Länk till startsidan

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningens verksamheter består bland annat av våra kommunala gymnasieskolor, International School of Lund, vuxenutbildningen och modersmålscentrum.

Vår verksamhet

  • De fem kommunala gymnasieskolorna Hedda Anderssongymnasiet, Katedralskolan, Polhemskolan, Gymnasieskolan Spyken och Gymnasieskolan Vipan.
  • Tillsynsansvar för de fristående förskolorna, fritidshemmen och pedagogisk omsorg samt rätt till insyn i fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor.
  • International School of Lund – Katedralskolan (ISLK) för åldrarna 3–16 år.
  • Vuxenutbildningen i Lund, som består dels av den kommunala egenregin med svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux) samt kurser på grundläggande och gymnasial nivå (komvux), dels av utbildning som ges av externa utbildningsanordnare som kommunen har avtal med svenskundervisning för invandrare (sfi).
  • Modersmålscentrum i Lund.
  • Lunds skolors IKT-team (information, kommunikation, teknik) för de två skolförvaltningarna.
  • Den samordnande skolhälsovården, bestående av skolöverläkare, samordnande skolsköterska och skolpsykolog.
  • Utbildningskansliet med gemensam administration för utbildningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningen rapporterar till utbildningsnämnden.

Kontakta utbildningsförvaltningen

E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.00.

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund

Postadress: Utbildningsförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund.

Utbildningsdirektör

Stefan Norrestam
E-post: stefan.norrestam@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?