Länk till startsidan

Digitala system i för- och grundskola

När ditt barn går på en kommunal förskola eller grundskola i Lunds kommun sker mycket av kommunikationen digitalt. Här kan du läsa vilka system vi använder och hur du lägger in dina kontaktuppgifter. Du kan också läsa om vilken typ av digitala system eleverna använder i skolan.

Se till att vi har rätt kontaktuppgifter till dig

Det är viktigt att förskolan och skolan har korrekta kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare. Både för att kunna ge dig viktig information och för att kunna få tag i dig exempelvis om ditt barn blir sjukt under dagen. Se därför till att dina kontaktuppgifter stämmer i våra system.

Gör så här

 • Logga in i e-tjänsten med bank-id, välj fliken “Alla” och klicka sedan på länken “Kontaktuppgifter”.
  Lägg in eller kontrollera dina kontaktuppgifter
 • Genom att uppdatera dina kontaktuppgifter här uppdateras de både i elevregistret och i skolplattformen Unikum (uppstår tekniska problem kan det hjälpa att rensa cookies från webbläsaren eller att prova en annan webbläsare. Fungerar det fortfarande inte, kontakta medborgarcenter för hjälp).

Gör så här

 • Logga in med bank-id
  Kontrollera dina kontaktuppgifter i Skola24
 • Klicka på din profilikon och kontrollera dina uppgifter.
 • Har barnet inte varit registrerat i Skola24 tidigare kan du göra detta först när barnet börjar förskola eller fritids.
 • Du som har skyddade personuppgifter eller inte kan ha bank-id kontaktar skolan för att lämna dina personuppgifter.

Om du lagt in din e-postadress i Skola24 får du automatiskt meddelande vid skolfrånvaro.

Digitala system för vårdnadshavare

I kontakt med för- och grundskolan kommer du som vårdnadshavare ofta att använda lärplattformen Unikum och Skola24 för schema och närvaro. Du loggar in med bank-id. Om du inte har möjlighet att ha bank-id behöver du ta kontakt med skolan för att få ett annat sätt att logga in.

Unikum

Skola 24

I Unikum kan du ta del av:

 • Information från förskolan och skolan.
 • Planeringar och bedömningar.
 • Information inför utvecklingssamtalet.

Använd appen Unikum Familj

Genom att använda appen Unikum Familj har du på ett ännu smidigare sätt tillgång till meddelanden från förskolan och skolan. (Observera att du inte kan göra frånvaroanmälan från Unikum Familj, utan det gör du i Skola24.)

I Skola24 kan du:

 • Anmäla frånvaro, till exempel vid sjukdom.
 • Ansöka om ledighet.
 • Se ditt barns schema.
 • Ta del av skolfrånvaro.
 • Uppge vistelsetider på förskola och fritids samt vilka personer som får hämta ditt barn. (Välj “Vistelsetid” i vänstermenyn och sedan “Registrera schema” alternativt "Hämtare".)

Skola24 har en app som du kan ladda ner och använda i telefonen.

Information från förskola och grundskola

Vi skickar information till dig som vårdnadshavare via skolplattformen Unikum. Gå gärna in regelbundet och kontrollera om det kommit ny information. Du kan få aviseringar om nya meddelanden i din e-post, inställningar för det gör du själv i Unikum.

Varje förskola och skola har en egen sida på lund.se. Där hittar du bland annat kontaktuppgifter, information om studiedagar och användbara länkar.

Förskolor i Lunds kommun

Grundskolor i Lunds kommun

Lån av dator och surfplatta

När ditt barn får ett digitalt verktyg att låna från skolan, till exempel en dator eller surfplatta, ska du tillsammans med ditt barn läsa igenom och underteckna en överenskommelse om lånet.

Läs och skriv under överenskommelsen – lån av digitala verktyg

Elevernas digitala arbete i skolan

I skolarbetet använder eleverna olika digitala verktyg och system. De kan söka information, göra arbetsuppgifter och har till exempel tillgång till digitalt läs- och skrivstöd.

De äldre eleverna använder ofta Chromebooks som är en webbläsar-baserad bärbar dator. Yngre elever brukar använda surfplatta. Vilka system och program som används i undervisningen kan variera mellan olika skolor, men här beskriver vi de vanligaste.

Google Classroom är ett digitalt klassrum där eleverna kan få och lämna in skoluppgifter. Senast i mellanstadiet brukar eleverna ha börjat arbeta i Google Classroom och med andra Google-verktyg.

Som vårdnadshavare har du ingen egen inloggning till elevens konto i Google, men sätt dig gärna tillsammans med ditt barn för att se hur Google Classroom fungerar och följa med i barnets skolarbete.

I sitt skolarbete har eleverna tillgång till olika faktadatabaser, exempelvis Nationalencyklopedin. För specifika ämnen finns andra databaser, till exempel författarregistret Alex och och Landguiden för geografiundervisning.

Verktygen Binogi och Begreppa används för faktainlärning. Här kan eleverna ta del av filmer och texter som finns översatta till olika språk och läsningen avslutas med ett quiz.

Digitala verktyg kan användas som pedagogiskt stöd, inte minst när det gäller att läsa och skriva. Dessa verktyg erbjuds alla elever. Elever med särskilda behov kan få hjälp av en specialpedagog för att hitta rätt verktyg att använda.

Det finns till exempel verktyg för talsyntes, där texter läses upp, och även möjlighet att omvandla tal till text. Det finns stavningsstöd och verktyg för att göra tankekartor för att planera sitt skrivande. Ljud- och talböcker stimulerar läsning. Vi använder 'Polylino' för skönlitteratur och 'Inläsningstjänst' för läromedel. 'Polyglutt' används i förskolan.

'Magma' är en matematik-app som kan användas av alla elever. Med 'Minecraft for education' kan eleverna bygga världar utifrån lärarens uppdrag, det kan användas i flera olika ämnen, exempelvis matematik och historia.

Digitala verktyg i förskolan

Även i förskolan används ibland surfplattor. Dessa används i pedagogiskt syfte och inte som förströelse. Oftast används surfplattan av barnen tillsammans i grupp.

Skolportalen – elev

På skolportalen finns länkar till de vanligaste systemen och programmen som eleverna använder. För det mesta krävs inloggning och i vissa program loggas eleven in automatiskt när de använder sin skoldator.

Skolportalen – elev

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?