Länk till startsidan

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

På gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser. För att få läsa modersmål behöver du som elev aktivt söka modersmålskurserna varje år.

Läsa modersmål i gymnasieskolan

Goda kunskaper i sitt modersmål gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter.

Undervisningen i modersmål på gymnasienivå syftar till att utveckla färdigheter och kunskaper om modersmålet och elevens kunskaper om litteratur på modersmålet. Eleven behöver ansöka om att få delta i modersmålsundervisning.

Det finns tre kurser att välja mellan i ämnet Modersmål. För att börja läsa första kursen Modersmål 1, behöver eleven ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 alternativt motsvarande kunskaper (detta prövas av modersmålslärarna).

  • Modersmål 1, 100 poäng.
  • Modersmål 2, 100 poäng.
  • Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng.

Anmälan och avanmälan

Inför årskurs 1 på gymnasiet ansöker du till modersmål 1 via gymnasieantagningen (SkåneGy). Inför årskurs 2 och 3 anmäler du dig till kurser i modersmål via din skola. Det är rektor som beslutar om deltagande i modersmålsundervisningen.

Anmälan till modersmålsundervisning – gymnasieskola Pdf, 257 kB.

Anmälan till modersmålsundervisning – anpassad gymnasieskola Pdf, 1 MB.

Avanmälan från modersmålsundervisning – gymnasieskola Pdf, 208 kB.

Avanmälan från modersmålsundervisning – anpassad gymnasieskola Pdf, 2 MB.

Vem kan läsa ämnet modersmål i gymnasieskolan?

Elever som har minst en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska som modersmål kan via sin skola ansöka om undervisning i detta språk. Modersmålsundervisning ska erbjudas om:

  • Eleven använder språket dagligen i hemmet.
  • Minst fem elever på skolor i Lund önskar denna undervisning.
  • Eleven har goda kunskaper i språket.
  • Det finns lärare med lämplig utbildning.

De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska) är undantagna de två översta punkterna.

Adopterade barn har också rätt till modersmålsundervisning, men för att få delta behöver de ha goda kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När det gäller romska elever som kommer från utlandet kan undantag göras i de fall då det finns särskilda skäl.

Undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?