Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förvaltningar

Förvaltningarna utför det arbete som nämnderna har beslutat om. I Lund finns det 11 förvaltningar, som organiserar 11 000 medarbetare.

Alla förvaltningar styrs av en direktör. Kommunkontoret har också en biträdande direktör, eftersom kommundirektören är förvaltningsdirektörernas chef.

Kommunkontoret är kommunstyrelsens förvaltning med uppdraget att leda, samordna och utveckla hela kommunen. Samtidigt är det varje nämnd som har det yttersta ansvaret för den specifika verksamheten och ställer krav på sin förvaltning via förvaltningsdirektören. Men direktörernas ansvar i förhållande till kommunstyrelsen, ur ett kommunövergripande perspektiv, går via kommundirektören.

Nämnder i Lunds kommun

Förvaltningar i Lunds kommun

Barn- och skolförvaltningen

Kommunkontoret

Kultur- och fritidsförvaltningen

Lunds renhållningsverk

Miljöförvaltningen

Serviceförvaltningen

Socialförvaltningen

Stadsbyggnadskontoret

Tekniska förvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?