Länk till startsidan

Utbildning i förskola och skola

Kultur, natur och måltider är viktiga områden både inom förskolan och skolan. Vi arbetar aktivt med att erbjuda alla barn och elever kunskap inom alla områden, för att bidra till en hållbar utveckling.

Natur och miljö

Vårt fokus på miljö och hållbarhet speglar sig även i förskolan och skolan. Naturskolan är ett resurs- och utvecklingsteam som erbjuder fortbildning och pedagogiskt stöd till förskolor, grundskolor och gymnasier inom områdena naturvetenskap, teknik och lärande för hållbar utveckling.

Gröna skolgårdar

Naturskolan utvecklingsprogrammet Gröna skolgårdar som pågått sedan 1992, och beviljar projektbidrag till satsningar som förbättrar utemiljön, exempelvis odlingar och uteklassrum.

Skolgårdar ska utgöra en pedagogisk resurs och erbjuda naturupplevelser, visa på ekologiska samband samt ha utrymme för kreativa projekt. Utemiljön betraktas som ett kompletterande klassrum som stimulerar barns och ungdomars olika intressen och förmågor.

På Idala förskola inreds hotell till insekter med material som är skönt för de små. Ett samarbete mellan förskola, skola och Naturskolan.

Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling

Nästan alla våra förskolor och grundskolor har antingen utmärkelsen Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling.

Grön Flagg

Grön Flagg är ett sätt att arbeta med miljöfrågor och strukturera lärandet för hållbar utveckling. När barn och unga engagerar sig, är delaktiga och har inflytande i olika processer skapar de en egen bild av hur de kan bidra till en positiv framtidsutveckling.

Grön Flagg, som drivs av Håll Sverige rent, som program engagerar elever i hållbar utveckling, utvecklar skolan till en mer hållbar skola, kombinerar lärande med praktiska erfarenheter och mycket mer.

Flera små krukor står i ett fönster, där gröna skott har börjat växa. På fönstret sitter teckningar på vad som såtts.
Kobjers förskola har en Grön flagg-hörna. Där dokumenteras arbetet och just nu har de börjat med odling inomhus av majs, solrosor och annat gott och fint.

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling är Skolverkets program som innebär ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

Pilotprojekt – lära sig prata om klimatkrisen på ett bra sätt

Många unga känner idag oro för klimatförändringarna och framtiden. Genom pilotprojektet Klimatsmart skola som finansieras genom kommunens miljöanslag ges pedagoger på Fäladsskolan konkreta verktyg för hur framtidstro och engagemang kan skapas i klassrummet. Lärdomar kommer sedan att spridas till andra skolor i kommunen.

Huvudsyftet har varit att ge lärare verktyg att prata om klimatkrisen på ett konstruktivt sätt, möta oro med handling och helst gemensam handling.

Kultur i förskola och skola

Vi vill ge fler barn och unga möjlighet att upptäcka konst och kultur under sin skoltid. Vi gör det genom att erbjuda upplevelser, delaktighet och skapande i olika konstformer och möten med det professionella kulturlivet. Vårt samlade utbud med upplevelser och eget skapande kallar vi för Kulturtråden. Kulturtråden erbjudes till alla förskolor och grundskolor, även fristående.

Månteatern fjädrar på scen
Föreställning på Månteatern. Foto: Henrik Hulander

Kulturtråden

Kulturtråden innehåller både kulturgarantier och Skapande skola program för barn och unga i Lunds kommun. Tillsammans skapar de en tråd av kulturella upplevelser och möten från förskola till årskurs 9. Alla kulturgarantier och Skapande skola-program är gratis och buss ingår för de skolor som behöver det.

Kulturgarantin

Kulturgarantin innebär att varje barn och elev, minst en gång per stadie, blir inbjuden att ta del av en professionell kulturupplevelse. Kulturgarantin välkomnar alla barn och elever i Lunds kommun. Oavsett var de är skrivna eller om förskolan/skolan är kommunal eller fristående. Under läsåret 2021/2022 erbjuds fem kulturgarantier för förskolan (5 åringar) samt årskurs 2, 5, 8 och 9.

Skapande skola

Våra Skapande skola-program erbjuds till alla elever i våra kommunala skolor. De ska ses som ett komplement till kulturgarantin och erbjuder fördjupning och eget skapande i form av möten med yrkesverksamma professionella kulturaktörer och konstnärer.

Maten vi serverar i förskolor och skolor

Vi arbetar för att mat och måltider som serveras i kommunen ska bidra till god hälsa, fungera som en källa till glädje och välbefinnande samt vara en kulturbärare. Maten som serveras ska bestå av råvaror och produkter som producerats på ett bra sätt. Vi arbetar aktivt för en långsiktig hållbar utveckling, vilket innebär att maten ska vara bra för både hälsa och miljö.

Hållbar mat

Genom ett långsiktigt strategiskt arbete ligger vi i framkant i Sverige avseende hållbara livsmedelsinköp. Det innebär till exempel att en stor andel av livsmedelsinköpen är ekologiska samt att animaliska livsmedel i väldigt stor utsträckning har Sverige som ursprungsland.
Vi vill att köttet och fisken vi köper ska vara så bra som möjligt. Därför väljer vi fisk som är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt.
Köttet köper vi från leverantörer som kan visa att djuren behandlas bra och är från närområdet. Grönsakerna vi köper är till större delen ekologiska med fokus på de som är i säsong.

Öka utbudet av vegetarisk mat

Vid lunchserveringen erbjuder Måltidsservice skoleleverna minst två maträtter att välja mellan, varav minst ett är lakto-ovo-vegetariskt alternativ.
Måltidsservice arbetar aktivt för att främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål.

Mat och lunch i skolan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?