Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

För att varna och informera allmänheten vid olyckor, svåra störningar och andra allvarliga händelser finns ett varnings- och informationssystemet. Meddelanden som behöver nå allmänheten i samband med sådana situationer kallas Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

VMA-systemet används för att varna allmänheten vid olyckor eller vid överhängande fara för olyckor eller andra allvarliga händelser i syfte att hindra och begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljö. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för VMA-systemet och samordnar arbetet mellan myndigheterna som är involverade, bland annat kommuner, räddningstjänst, polis och regioner.

VMA-systemet omfattar ett flertal kanaler; TV, radio, mobiltelefoni, ljudsändare för utomhusvarning, internet och appar. Lunds kommun är involverad i arbetet med ljudsändare för utomhusvarning.

Så varnas allmänheten via VMA - Krisinformation.se

Ljudsändare för utomhusvarning (VMA-tutor)

I Lunds kommun finns ungefär 40 ljudsändare för utomhusvarning utplacerade, främst i centrala Lund. Utomhusvarningssystemet kan användas för signalerna beredskapslarm, flyglarm, viktigt meddelande och faran över. Utomhussignalen kallas även Hesa Fredrik.

Så låter utomhuslarmen vid kris, krigsfara och krig - Krisinformation.se

Karta över alla VMA-tutor i Sverige - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Att tänka på: Signalen hörs cirka 400 meter från VMA-tutans placering. Om du befinner dig inomhus är det inte säkert att signalen hörs. Systemet är främst tänkt för personer som befinner sig utomhus.

När du hör utomhussignalen ska du:

  1. Gå in.
  2. Stänga fönster, dörrar och ventilation.
  3. Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Du kan också titta på tv, där VMA-information också delas.

Du behöver inte göra något om du hör du signalen när det är test av systemet var tredje månad.

Ansvar och placering av VMA-tutor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap äger VMA-systemet. Kommunen ansvarar för driften och underhållet av tutorna. Det är Räddningstjänsten Syd som sköter Lunds kommuns VMA-tutor samt genomföra test av systemet.
Kommunen gör regelbundet utredningar om placering och antal VMA-tutor ska förändras. Vid behov görs ansökan om nya VMA-tutor till MSB.

Systemet för utomhusvarningen testas fyra gånger per år. Testet utförs den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Då ljuder utomhussignalen ”Viktigt Meddelande” i de tätorter där det finns VMA-tutor samt att information om testet sänds i Sveriges Radio. Klockan 15.05 avslutas testet med signalen ”Faran över”.

Jag hör inte testet

Om du inte hör ljudsignalen kan det vara så att det inte finns någon VMA-tuta i närheten. En VMA-tuta hörs cirka 400 meter från dess placering. Om du befinner dig inomhus är det inte säkert att signalen hörs. Systemet är främst tänkt för personer som befinner sig utomhus.

 

Om du uppmärksammar att testet av utomhussignalen inte hörs där den normaltsätt brukar höras kan du felanmäla det till Räddningstjänsten Syd genom att mejla info@rsyd.se. Det är Räddningstjänsten Syd som sköter Lunds kommuns VMA-tutor.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?