Länk till startsidan

Kommunkontoret

Kommunkontoret är kommunstyrelsens förvaltning med uppdraget att leda, samordna och utveckla hela kommunen.

Kommunkontoret består av sju avdelningar med cirka 360 medarbetare. Som kommunstyrelsens förvaltning har kommunkontoret uppdraget att:

  • Leda, samordna och utveckla hela kommunens verksamhet på uppdrag av kommunstyrelsen. I det ansvaret ingår att driva en modern och effektiv förvaltning i hela kommunorganisationen.
  • Driva ett sammanhållet tillväxt- och hållbarhetsarbete.
  • Ansvara för en välfungerande demokratiprocess som stöd till kommunfullmäktige och styrelsen.
  • Verka för proaktivt medborgardeltagande och god samverkan med kommunens alla parter.
  • Planera, leda och följa upp mål och beslut samt löpande verksamhet till kommunstyrelsen.

Kontakta kommunkontoret

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: kommunkontoret@lund.se

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund

Ledning

Kommundirektör: Christoffer Nilsson
E-post: christoffer.nilsson@lund.se
Telefon: 046-359 59 20

Biträdande förvaltningsdirektör: Vesna Casitovski
E-post: vesna.casitovski@lund.se
Telefon: 046-359 97 20

Kommunikation

Kommunikationsdirektör: Johanna Davander
E-post: johanna.davander@lund.se
Telefon: 046-359 84 22

Hållbar tillväxt

Tf avdelningschef: Vesna Casitovski
E-post: vesna.casitovski@lund.se
Telefon: 046-359 97 20

Ledningsstöd

Avdelningschef: Mattias Hedenrud
E-post: mattias.hedenrud@lund.se
Telefon: 046-359 50 35

Stöd och servicecenter

Avdelningschef: Annika Jonasson
E-post: annika.jonasson@lund.se
Telefon: 046-359 99 45

IT och digitalisering

Digitaliseringschef: Johan Frithiof-Karlberg
E-post: johan.frithiofkarlberg@lund.se
Telefon: 046-359 44 32

Ekonomi

Ekonomidirektör: Magdalena Stajcic
E-post: magdalena.drakulicstajcic@lund.se

Telefon: 046-359 66 90

HR

HR-direktör: Anna Nordén
E-post: anna.norden@lund.se
Telefon: 046-359 53 25

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?