Länk till startsidan

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Om du arbetar obekväma arbetstider (kvälls- natt- och helgtider) och är bosatt i Lunds kommun, finns möjlighet för ditt barn att få kvälls-, natt- och helgomsorg på Delfinens förskola på Norra Fäladen i Lund.

Lunds kommun erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg till barn vars vårdnadshavare arbetar på obekväma arbetstider, det vill säga på tider då den vanliga förskolan eller fritidshemmet inte är öppet. Kvälls-, natt- och helgomsorg gäller på vardagar klockan 18.30-06.30 samt lördagar, söndagar och helgdagar.

Plats kan erbjudas till barn som fyllt ett år fram till vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Rätt till plats

Följande gäller för att få ta del av kvälls-, natt- och helgomsorgen.

  • Både vårdnadshavare och barn behöver vara folkbokförda och bo i Lunds kommun.
  • Vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna ska ha sitt ordinarie arbete på kvällar, nätter och helger. Vårdnadshavare som är folkbokförda på samma adress har bara rätt till kvälls-, natt och helgomsorg om båda två arbetar på obekväm arbetstid.
  • Vårdnadshavare som är folkbokförda på olika adresser har rätt till kvälls-, natt- och helgomsorg om minst en av vårdnadshavarna arbetar på obekväm arbetstid och att barnet under denna tid bor hos vårdnadshavaren (så kallat växelvis boende). Vid växelvis boende behöver behovet av kvälls-, natt- och helgomsorg styrkas med intyg.
  • Vårdnadshavare har inte rätt till kvälls-, natt- och helgomsorg under föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

För att kunna ta del av kvälls-, natt- och helgomsorg behöver du visa ett arbetsintyg eller arbetsschema, som är signerat av chef eller arbetsledare, där ditt behov av kvälls-, natt- och helgomsorg framgår. Behovet ska vara regelbundet och varaktigt.

Riktlinjer för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Läs mer om Delfinens förskola

Sök eller säg upp plats på kvälls-, natt och helg omsorg

För att ansöka eller säga upp din plats mejlar du oss på barn- och skolförvaltningen. Har du frågor om kvälls-, natt- och helgomsorg kan du antingen mejla eller ringa till oss. Ringer du oss kommer du till medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med så får du svar direkt eller lotsas vidare till en handläggare.

E-post: barnomsorg@lund.se

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Erbjudande av plats

Placering i kvälls-, natt- och helgomsorg erbjuds när plats finns tillgänglig och villkoren för plats är uppfyllda. Inom två veckor från det att du fått erbjudande om placering, behöver du lämna besked till barn- och skolförvaltningen, om du önskar platsen eller inte.

Avgift

Inga extra avgifter tas ut i samband med omsorg kväll, natt eller helg. Den här omsorgen ingår i den ordinarie avgiften.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?