Länk till startsidan

Säg upp plats i grundskolan

Om du flyttar från Lunds kommun, eller om ditt barn ska byta från en kommunal grundskola till en friskola eller en skola i en annan kommun behöver du meddela oss.

Om du flyttar från Lunds kommun

En elev som bor i Lunds kommun, går i en av våra kommunala grundskolor och flyttar till en annan kommun, får lov att gå kvar i skolan hela det läsåret. Det är datumet för folkbokföring som vi utgår från. Om folkbokföringen ändras under sommarlovet har eleven inte rätt att gå kvar under kommande läsår.

Vid läsårets sista dag kommer elevens skolplacering och fritids att upphöra.

  • Om eleven går i årskurs 8 får hen även gå kvar i sin nuvarande skola under årskurs 9.
  • Om eleven går i årskurs F–7 och därefter vill fortsätta i sin nuvarande grundskola i Lunds kommun behöver du ansöka om plats på skolan på nytt. Du gör då en ansökan om skolplacering för elev folkbokförd i annan kommun för att få en interkommunal placering.
  • Om ditt barn i stället vill börja i grundskola i sin nya hemkommun kontaktar du den kommunen för information om hur du ansöker.
  • Kom även ihåg att göra en utskrivning om ditt barn väljer att börja i en annan skola. Informera nuvarande skola om utskrivningen så snart som möjligt för att möjliggöra en bra överlämning.

Skolskjuts

Tänk på att när ett barn som är folkbokfört i en annan kommun går i Lunds kommuns grundskolor, är det hemkommunen som ansvarar för eventuell skolskjuts och dit du som vårdnadshavare vänder dig för att ansöka och pröva rätten till skolskjuts.

Utskrivning av elev

Byta till friskola eller en skola i en annan kommun

Om en elev ska byta skola till en friskola eller en skola i en annan kommun, behöver du anmäla att eleven ska skrivas ut från grundskolan i Lunds kommun.

Utskrivning av elev i grundskolan

Om en elev byter mellan kommunala grundskolor i Lunds kommun ska du inte göra en utskrivning. Skolplaceringen flyttas då av oss.

Vid längre utlandsvistelse eller flytt utomlands

Om du flyttar utomlands behöver du antingen ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt eller ansöka om att skolplikten ska upphöra.

Vid längre utlandsvistelse eller flytt utomlands

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?