Länk till startsidan

Modersmålscentrum i Lund

Aktuellt

Modersmålscentrum i Lund

Modersmål

Barn och ungdomar som ännu inte kan tillräckligt mycket svenska för att på bästa sätt följa undervisningen i skolan kan få studiehandledning på sitt modersmål. Så här fungerar det.

Utbildning och förskola

Ett av Modersmålscentrums gemensamma utvecklingsområde är värdegrundsarbete i undervisningen.

Nyheter