Länk till startsidan
 • Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

 • Kommunalråd

  Här hittar du Lunds kommunalråd och deras ansvarsområden.

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering.

 • Nämnder

  Nämnderna är förvaltningarnas politiska ledning. I Lund har vi 14 nämnder.

 • Förvaltningar

  Förvaltningarna utför det arbete som nämnderna har beslutat om.

 • Rådgivande organ

  Via råden kan olika intressegrupper göra sina röster hörda.

 • Kommunrevisionen

  Kommunens eget granskningsorgan heter kommunrevisionen.

 • Bolag och kommunalförbund

  Våra helägda bolag är samlade i en bolagskoncern under moderbolaget Lunds Rådhus AB.

 • Möten och protokoll

  Länkar till mötestider, handlingar och protokoll för nämndernas sammanträden.

Aktuellt

Kommunens organisation

Kommun och politik

På Lunds kommuns anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden, kungörelser med mera.

Kommun och politik

Har du en idé eller ett förslag på hur vi i Lunds kommun kan bli ännu bättre? Genom att lämna ett Lundaförslag kan du som Lundabo vara med och påverka det som är viktigt för dig!