Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Studiehandledning på modersmål

Barn och ungdomar som ännu inte kan tillräckligt mycket svenska för att på bästa sätt följa undervisningen i skolan kan få studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledningen kan genomföras på ett annat språk än modersmålet om det finns särskilda skäl.

Beställningen görs via e-post för fristående skolor.

E-post: bestallning.modersmal@lund.se

För elever kan det vara lättast att utveckla sina kunskaper på det språk de bäst behärskar och studiehandledningen ska vara till hjälp för eleverna att följa den reguljära undervisningen så att de har möjlighet att uppnå målen. Under studiehandledningen kan modersmålsläraren till exempel förklara termer och begrepp i olika ämnen både på svenska och modersmålet.

Studiehandledning kan ges som extra anpassning eller som särskilt stöd och beställs av skolan. Det är rektor som beslutar om en elevs studiehandledning.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?