Länk till startsidan

$currentPage

Tillsammans för klimatet

Ett klimatneutralt Lund

Genom att minska utsläppen av växthusgaser ska Lund bli klimatneutralt till år 2030. Tillsammans kan vi lyckas med att nå målet och visa för andra i världen att det är möjligt.

FNs globala mål nummer 11 bland blommor i en park i Lund.

Vi kan visa att det är möjligt

WWF har utsett Lund till årets globala klimatstad, det betyder att av 280 deltagande städer i världen så hamnar vårt klimatarbete i topp. Vinner gör även Colombias huvudstad Bogotá för inspirerande klimatarbete. Lund har även utsetts till att bli en av EU:s hundra första klimatneutrala städer till år 2030. Genom att vara ett internationellt föredöme har vi nu chansen visa vägen framåt.

Grattis!

Bakom WWFs utmärkelse och det ärofyllda uppdraget från EU ligger Lunds framgångar och höga ambitioner – och det har vi hela Lund att tacka för. Grattis är också på sin plats, grattis till alla er som bor, jobbar eller går i skolan här i Lund, vi är världsbäst!

Lund vinner WWF One Planet City Challenge

Lund utsedd till att bli en av EUs första klimatneutrala städer

Ett klimatneutralt och fossilfritt Lund år 2030

Lunds högst beslutande organ, kommunfullmäktige, har beslutat att Lund ska bli klimatneutralt och fossilfritt till år 2030. Därtill har kommunstyrelsens ordförande signerat ett nationellt kontrakt om klimatneutralitet och EU utsett Lund till att bli en av deras hundra första klimatneutrala städer.

Ett fält med Lund tätort i horisonten.

Vilka utsläpp räknas?

Vi räknar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunens geografiska gräns. Med växthusgaser menas koldioxid, metan, lustgas och fluorerade växthusgaser. För att vi ska nå målet om ett klimatneutralt och fossilfritt Lund behöver vi tillsammans helt sluta använda fossila bränslen, minimera alla andra sorters växthusgasutsläpp och se till att lika mycket växthusgaser som fortfarande släpps ut år 2030 binds i till exempel marken.

Vilka utsläpp räknas inte?

Vi räknar inte med de växthusgasutsläpp som sker utanför Lunds kommuns geografiska gräns när vi pratar om ett klimatneutralt och fossilfritt Lund. Samtidigt genererar det vi konsumerar här i Lund ofta växthusgasutsläpp någon annanstans, så vi behöver arbeta även med detta område. Vi har bland annat en målsättning att de konsumtionsbaserade utsläppen kontinuerligt ska minska.
Konsumtionsbaserade utsläpp

Diagram över utsläpp av växthusgaser i Lunds kommun mellan 2010 och 2019. Diagrammet visar att utsläppen minskat, främst inom området el och uppvärmning. Transportsektorn står för en stor andel av kvarvarande utsläpp. Det är långt kvar till att nå Lunds kommun mål och delmål om minskade utsläpp.

Hur nära är vi att nå klimatneutralitet?

Utsläppen måste minska med minst 80 procent jämfört med år 2010 för att vi ska kunna lyckas. Resterande växthusgasutsläpp behöver sedan kunna kompenseras med att lika mycket lagras till exempel i marken. Observera att kvarvarande växthusgasutsläpp inte får vara fossil, kvarvarande utsläpp kan vara metan från betande boskap, koldioxid från förbränning av biogas, med mera.

De senaste bekräftade uppgifterna är från år 2019. Då hade utsläppen minskat med ungefär 40 procent jämfört med år 2010. Minskningen hade främst gjorts inom sektorn el och uppvärmning, och transporterna är nu den största utsläppskällan med cirka hälften av utsläppen.

Domkyrkotornen i solnedgång

Forskare granskar Lunds klimatarbete

Lund har ett klimatpolitiskt råd som består av experter från Lunds universitet och SLU Alnarp. I deras senaste rapport lyfte de att utsläppen behöver minska snabbare. Takten måste rent av fördubblas, vilket innebär att utsläppen i genomsnitt behöver minska med 10 procent per år fram till 2030. För att lyckas behövs mer samarbete och fler som engagerar sig.
Lunds klimatpolitiska råd

Vill du vara med?

Lunds sida på den digitala plattformen Futureproofed är en digital samlingsplats för alla Lunds medborgare, företag och andra intresserade som vill veta eller göra mer. Sidan är levande och ska byggas på allt eftersom. Om du vill publicera ett initiativ på sidan kontakta medborgarcenter.
Följ och delta i Lunds klimatarbete

Kontakta medborgarcenter

En hållbar livsstil

Du, dina vänner, dina kollegor och alla andra behövs för att Lund ska fortsätta vara en bra plats, både nu och i framtiden. Här får du några tips till din hållbarhetsresa så att du kan vara med och skapa ett mer hållbart Lund tillsammans med oss:
Hållbar livsstil i Lund

Är du en företagare eller en förening som vill nå längre?

