Länk till startsidan

Om något händer – hemberedskap

Om det skulle ske en större kris är det viktigt att du håller dig uppdaterad. Det är även klokt att ha en egen beredskap, en så kallad hemberedskap. Att ha en hemberedskap innebär framför allt att du har kunskap om var du får information, och kunskap om dina behov.

Håll dig uppdaterad

Vid en större krishändelse är det viktigt att du som invånare håller dig uppdaterad via betrodda källor. Lunds kommun kommer att informera dig om vad som gäller för våra verksamheter här på vår webbplats samt via våra konton i sociala medier.

Följ Lunds kommun på Facebook

Viktigt meddelande till allmänheten

Beroende på händelse kan också ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, skickas ut. VMA skickas ut via SMS, radio (Sveriges Radio), TV, SOS Alarms app, Krisinformation.se (app och webbplats) samt de så kallade VMA-tutorna, "Hesa Fredrik".

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA på MSBs webbplats

VMA - det här ska du göra när du hör signalen

Information kan också komma att spridas fysiskt via informationspunkter eller – i extrema fall – med post.

Informationspunkter

En informationspunkt är en samlingsplats där vi kan delge information, till exempel om elen försvinner.

Våra informationspunkter

Plats

Adress

Ort

Kommunhuset Kristallen

Brotorget 1

Lund

Medborgarcenter Dalby

Allégatan 1A

Dalby

Medborgarcenter Genarp

Tagholmsvägen 17

Genarp

Biblioteket Södra Sandby

Biblioteksgränden 2

Södra Sandby

Medborgarcenter Veberöd

Dalbyvägen 1

Veberöd


Lunds kommun håller på att se över informationspunkterna, så platserna kan komma att ändras.

Trygghetspunkter

Kommunen har möjlighet att öppna så kallade trygghetspunkter, där du som medborgare kan få hjälp och stöd vid större kris. Det finns minst en trygghetspunkt i varje större tätort. Trygghetspunkterna tillhör Svenska kyrkan, men när de aktiveras är de religiöst neutrala och välkomnar alla.


Våra trygghetspunkter

Plats

Adress

Ort

Maria Magdalena kyrka

Flygelvägen 1

Lund

Petersgården

Trollebergsvägen 43

Lund

Eginogården

Lundavägen 5

Dalby

Kyrkstugan

Kyrkovägen 11

Genarp

Församlingshemmet Södra Sandby

Flyingevägen 12

Södra Sandby

Kyrkbacken

Kyrkogatan 2

Veberöd

Skyddsrum

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Du tillhör inte ett specifikt skyddsrum, utan skyddsrummen är öppna för alla vid behov. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för skyddsrummen.

Skyddsrum, MSBs webbplats

Vi får många frågor om skyddsrum just nu. På MSBs webbplats har de sammanställt de vanligaste frågorna och svaren, till exempel varför det inte finns skyddsrum till alla, vad du kan göra om du inte har ett skyddsrum i närheten och mycket annat.
Frågor och svar om skyddsrum på MSBs webbplats

Karta över viktiga punkter vid kris

I kartan kan du se olika punkter som är viktiga att känna till vid kris, så som information- och trygghetspunkter samt skyddsrum. Du kan även söka på till exempel din hemadress och se vilka punkter som finns i närheten (genom alternativet ”Nära mig” i menyraden).

Karta över viktiga punkter

I kartan finns dessa punkter utmarkerade och du lan välja att visa eller dölja dessa.

Trygghetspunkter

Kommunen har möjlighet att öppna så kallade trygghetspunkter, där du som medborgare kan få hjälp och stöd vid större kris. Det finns minst en trygghetspunkt i varje större tätort. Trygghetspunkterna tillhör Svenska kyrkan, men när de aktiveras är de religiöst neutrala och välkomnar alla.

