Länk till startsidan

Skolval till förskoleklass

Att börja skolan är en stor händelse i ditt barns liv och starten på något nytt och spännande. Genom skolvalet har du möjlighet att påverka vilken skola ditt barn ska gå på, utifrån vad du tror passar bäst för ditt barn.

Besked om skola

I mars, under vecka 12 och vecka 13, kommer vi att meddela dig vilken skola ditt barn har placerats på. Beskeden skickas ut löpande och du får ett mejl av oss när beskedet finns att ta del av på "mina sidor".

Logga in till mina sidor

Har du sökt via blankett, får du svar via vanlig post. 

Fristående skola

Har du sökt till en fristående skola via Lunds kommuns e-tjänst, får du svar i vår e-tjänst.

Har du sökt via blankett, får du svar via vanlig post.

Om du inte gjort något skolval

Har du inte gjort ett aktivt skolval får du ett erbjudande om skolplacering via ordinarie postgång. Detta erbjudande måste besvaras.

Illustration som en tidslinje med texten öppet hus, ansök, besked och skolstart.

Skolan tar kontakt inför skolstart

Skolan som ditt barn har blivit tilldelad, kommer att kontakta dig innan skolstart för att informera närmare om skolan och klassen som ditt barn ska börja i. Innan ditt barn ska börja förskoleklass brukar det erbjudas tillfällen att få träffa sina blivande skolkamrater och de pedagoger som ska arbeta i klassen.

Plats i fritidshem

Har du i samband med skolvalsansökan också önskat plats i fritidshem, börjar platsen att gälla automatiskt från och med första skoldagen. Ditt barn får fritidshem på skolan som barnet har fått plats på. Schema för fritids går endast att lämna in från första skoldagen. Behöver du omsorg innan skolstart erbjuds detta på nuvarande förskola.

Du kan också ansöka om plats i fritidshem i efterhand.

Säga upp förskoleplatsen

Har barnet haft placering vid förskola, kommer denna plats automatiskt att sägas upp vid skolstart. Önskar du att placeringen vid förskola ska upphöra vid tidigare datum så behöver du säga upp platsen. Notera att det är två månaders uppsägningstid.

Ansök om plats fritidshem och säg upp plats i förskola

Modersmålsundervisning

Modersmål är ett eget ämne som kan läsas i årskurs 1–9.

Modersmålsundervisning

Skolskjuts

Behöver ditt barn skolskjuts? Ansökan om skolskjuts beviljas som längst för ett läsår i taget och behöver därför göras inför varje läsår.

Skolskjuts

Tacka nej till erbjuden plats

Har ditt barn fått plats på en kommunal skola men du tänker tacka nej till den på grund av exempelvis flytt från kommunen eller att du har fått plats på en friskola? Då behöver du anmäla det till oss.

Anmäl utskrivning av elev i grundskolan

Ny ansökan eller ansök om skolbyte

Är du nyinflyttad i Lunds kommun och missade skolvalet i januari? Är du inte nöjd med den skolplacering ditt barn fått och vill försöka byta skola? I april kommer antalet tillgängliga restplatser på de kommunala skolorna att sammanställas. Sedan görs en andra omgång av skolplaceringar med samma urvalskriterier som vid den första omgången. Vi behöver få in din ansökan senast den 23 april.

Jag vill göra en sen ansökan eller ansöka om byte

Möjlighet att överklaga beslutet

Om du anser att det beslut om skolplacering du fått är felaktigt kan du överklaga beslutet. I beslutet står det hur du i så fall gör.

Urvalsprinciperna

När vi placerar elever i grundskolan finns det flera urvalsprinciper vi går efter.

Urvalsprinciper i grundskolan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?