dig vilken skola ditt barn har placerats på. De allra flesta får sitt första- eller andrahandsval. Skulle du inte bli nöjd med skolplaceringen finns möjlighet att söka på nytt eller överklaga beslutet.

Mer information kring skolvalet

Om ditt barn inte placeras på en skola som räknas som nära hemmet kan du ansöka om skolskjuts, men om du själv aktivt väljer en skola längre bort har du inte automatiskt rätt till skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Bor du i en annan kommun och vill att ditt barn ska gå i en kommunal skola i Lunds kommun, kan du under vissa förutsättningar välja att ansöka om plats för ditt barn på någon av Lunds kommunala skolor.

Du har möjlighet att ansöka om förskoleklassplacering för ditt barn i Lunds kommun efter att det ordinarie skolvalet till förskoleklass är genomfört för de elever som är folkbokförda i kommunen. Först när skolvalet är helt klart för alla elever i som bor i Lunds kommun kommer din ansökan att hanteras av barn- och skolförvaltningen, vilket blir i maj-juni det år ditt barn ska börja i förskoleklass.

Skolplacering av elev folkbokförd i annan kommun

Lunds kommun kan låta ditt barn börja skolan ett år senare om det finns särskilda skäl, det vill säga tillämpa uppskjuten skolplikt. Särskilda skäl kan handla om funktionsnedsättning, försenad utveckling, sjukdom eller annat modersmål.

Ansökan om uppskjuten skolplikt görs genom samma e-tjänst som skolvalet och är endast öppen under den ansökningsperioden. Du som vårdnadshavare kommer att kryssa i ”Ansöka om uppskjuten skolplikt” och genomföra hela e-tjänsten. När du ansöker om uppskjuten skolplikt är det viktigt att du även gör ett aktivt val av skola inför höstterminen så att ditt barn blir tilldelad en skola om ansökan om uppskjuten skolplikt inte beviljas.

Direkt efter skolvalsperioden blir du kontaktad av en handläggare på barn- och skolförvaltningen som informerar om hur du ska komplettera din ansökan om uppskjuten skolplikt.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?