Länk till startsidan

$currentPage

Samhällsskydd och beredskap

Det är viktigt att vara förberedd på det oväntade. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska göra att kommunen kan fortsätta sina viktiga uppdrag även vid samhällskriser, höjd beredskap och i värsta fall krig.

Vårt arbete med civil beredskap och hemberedskap

Om det skulle ske en större samhällsstörning är det viktigt att förberedd och att ha kunskap om var du får information.


För att varna och informera allmänheten vid olyckor, svåra störningar och andra allvarliga händelser finns ett varnings- och informationssystemet.


Vi ska ha en grundläggande förmåga att hantera fredstida kris och höjd beredskap, så kallad civil beredskap.


Hur tar du hand om dig själv och närstående under en värmebölja? Vad gäller när det är torka?


Vi arbetar med olika myndigheter och frivilliga organisationer för att hantera konsekvenser av kriget i Ukraina.


Senaste nyheterna

Uppdaterad:

Dela sidan:

Aktuellt

Omsorg och stöd

Internet och tillgången till information är full av möjligheter. Det finns också en hel del fallgropar och tyvärr, personer som är ute efter att försöka luras. Här ger vi dig tips och råd för att du ska känna dig mer säker.

Omsorg och stöd

Kanske har du någon i din närhet som är beroende, mår dåligt psykiskt eller separerade föräldrar som bråkar mycket. Att träffas i grupp med andra som varit med om liknande situationer är ett sätt.

Kommun och politik

Det finns många sätt som du kan vara med att påverka vår kommun. Att rösta är en viktigt del, men du kan också lämna Lundaförslag eller kontakta en politiker. Är du under 25 år finns flera alternativ att engagera dig i.