Länk till startsidan

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 65 ledamöter och 36 ersättare, där alla kommunens politiska partier är representerade. Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år.

Kommunfullmäktige beslutar i frågor som är av principiellt avgörande karaktär, som kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. Fullmäktige beslutar exempelvis om budget, skattesats, avgifter för kommunal service samt den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.

Kommunfullmäktiges ordförande den här mandatperioden är Mats Helmfrid (M).

Så här kan du följa kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är också i fortsättningen öppna för allmänheten för dig som vill närvara på plats. Utifrån rådande läge med coronaviruset och riskerna för smittspridning rekommenderas du däremot att i första hand följa sammanträdet via kommunens webbsändning.

Du kan se sammanträdet via en webbsändning, antingen medan sammanträdet pågår eller i efterhand. Följer du sammanträdet i efterhand kan du också välja vilka ärenden du vill se.

Här hittar du sammanträdestider och protokoll för kommunfullmäktige

Vi sammanfattar också kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden under Aktuella beslut i korthet.

Se aktuella beslut i korthet

Tidigare års webbsändningar av kommunfullmäktige

Valresultat, mandatfördelning

Vart fjärde år väljer medborgarna till kommunfullmäktige som kan liknas vid kommunens ”riksdag”. Det svenska valsystemet ska spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas platserna i kommunfullmäktige
i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet. Valet till kommunfullmäktige sker samtidigt som valet till riksdagen och regionen.

Mer om allmänna val och hur du kan påverka

Resultatet efter valet 2018 ger denna mandatfördelning i kommunfullmäktige (med 2014 års resultat inom parentes):

  • Moderaterna (M): 11 (13)
  • Centerpartiet (C): 4 (3)
  • Liberalerna (L): 9 (7)
  • Kristdemokraterna (KD): 2 (2)
  • Socialdemokraterna (S): 13 (15)
  • Vänsterpartiet (V): 6 (5)
  • Miljöpartiet de gröna (MP): 6 (9)
  • Sverigedemokraterna (SD): 6 (5)
  • Feministiskt initiativ (FI): 2 (2)
  • FörNyaLund (FNL): 6 (4)

Sammanlagt har vi i Lund 65 mandat i kommunfullmäktige.

Stapeldiagram som visar mandatfördelningen i Lunds kommunfullmäktige under mandatperioden 2018–2022.
Staplarna visar partiernas mandatfördelning. Kvintetten består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och FörNya Lund.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om valet 2018, ta del av statistik och röstfördelningen i de olika valkretsarna. Valdeltagandet år 2018 i Lund var 86,37%.

Valresultatet 2018 hos Valmyndigheten

Ledamöter i kommunfullmäktige

Här kan du läsa mer om våra kommunalråd

Möten och protokoll

Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Här hittar du protokoll från januari 2019 och till 2016.

Vill du ha äldre protokoll? Kontakta Stadsarkivet.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?