Länk till startsidan

Studiehandledning på modersmål

Barn och ungdomar som ännu inte kan tillräckligt mycket svenska för att på bästa sätt följa undervisningen i skolan kan få studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledningen kan genomföras på ett annat språk än modersmålet om det finns särskilda skäl.

För elever kan det vara lättast att utveckla sina kunskaper på det språk de bäst behärskar och studiehandledningen ska vara till hjälp för eleverna att följa den vanliga undervisningen så att de har möjlighet att uppnå målen. Under studiehandledningen kan modersmålsläraren till exempel förklara termer och begrepp i olika ämnen både på svenska och modersmålet.

Studiehandledning kan ges som extra anpassning eller som särskilt stöd och beställs av skolan. Det är rektor som beslutar om en elevs studiehandledning.

Beställningen görs via e-post för fristående skolor.

E-post: modersmal@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?