Länk till startsidan

Fritidshem

Har ditt barn behov av omsorg före och efter skoldagen har barnet möjlighet att vara på skolans fritidshem, från och med den dagen barnet börjar i skolan. Här kan du ansöka om en plats, och även säga upp plats på fritids.

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet och ett komplement till skolan för att skapa mångsidighet och helhet i barnets utveckling och lärande. På fritidshemmet har ditt barn möjlighet att delta i inomhus- och utomhusaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra sina läxor. Vi serverar frukost och mellanmål dagligen, och på lov- och studiedagar serverar vi även lunch.

Få en plats på fritidshem

Ska ditt barn börja skolan kan du ansöka om plats på fritidshemmet samtidigt som du gör skolvalet inför förskoleklass.

Du kan också komplettera och ansöka om fritids i efterhand. Barnet kan börja på fritids den dag skolan börjar i förskoleklass.

Rätt till plats på fritidshem

Barn från förskoleklass till vårterminen det år barnet fyller 13 år kan gå på fritidshem före och efter skoldagen. Fritidshemmet är öppet på både skoldagar och lov- och studiedagar. Ditt barn kan få plats på fritidshemmet om du som vårdnadshavare antingen arbetar eller studerar.

När du är föräldraledig för yngre syskon kan ditt barn gå i fritids i mån av plats på fritidshemmet. Är du sjukskriven eller har graviditetspenning får barnet vara på fritids utifrån det behov som finns.

När någon av föräldrarna är ledig (vid semester eller lov) är grundregeln att barnet inte ska vara på fritidshemmet.

I vissa fall kan ett barn erbjudas plats på fritidshem på grund av familjens situation i övrigt eller för att barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Detta bedöms i varje enskilt fall och beslutas av rektor.

Fritidsgårdar finns för de äldre eleverna

För elever som är 12 år eller äldre har kommunen flera fritidsgårdar med roliga aktiviteter anpassade för olika åldrar.

Läs mer om fritidsgårdarna

Öppettider på fritidshemmen

De kommunala fritidshemmen har öppet klockan 6.00–18.00 på vardagar då det finns behov av omsorg. Vid styrkt behov kan rektorn besluta att förlänga öppettiden till klockan 18.30. Föräldrar som arbetar obekväm arbetstid eller natt har möjlighet att ansöka om plats på Delfinens förskola som erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg för barn i åldrarna 1–13 år.

Kvälls-, natt och helgomsorg

Uppge ditt barns tider på fritids

När du har fått en plats på fritids behöver du meddela vilka tider ditt barn ska vara där. Du har också möjlighet att skriva vilka personer utöver vårdnadshavarna som får lov att hämta barnet.

Ange tid på fritids och vilka som får hämta barnet i Edlevo

Gör så här: Logga in med e-legitimation, välj barn, välj Barnschema/Lovplanering och sedan "Registrera schema" alternativt "Personer som får hämta barnen".

Avgifter för fritidshem

Fritidsverksamheten är avgiftsbelagd. Hur mycket det kostar för en plats på ett fritidshem beräknar vi utifrån inkomst och antalet barn ni har i förskola och på fritidshem.

Information om avgifter på förskola och fritidshem

Säg upp plats

Om du vill säga upp ditt barns plats behöver du göra det senast två månader (60 dagar) före barnets sista önskade vistelsedag på fritidshemmet.

Säg upp plats på fritidshem

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?