Länk till startsidan

Kommunkontoret

Kommunkontoret är kommunstyrelsens förvaltning med uppdraget att leda, samordna och utveckla hela kommunen.

Som kommunstyrelsens förvaltning har kommunkontoret uppdraget att:

  • Leda, samordna och utveckla hela kommunens verksamhet på uppdrag av kommunstyrelsen. I det ansvaret ingår att driva en modern och effektiv förvaltning i hela kommunorganisationen.
  • Driva ett sammanhållet tillväxt- och hållbarhetsarbete.
  • Ansvara för en välfungerande demokratiprocess som stöd till kommunfullmäktige och styrelsen.
  • Verka för proaktivt medborgardeltagande och god samverkan med kommunens alla parter.
  • Planera, leda och följa upp mål och beslut samt löpande verksamhet till kommunstyrelsen.

Vår verksamhet

Kommunkontoret består av åtta avdelningar med cirka 300 medarbetare.

Ledning

Kommundirektör Christoffer Nilsson
Telefon: 046-359 59 20

Avdelningen kommunikation och medborgarkontakt

Kommunikationsdirektör Johanna Davander
Telefon: 046-359 84 22

Avdelningen hållbar tillväxt

Avdelningschef Therese Fällman
Telefon: 046-359 53 85

Avdelningen ledningsstöd

Tf avdelningschef Mattias Hedenrud
Telefon: 046-359 50 35

Avdelningen stöd och servicecenter

Avdelningschef Annika Jonasson, även tf stabschef.
Telefon: 046-359 99 45

Avdelningen digitalisering

Digitaliseringschef Johan Frithiof-Karlberg
Telefon: 046-359 44 32

Ekonomiavdelningen

Ekonomidirektör Henrik Weimarsson
Telefon: 046-359 50 28

HR-avdelningen

HR-direktör Anna Nordén
Telefon: 046-359 53 25

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?