Länk till startsidan

Stöd och asyl för dig som kommer från Ukraina

Du som är ukrainsk medborgare har rätt att stanna i Sverige utan att ansöka om tillstånd i 90 dagar på grund av viseringsfrihet mellan Ukraina och Sverige.

Vad gäller för ukrainska medborgare i Sverige?

Ukrainska medborgare har rätt att stanna i Sverige utan att ansöka om tillstånd i 90 dagar på grund av viseringsfrihet mellan Ukraina och Sverige.

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Direktivet innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Om du är i behov av skydd när du är i Sverige eller vid gränsen till Sverige är det viktigt att du tar kontakt med Migrationsverket. Det är i första hand Migrationsverket som erbjuder ukrainska medborgare ett boende och ekonomiskt stöd. När en person fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har han eller hon rätt att arbeta och söka grundläggande vård.

Migrationsverket

Migrationsverket har en e-tjänst för ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. All information om vem som kan använda tjänsten och hur den fungerar finns på Migrationsverkets webbplats.
Migrationsverket – ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet

Anvisning av ukrainska medborgare till Lund

Migrationsverket anvisar ukrainska flyktingar till kommuner runt om i landet. Det rör sig om människor som idag bor i något av Migrationsverkets egna boenden eller har anmält till Migrationsverket att de inte kan bo kvar i sin nuvarande bostadslösning. Hur många som anvisas till respektive kommun bestäms enligt ett fördelningstal.

Vill du som lundabo hjälpa till?

I Lunds kommun finns kanalen Frivilligkraft för förmedling av volontäruppdrag med anledning av kriget i Ukraina. Genom Frivilligkraft kan den som vill göra en insats hitta och utföra passande uppdrag från civilsamhällets aktörer.

Frivilligkraft

Sjukvård och hälsa

I Skåne är det Region Skåne som har hand om sjukvård och hälsovård, som till stor del är gratis för dig som kommer från Ukraina. Det kan exempelvis gälla en hälsoundersökning, om du behöver hjälpmedel (till exempel för att röra dig), om du väntar eller nyligen fött barn. Är du osäker på om du ska vända dig till sjukhus, vårdcentral eller barnavårdscentral kan du alltid ringa 1177 för att få hjälp att hitta rätt.

Så här fungerar sjukvården i Sverige

Anmäl barn till förskola och skola

I Lunds kommun välkomnas alla nyanlända barn och unga som söker plats i förskola, grundskola och gymnasieskola till Lundavälkomsten. Utgångspunkten är att barn från Ukraina kommer att tas emot oavsett om de fått sitt tillfälliga uppehållstillstånd eller inte.

Lundavälkomsten

Ansöka om skola eller byta skola

Har ditt barn behov av transport för att ta sig till och från skolan? Då kan du ansöka om skolskjuts. För digital ansökan behöver du ha ett svenskt personnummer, har du inte svenskt personnummer är du välkommen till medborgarcenter i kommunhuset Kristallen, så hjälper vi dig att fylla i blanketten. Vi finns på Brotorget, intill järnvägsstationen i Lund.

Din rätt till skolskjuts avgörs bland annat utifrån hur långt det är mellan bostaden och skolan.

Har ditt barn behov av omsorg före och efter skoldagen har barnet möjlighet att vara på skolans fritidshem. Fritidshem är en pedagogisk verksamhet och ett komplement till skolan.

Du kan få plats på fritidshem till och med vårterminen i årskurs sex. Ansökan sker via e-tjänst – men om du saknar svenskt personnummer eller bank-id kan du även ansöka om plats via en blankett som du lämnar till medborgarcenter, som du hittar i kommunhuset Kristallen. Vi finns på Brotorget, intill järnvägsstationen i Lund.

Här kan du läsa mer om hur fritidshem fungerar

Klicka här för att få en blankett via e-post

Vägledning

Behöver du samhällsvägledning så kan du vända dig till Lunds kommun genom Kom vidare. För mer information se:

Kom vidare på lund.se

Svenska för nyanlända från Ukraina

Du som vill lära dig svenska kan ta kontakt med de studieförbund i Lund som erbjuder gratis utbildning i lätt svenska för nyanlända. Du kan även besöka språkcaféer för att träna på svenska språket.