Berätta om era förutsättningar, funderingar, planer eller idéer för vår innovationsplattform Future by Lund så tar vi det därifrån. Vi har även kostnadsfri energirådgivning till företag och anslag som föreningar kan söka:

Få gratis och oberoende energirådgivning

Skapa en cykelvänlig arbetsplats

Delta i projektet Hållbara företagsresor 2.0

Sök pengar ur miljöanslaget

Kommunorganisationens arbete

Vårt arbete med miljö och klimat pågår ständigt och många olika verksamheter är involverade. Här listar vi några exempel på hur kommunorganisationen bidrar till målet om ett klimatneutralt och fossilfritt Lund:

Vi är en 99,4 % fossilbränslefri kommunorganisation. Sedan några år har vi ingått i projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0, läs mer om arbetet här:
Kommunens väg till fossilfrihet

I Lund växer nya stadsdelar fram där det ska vara enkelt att leva hållbart, men stadsdelarna är även en chans för branschen testa vad det innebär att bygga på ett mer hållbart sätt. I Lunds östra tätort växer den nya stadsdelen Brunnshög fram och i väst planeras ett industriområde göras om till ett bostadsområde.
Brunnshög i östra Lunds tätort

Västerbro i västra Lunds tätort

Vi delar ut gröna obligationer för att finansiera projekt vars syfte är att främja hållbar utveckling. Bland de projekt som finansierats finns bland annat solcellsanläggningen på kvarteret Rådhusrätten, som vid tidpunkten var norra Europas största solcellsanläggning på bostadstak.
Gröna obligationer och deras effekt

Vi har länge arbetat med att hållbar utveckling ska genomsyra skolverksamheten:
Så arbetar vi med att vidareutveckla skolor och förskolor i Lund

Vi deltar i ett utvecklingsprojekt kring nya sätt att resa. Bland annat undersöker vi vilka möjligheter det finns att bidra till ökad samåkning i Lund. När samåkning kan vara ett alternativ går det att hitta någon att samåka med genom att prata med grannar, gå med i grupper på sociala medier eller hitta en aktör på marknaden som utvecklar lösningar och appar som underlättar samåkning. Det går även att sätta sig på en viss orange bänk i Genarp:
Samåkning i Genarp

Tillsammans har flera aktörer genomfört en omfattande energieffektiviserings- och renoveringsinsats på 70-talsområdet Linero i Lund:
Video från när arbetet med renoveringen på Linero pågick

Innovation med fokus på klimatet

Innovation handlar om att göra något på ett nytt sätt. Innovationer kan innebära nya sätt att arbeta, nya typer av affärsmodeller eller nya tekniska lösningar. Här är några exempel på innovationsarbete som pågår i Lund:

Future by Lund är en innovationsplattform med fokus på samarbete, här verkar vi för smarta och hållbara lösningar som kräver samverkan för att bli möjliga:
Läs mer om eller kontakta teamet bakom Future by Lund

Stadsdelen Brunnshög värms upp av ett världsunikt fjärrvärmenät. Det rör sig om världens största lågtempererade fjärrvärmenät som drivs helt av överskottsvärme från de närliggande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.
Fjärrvärmen förklaras i projektets senaste video

Lunds kommuns fastighets aktiebolag (LKF AB) har byggt bostadshuset Xplorion, det är ett innovationsprojekt med målet att möjliggöra att leva mer hållbart i Lund. Klimatsmarta lösningar för hyresgästens vardag, gemenskap och delningsprinciper har varit i fokus:
Xplorion - ett innovativt bostadshus

I Lund har Kraftringen AB nyligen undersökt om det skulle kunna gå att lagra förnybar vätgas i lokal skala i Stångby. Resultatet visar att det skulle kunna vara möjligt:
Lagra skånsk vindenergi genom vätgas

Tillsammans med andra tar vi inom projektet Rest till Bäst fram lösningar för att skapa biokol av organiska restprodukter. Biokol har flera fördelar, bland annat att det binder koldioxid över lång tid. I Lund har biokol lagts ner bland annat i en fotbollsplan på Linero och längs med Byggmästargatan.
Projektet Rest till bäst

Helheten är viktig

Klimatarbetet och klimatförändringarna påverkar och påverkas av flera andra utvecklingsområden. Få en bättre helhetsbild över Lunds arbete med hållbar utveckling här:

Lunds alla hållbarhetsmål och exempel på hur vi arbetar för att nå dem

Glada personer som håller i FN:s globala mål som handlar om hur vi ska kunna nå ett hållbart samhälle.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Aktuellt

Se och göra i Lund

Hållbara Lund finns på Facebook och Instagram, följ oss för senaste nytt inom miljö, klimat och sociala hållbarhetsfrågor i Lund.

Kommun och politik

En sammanställning över hur hållbarhetsarbetet går, och vår senaste hållbarhetsredovisning.

Kommun och politik

Hur är det – blir Lundaborna fler eller färre? Hur hög var kommunalskatten för två år sedan? Hur många hus byggs det i Lunds kommun?