Länk till startsidan

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen i Lund består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Till skillnad från regeringen innehåller kommunstyrelsen också politiker från oppositionen.

Ordförande den här mandatperioden är Anders Almgren (S).

Kommunstyrelsens uppdrag är att övergripande ansvara för att utveckla den kommunala verksamheten, leda och samordna kommunens angelägenheter, ansvara för särskilda verksamheter och främja långsiktig hållbarhet.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en särskild uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet, men också över de kommunala bolagen. Styrelsen har därigenom ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Här hittar du mötestider, handlingar och protokoll för kommunstyrelsen

Aktuella beslut i korthet

Vi sammanfattar kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden under Aktuella beslut i korthet.

Se alla aktuella beslut i korthet

Ledamöter i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens utskott

  1. KSAU – kommunstyrelsens arbetsutskott
  2. KSAU strategisk samhällsplanering - består av KSAU plus presidierna från byggnadsnämnden och tekniska nämnden
  3. KSAGU – kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
  4. KSMHU – kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
  5. KSUU – kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Tidigare års möten och protokoll

Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Vill du ha äldre protokoll? Kontakta Stadsarkivet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?