Länk till startsidan

Aktuellt

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Utbildning och förskola

Vi vill ge fler barn och unga möjlighet att upptäcka konst och kultur under sin skoltid i Lund.

Modersmål

Barn och ungdomar som ännu inte kan tillräckligt mycket svenska för att på bästa sätt följa undervisningen i skolan kan få studiehandledning på sitt modersmål. Så här fungerar det.