Länk till startsidan

Ansök, ändra eller säg upp plats

För att ansöka om och säga upp plats i förskolan använder du en e-tjänst. Tänk på att ansöka senast fyra månader innan du vill att ditt barn ska börja och säga upp platsen två månader innan sista önskade dagen på förskolan.

Ansök om plats i förskolan

Du är garanterad plats i någon av förskolorna i Lunds kommun om du söker senast fyra månader innan du vill att ditt barn ska börja förskolan. Barnet ska vara i åldern 1–5 år.

Vill du ha plats i samband med terminsstart på hösten bör du ansöka om plats senast i februari samma år. Första uttagningen sker i mars och har du ansökt i tid är det större chans att du får ditt förstahandsval.

Du underlättar planeringen av verksamheten om du ansöker om plats i god tid.

Fakta och tips när du ska välja förskola – Skolverket

Se vilka förskolor som finns i Lunds kommun

I förskolan får ditt barn möjlighet att utvecklas och lära genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med personal i förskolan.

Frivillig och viktig

Till skillnad från grundskolan som är obligatorisk, är det frivilligt att gå i förskolan. Förskolan är en betydelsefull första del av ditt barns utbildning, där barnet lägger en grund som kan göra det lättare att trivas och lyckas under sin skolgång.

Att kunna ha ditt barn i förskolan gör det möjligt för dig som är förälder att förena föräldraskapet med att arbeta och studera. Utbildningen i förskolan utgår från barnets behov där omsorg, utveckling och lärande blir till en helhet.

Förskolan har en egen läroplan

Förskolan är en del av utbildningssystemet, den har en egen läroplan och barnen får undervisning under ledning av förskollärare tillsammans med annan personal. I förskolans läroplan står att förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Se en film om en vanlig dag på förskolan och läs Skolverkets information

Syskonförtur och andra turordningsregler

För att syskon ska få större möjlighet att gå på samma förskola tillämpas syskonförtur. Det betyder att barn som har syskon hamnar före barn utan syskon i kön till förskolan där syskonet går. Syskonförturen innebär däremot inte att man är garanterad plats på samma förskola. Som syskon räknas i detta fall alla barn som bor tillsammans i samma hushåll, oavsett om de är biologiska syskon eller ej.

Barn med syskonförtur placeras först, därefter placeras barnen i kö utifrån födelsedatum på så sätt att äldre barn går före yngre barn.

Du behöver inte ange flera alternativ i din ansökan, men det ökar chanserna att få en plats på en förskola som du föredrar. Finns det inte plats på önskade förskolor så placeras barnet på en förskola där det finns plats.

Bekräftelse på ansökan

När du ansökt om plats får du en bekräftelse på att din ansökan är mottagen. Hör av dig till barn- och skolförvaltningen om du ännu inte fått en bekräftelse när det gått tre dagar.

Tacka ja till erbjuden plats

Om ni är två vårdnadshavare är det viktigt att båda tackar ja till den erbjudna platsen inom den tid som anges. Har du registrerat en e-postadress får du erbjudande om plats med e-post, i annat fall kommer detta med vanlig post. Om du tackar nej till den erbjudna platsen behöver du göra en ny ansökan.

Om du ska flytta till Lunds kommun

Planerar du att flytta till Lunds kommun kan du ansöka om förskola redan innan du flyttat hit.

När du skickat in din ansökan, behöver du meddela barn- och elevadministrationen din kommande adress i Lund och datum för flytt. Du behöver även bifoga ett dokument som styrker flytten (exempelvis köpekontrakt eller hyresavtal).

E-post: barnomsorg@lund.se

Om du bor i en annan kommun och vill ha förskola i Lunds kommun

Som boende i en annan kommun kan du också söka plats till en av Lunds kommuns förskolor. Lunds kommun har inte skyldighet att ta emot ditt barn, men kan göra det i mån av plats. Ett barn har dock rätt att bli mottaget i en annan kommuns förskola om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl till detta. Vad som anses vara särskilda skäl bedöms i varje enskilt fall.

Om du inte planerar flytt till Lunds kommun, men vill ansöka om plats i förskola i Lunds kommun ska du ansöka via blankett. Kontakta barn- och elevadministrationen för att få blanketten utskickad.

