Länk till startsidan

Hållbara företagsresor 2.0

Varje dag görs massvis av resor till och från våra arbetsplatser. Ibland gör vi dessutom resor i jobbet. Hur kan vi göra dessa mer hållbara? Det ska runt 10 företag i Lund arbeta med under de närmaste åren.

I Lund är vi många som på olika sätt arbetar med att bidra i klimatarbetet. För att ta ytterligare ett steg i rätt riktning ska cirka 10 företag i Lund arbeta med att ställa om sina personresor till mer hållbara alternativ. Fram till och med 2024 kommer företagen att genom handlingsplaner och coachning jobba med anställdas pendlingsresor och affärsresor. Många företag har höga ambitioner om att skapa bra förutsättningar för sina anställda att göra bra och smarta val. Förutom de miljömässiga vinster genom minskade utsläpp som hållbara resor bidrar till är det även förknippat med minskade kostnader från affärsresor.

Nätverk av engagerade företag

För att jobba med personresor kommer det inom projektet att starta ett nätverk av engagerade och drivna företag som vill ta nästa steg i sitt arbete. Cirka 10 företag kommer genom nätverkande att dela erfarenheter och fördjupa sina kunskaper. Förutom deltagande i nätverksträffar erbjuds företagen:

  • Resvaneundersökningar och nulägesanalys.
  • Beräkning av koldioxidutsläpp från pendlingen och affärsresorna.
  • Framtagande av handlingsplaner, målbilder och resepolicys.
  • Stöd i post-corona arbete med tjänsteresor och digitala möten.
  • Coachning av årlig uppföljning och utvärdering.

Hur ser arbetet ut?

I projektet drivs arbetet genom en utarbetad fyr-stegs modell för förändring, där varje steg är lika viktigt för att nå resultat.

  • Kartläggning av resvanor: Datainsamling och resvaneundersökningar på företaget.
  • Framtagande av handlingsplan: Workshop genomförs med varje deltagande företag. Mobilitetsansvarig som samordnar arbetet utses på företaget.
  • Genomförande av åtgärder från handlingsplan: Genom coachning och nätverksträffar delar företagen erfarenheter och fördjupar sin kunskap.
  • Utvärdering och revidering av handlingsplan: Följeforskare kommer i projektet sammanställa och utvärdera företagens förändringsprocess. Genom en årlig uppföljning och utvärdering av åtgärder revideras handlingsplanen.

Anmäl ditt intresse för Hållbara Företagsresor 2.0

Skicka intresseanmälan för Hållbara Företagsresor 2.0 via:

E-post: tf.nyaresvanor@lund.se

Om projektet

Projektet HÅLLBARA FÖRETAGSRESOR 2.0 är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Energikontoret Skåne, Lunds Universitet, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, Lunds kommun och Helsingborgs Stad, finansierat av Energimyndigheten. I projektet ska vi till slutet av år 2024 jobba tillsammans med företag för att klara omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle.

Hållbara företagsresor 1.0

De deltagande företagen i projektet som avslutades 2020, lyckades minska sina klimatutsläpp från affärsresor med i genomsnitt över 45 procent från 2018 till 2019, visar resultatet från projektet Hållbara företagsresor som drivits av Länsstyrelsen Skåne under åren 2018 till 2020. Företagen som deltog i projektet var: Tetra Pak, Alfa Laval, HSB Malmö, Knorr Bremse, Stena fastigheter, SVT, TePe Munhygienprodukter, WSP.

Här hittar du mer om erfarenheterna från det tidigare projektet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?