Länk till startsidan

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att ge stöd, service och omvårdnad till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Tre lagar – socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade – utgör grunden som verksamheten vilar på. De kompletteras av lagstiftning och föreskrifter om bland annat sekretess, dokumentation och patientsäkerhet.

Vård- och omsorgsförvaltningens personal, cirka 2 700 personer, ger årligen vård och omsorg, stöd och service till cirka 3 700 brukare och närstående och omsätter ungefär 2,1 miljarder kronor.

Verksamheten bedrivs i såväl kommunal som privat regi.

Kontakta vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: vardochomsorg@lund.se

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bangatan 10A, Lund

Receptionens öppettider

Måndag–torsdag kl. 08.00–12.00 och 12.45–16.00
Fredag kl. 08.00–12.00 och 12.45–15.00
Dag före helgdag kl. 08.00–12.00

Öppettider under sommaren 2024

Mellan den 24 juni-16 augusti har vi öppet måndag-fredag klockan 9–12.

Ansökan om hemvård, äldreboende (särskilt boende) eller insatser enligt LSS

Om du vill ansöka om hemvård, särskilt boende eller insatser enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa med funktionsnedsättning (LSS), kontaktar du en av våra biståndshandläggare/LSS-handläggare.

Stöd i hemmet

Äldreboende (Särskilt boende)

Stöd till dig med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsjouren

Vård- och omsorgsjouren finns tillgängliga dygnet runt och vårt primära uppdrag är att ta emot och vidarebefordra trygghetslarm från brukare till ansvariga hemvårdsenheter.

Telefon: 046-359 57 90

Förvaltningsdirektör

Anna Borgius
E-post: anna.borgius@lund.se
Telefon: 046-359 82 02

HR-chef

Johanna Bredmar
E-post: johanna.bredmar@lund.se
Telefon: 046-359 82 42

Ekonomichef

Per Lövgren
E-post: per.lovgren@lund.se
Telefon: 046-359 52 35

Myndighetschef

Lena Carlereus
E-post: lena.carlereus@lund.se
Telefon: 046-359 63 66

Avdelningschef för kansli och kvalitet

Mats Renard
E-post: mats.renard@lund.se
Telefon: 046-359 76 12

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Eva-Marie Wendel
E-post: evamarie.wendel@lund.se
Telefon: 046-359 54 91

Verksamhetschef hemvård och hälsa

Niclas Snygg
E-post: niklas.snygg@lund.se
Telefon: 046-359 82 73

Verksamhetschef för särskilt boende

Veronica Welin
E-post: veronica.welin@lund.se
Telefon: 046-359 83 42

Verksamhetschef boende LSS

Mia Löveråsen
E-post: mia.loverasen@lund.se
Telefon: 046-359 62 00

Verksamhetschef stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning

Anne Bing Tingström
E-post: anne.bingtingstrom@lund.se
Telefon: 046-359 82 20

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?