E-post: barnomsorg@lund.se

Du som är ny i Sverige

Har ditt barn inte gått i förskola i Sverige tidigare ska du vända dig till Lundavälkomsten för att söka plats i förskolan.

Lundavälkomsten

Ta kontakt med medborgarcenter om du har frågor eller vill ha hjälp.
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lundskommun.se

Flera barn sitter på golvet och lägget pussel av träbitar i olika färger.

Avgift i förskola och fritids

Du betalar en avgift för ditt eller dina barn för förskola och fritids. Avgiften baseras på din inkomst och beror på hur många barn som du har i barnomsorg.

Avgift i förskola och fritids

Rätt till plats i förskola

Från den dag ditt barn fyller ett år har du som arbetar eller studerar rätt till plats på förskola.

Allmän förskola

Allmän förskola ger möjlighet till pedagogisk stimulans för de barn som annars inte går i förskola. Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har. Allmän förskola är avgiftsfritt 15 timmar per vecka när det inte är lov i skolan, och tiden är måndag-fredag klockan 9-12. Ansökan behöver göras.

Föräldraledig eller arbetssökande

Om du som vårdnadshavare blir arbetssökande eller ska vara föräldraledig, har ditt barn på förskolan rätt att ha kvar platsen men med begränsade tider. Ditt barn kan vara i förskolan 25 timmar varje vecka, mellan klockan 09 och 14.

Om behovet ändras när du får en tillfällig eller tillsvidare anställning måste du meddela förskolan detta i så god tid som möjligt.

Anmälan om ändrade vistelsetider för barn till föräldraledig eller arbetssökande Pdf, 224 kB.

Är du sjukskriven eller har graviditetspenning får ditt barn vara på förskolan utifrån de behov som finns.

Uppehåll vid föräldraledighet

När du är föräldraledig med ett yngre syskon kan du ansöka om uppehåll från förskolan. Uppehållet ska vara i minst två kalendermånader och barnet har sin plats kvar. Du behöver anmäla till förskolan senast två månader före uppehållet.

Anmälan om uppehåll i samband med föräldraledighet Pdf, 223 kB.

Barnets eget behov

I vissa fall kan ett barn erbjudas plats på förskola på grund av familjens situation i övrigt eller för att barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Detta bedöms i varje enskilt fall.

När du är ledig

När någon av föräldrarna är ledig (vid semester eller lov) är grundregeln att barnet inte får vara på förskolan.

Förskolans öppettider

Förskolorna i Lund har öppet på helgfria vardagar mellan klockan 06 och 18 om det finns omsorgsbehov. Vid behov kan rektor besluta att hålla öppet till 18.30, detta behöver styrkas med intyg från vårdnadshavare.

Vårdnadshavare som arbetar obekväm arbetstid eller natt har möjlighet att ansöka om plats på Delfinens förskola, som har öppet dygnet runt, alla dagar om året.

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Uppge ditt barns tider på förskolan

När du har fått en plats på förskolan behöver du meddela vilka tider ditt barn ska vara där. Du har också möjlighet att skriva vilka personer utöver vårdnadshavarna som får lov att hämta barnet.

Ange tid på förskola och vilka som får hämta barnet i Skola24

Gör så här: Logga in med bank-id, välj “Vistelsetid” i vänstermenyn och sedan “Registrera schema” alternativt "Hämtare".

Säga upp plats i förskolan

Om du vill säga upp ditt barns förskoleplats, ska du göra det senast två månader före sista dagen barnet ska vara på förskolan. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om uppsägningen, innan platsen sägs upp.

Inför skolstart

Du behöver inte säga upp förskoleplatsen när ditt barn börjar skolan, det görs automatiskt dagen innan skolstart.

Byta förskola

Om du ska flytta inom kommunen kan du ansöka om en ny förskola nära hemmet. Gör en ansökan enligt anvisningarna ovan och skicka sedan ett mejl till barnomsorg@lund.se och meddela till vilken adress ni flyttar till, vilket barn det gäller samt bifoga ett dokument som styrker flytten (exempelvis hyresavtal eller köpekontrakt). I andra fall kan byte bara göras i mån av plats och i samband med terminsstart (januari eller augusti-september).

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?