Länk till startsidan

Kommunkontoret

Kommunkontoret är kommunstyrelsens förvaltning med uppdraget att leda, samordna och utveckla hela kommunen.

Kommunkontoret består av åtta avdelningar med cirka 300 medarbetare. Som kommunstyrelsens förvaltning har kommunkontoret uppdraget att:

  • Leda, samordna och utveckla hela kommunens verksamhet på uppdrag av kommunstyrelsen. I det ansvaret ingår att driva en modern och effektiv förvaltning i hela kommunorganisationen.
  • Driva ett sammanhållet tillväxt- och hållbarhetsarbete.
  • Ansvara för en välfungerande demokratiprocess som stöd till kommunfullmäktige och styrelsen.
  • Verka för proaktivt medborgardeltagande och god samverkan med kommunens alla parter.
  • Planera, leda och följa upp mål och beslut samt löpande verksamhet till kommunstyrelsen.

Kontakta kommunkontoret

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: kommunkontoret@lund.se

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund

Ledning

Kommundirektör Christoffer Nilsson
Telefon: 046-359 59 20

Avdelningen kommunikation och medborgarkontakt

Kommunikationsdirektör Johanna Davander
Telefon: 046-359 84 22

Avdelningen hållbar tillväxt

Avdelningschef Therese Fällman
Telefon: 046-359 53 85

Avdelningen ledningsstöd

Tf avdelningschef Mattias Hedenrud
Telefon: 046-359 50 35

Avdelningen stöd och servicecenter

Avdelningschef Annika Jonasson, även tf stabschef.
Telefon: 046-359 99 45

Avdelningen digitalisering

Digitaliseringschef Johan Frithiof-Karlberg
Telefon: 046-359 44 32

Ekonomiavdelningen

Ekonomidirektör Henrik Weimarsson
Telefon: 046-359 50 28

HR-avdelningen

HR-direktör Anna Nordén
Telefon: 046-359 53 25

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?