Länk till startsidan

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen stöttar och servar förvaltningarna och de kommunala bolagen i Lund. Vi är organiserade i en stabsavdelning och de tre affärsområdena Lundafastigheter, Markentreprenad och Måltidsservice.

Har du frågor eller synpunkter? Enklaste sättet att komma i kontakt med oss är oftast via vår förvaltningsbrevlåda. Där ser vi till att ditt ärende skickas vidare till den medarbetare som bäst kan hjälpa dig.

E-post: serviceforvaltningen@lund.se

Staben

Serviceförvaltningens stabsavdelning är indelad i tre enheter för ekonomi, ledningsstöd samt IT och administration. Staben ska, genom ett helhetsperspektiv och ett proaktivt förhållningssätt, tillhandahålla ett professionellt stöd och service till serviceförvaltningen och dess affärsområdena

 • Stabs- och ekonomichef: Katarina Persson
 • Antal medarbetare: cirka 45

Lundafastigheter

Lundafastigheters uppdrag är att förvalta och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och bostäder för kommunala behov. Det uppdraget innebär att Lundafastigheter planerar, bygger, förvaltar och underhåller förskolor, skolor, idrottshallar, gruppboenden, badhus, kulturlokaler, brandstationer, butiks- och kontorslokaler för andra kommunala verksamheter och bolag.

Läs mer om våra aktuella byggprojekt

 • Fastighetschef: Sara van Lunteren
 • Antal medarbetare: cirka 125
 • Antal objekt: 448.
 • Årsomsättning: cirka 1 miljard kronor
 • Fördelning av lokaler och fastigheter: skol- och fritidshem 50,5 %, kultur- och idrottslokaler 14,3 %, kontors- och förvaltningslokaler 9,8 %, förskolor 8,7 %, bostäder 6,5 %, gruppboenden med personal 5,4 %, daglig verksamhet 3,4 %, kommersiella lokaler 1,3 %. Övriga lokaler 4,6 %.

Markentreprenad

Markentreprenad ansvarar för anläggning, skötsel, lokalvård och underhåll av utemiljö i hela Lunds kommun. Vi tar hand om parker, gator, torg, naturområden, skolor och förskolor.

Vi jobbar också med anläggning av exempelvis fjärrvärme och har beredskap dygnet runt för snöröjning, stormskador och andra hinder som kan dyka upp. Vi ansvarar också för kommunens fordonspark, internpost och tryckeri samt specialtransporter för särskoleelever.

 • Entreprenadchef: Matthias Olsson
 • Antal medarbetare: 225 (plus säsongsanställda)
 • Årsomsättning: cirka 335 miljoner kronor

Måltidsservice

Måltidsservice tillagar och levererar måltider främst inom grundskola, gymnasieskola och äldreboenden. Måltidsservice affärsidé är att på ett kostnadsmedvetet sätt tillaga och leverera välsmakade, näringsriktiga och kvalitetssäkrade måltider. Måltidsservice är ledande bland svenska kommuner när det gäller inköp av ekologiska livsmedel.

 • Måltidschef: Birgitta Mårtensson Asterland
 • Antal medarbetare: cirka 215
 • Årsomsättning: 210 miljoner kronor
 • Antal producerade portioner/år: 4 500 000​
 • Antal kök: 48 (varav 29 tillagningskök och 19 mottagningskök). Siffran avser grundskolor och gymnasieskolor. Utöver detta tillkommer äldreomsorg och personalrestaurang på kommunhuset Kristallen. 

Kontakta ledningsgruppen på serviceförvaltningen:

Servicedirektör: Pål Svensson
Telefon: 046-359 51 11
E-post: pal.svensson@lund.se

Entreprenadchef, Markentreprenad: Matthias Olsson
Telefon: 046-359 58 10
E-post: matthias.olsson@lund.se

Fastighetschef, Lundafastigheter: Sara van Lunteren
Telefon: 046-359 50 75
E-post: sara.vanlunteren@lund.se

HR-chef: Therese Karlsson
Telefon: 046-359 58 16
E-post: therese.karlsson3@lund.se

Kommunikatör: Thobias Ligneman
Telefon: 046-359 43 50
E-post: thobias.ligneman@lund.se

Måltidschef, Måltidsservice: Birgitta Mårtensson Asterland
Telefon: 046-359 53 11
E-post: birgitta.martenssonasterland@lund.se

Stab- och ekonomichef samt biträdande servicedirektör: Katarina Persson
Telefon: 046-359 57 04
E-post: katarina.persson4@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?