Svenska för nyanlända hos Folkuniversitetet

Språkcaféer i Lunds kommun

Ekonomiskt stöd från kommunen

Det är i första hand Migrationsverket som ansvarar för att ge ekonomiskt stöd samt en bostad till dig som är ukrainsk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Bara i akuta lägen kan personer från Ukraina söka ekonomiskt bistånd av kommunen.

I de fall då du inte har ansökt om uppehållstillstånd och inte har möjlighet att göra det samma dag, samt i de fall då du har ansökt om uppehållstillstånd men väntar på besked, har kommunen rätt att bevilja nödbistånd enligt socialtjänstlagen. Om ersättningen från Migrationsverket dröjer kan kommunen betala ut motsvarande ersättning till dess att Migrationsverkets utbetalningar kommer igång.

Ansökan om akut bistånd görs på kommunhuset Kristallen, som ligger på Brotorget intill järnvägsstationen i Lund.

Sök arbete

När du är registrerad hos Migrationsverket och fått beslut om uppehålls- och arbetstillstånd får du börja arbeta i Sverige. Då kan du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen

De allra flesta arbeten annonseras på Arbetsförmedlingens webbplats.

Arbetsförmedlingen har, tillsammans med bland annat Skatteverket och Försäkringskassan, ett servicekontor på Stora Södergatan 45 i Lund. Dit är du välkommen för att få hjälp med att skriva in dig som arbetssökande.

Är du skyddssökande från Ukraina och vill arbeta eller studera i Sverige?

Du som är mellan 18 och 65 år, omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina, bor i Lunds kommun och vill ha ett arbete eller studera i Sverige kan få stöd av oss som arbetar i projektet Fast care Ukraina-Lund.

Fast care Ukraine–Lund

Din fritid

Det finns ett stadsbibliotek och nio stadsdelsbibliotek i Lunds kommun som är öppna för alla. Här kan du kunna låna böcker, skriva ut, kopiera, läsa tidningar och mycket annat.

Här kan du läsa mer om biblioteken i Lunds kommun

Det händer alltid många evenemang och aktiviteter. I vår evenemangskalender hittar du allt.

Evenemangskalender

I Lund finns även flera fritidsgårdar som är öppna för barn och unga födda 2002 eller senare. Där finns många roliga aktiviteter för unga. Till skillnad mot fritidshem, som är kopplat till en viss skola, ansöker du inte om placering utan kan välja när, hur ofta och till vilken fritidsgård du vill gå.

Fritidsgårdar i Lunds kommun

Tänk på att någon kan vilja utnyttja din situation

När det är många som är på flykt kan det finnas personer som verkar hjälpsamma men som vill utnyttja situationen. Det kan finnas risk för människohandel.

Tänk på det här om någon erbjuder sig att ordna resa, boende eller jobb åt dig:

  • Lämna aldrig över ditt pass, andra viktiga dokument eller din telefon.
  • Be personer som hjälper dig att identifiera sig.
  • Säkerställ att du får information om resmål och kontaktinformation till de som ansvarar för att organisera resor. Dokumentera det du får reda på.
  • Om det är möjligt så informera någon du litar på om var du är, vart du ska och med vem du reser.
  • Du har rätt till lön om du arbetar i Sverige. Acceptera inga erbjudanden om att arbeta för att få någonstans att bo, mat eller andra varor.
  • Ta kontakt med svenska myndigheter, registrera dig hos Migrationsverket.
    Migrationsverket

Blir du utsatt för våld eller påtryckningar? Det finns hjälp att få.

Polisen har telefonnummer +46 77 114 14 00
Är läget akut? Ring 112

Har du utsatts för sexuella övergrepp, hot eller våld och vill ha råd eller stöd kan du ringa Kvinnofridslinjen på telefonnummer: +4620-50 50 50

Tolkhjälp kan erbjudas.

För mer information, besök Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?