Informationspunkter

En informationspunkt är en samlingsplats där kommunen kan delge information, till exempel om elen försvinner. Informationspunkter utgörs ofta av bibliotek, medborgarcenter och liknande. Lunds kommun håller på att se över sina informationspunkter, så de markerade platserna kan komma att ändras

Brandstationer

Lunds kommun ingår i kommunförbundet Räddningstjänsten syd, vilket innebär att Lunds kommuns brandstationer kan få förstärkning från våra grannkommuner vid behov.

Skyddsrum

Du kan behöva zooma in för att se skyddsrummen på kartan. Du tillhör inte ett specifikt skyddsrum, utan skyddsrummen är öppna för alla vid behov. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för skyddsrummen.

Skyddsrum, MSBs webbplats

Ljudsändare för utomhusvarning (VMA-tutor/”Hesa Fredrik”)

Ljudsändarna är ett av flera sätt att skicka viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Systemet ägs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunen sköter på uppdrag av MSB drift och underhåll av de ljudsändare som är placerade i vår kommun.

Vad kan du som privatperson göra för att förbereda dig?

Vid händelse av kris eller krig ska du kunna klara dig själv under en tid. Som ett riktmärke brukar man prata om en vecka. Detta gäller oavsett om det blivit strömavbrott, vattenbortfall eller någon annan samhällsstörning.

Med andra ord är det viktigt att du har en hemberedskap. Allas förutsättningar ser olika ut, och det är därför viktigt att du läser på så att du vet vilken hemberedskap som är lagom för dig.

Förbered dig för kris, MSB:s webbplats

Du kan också läsa på den nationella krissidan Krisinformation.se

Kommunen har ett ansvar för alla som vistas i kommunens geografiska område, men vid krishändelse innebär det främst att vi ska sprida information till allmänheten, samt att vi ska prioritera våra resurser för att skydda de, eller det, mest utsatta. Detta innebär att du som privatperson kanske inte kommer få alla dina önskemål tillgodosedda av kommunen vid kris – men hur det ser ut i praktiken varierar från händelse till händelse. Vi planerar för att kunna stötta och hjälpa så många som möjligt om en kris uppstår.

Broschyren 'Om krisen eller kriget kommer'

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en broschyr med information för att förbereda invånare på följderna av till exempel extrem väder, it-attacker eller militära konflikter. Broschyren heter 'Om krisen eller kriget kommer' och finns på MSBs webbplats.
Om krisen eller kriget kommer, MSB

Ha en krislåda hemma

Det är alltid bra att ha en så kallad krislåda hemma, som erbjuder grundläggande beredskap oavsett vad som händer. Krislådans exakta innehåll behöver du anpassa efter dina behov. Svenska Röda Korset har bra tips på vad en krislåda kan innehålla.

Krisberedskap, krislåda – Röda korset

Ett bra riktmärke är att arbeta efter de fyra grundpelarna:

 • Vatten och mat
  Har du vattendunkar, så att du kan hämta nödvatten? Har du mat så att du klarar dig i en vecka, samt möjligheter att tillaga denna mat även om elen försvinner?
 • Information
  Har du dina viktigaste kontakter nedskrivna på papper? Vet du hur du får tillgång till information? Har du en vevradio eller liknande hemma?
 • Trygghet
  Behöver du några särskilda läkemedel? Har du ett husdjur med särskilda läkemedel? Har du ett första hjälpen-kit? Finns det något annat du behöver för att känna dig trygg i din vardag, till exempel särskilda hjälpmedel?
 • Värme och ljus
  Om elen går, har du värmeljus eller blockljus? En ficklampa och extra batterier? Har du några riktigt tjocka filtar och raggsockor? En ordentlig powerbank kan också vara bra att ha.

Kommunens frivilliga försvarsorganisationer – för dig som vill engagera dig

Det finns flera så kallade frivilliga försvarsorganisationer i Lunds kommun. Gemensamt för de frivilliga försvarsorganisationerna är att de ska kunna stötta samhället vid störning/kris, och att medlemmarna träffas, övar och utbildas inför olika typer av kriser – ibland också tillsammans med kommunen.

Vem som helst med ett samhällsintresse kan gå med i en frivilligorganisation. Det är ett enkelt sätt att engagera sig, få kunskap om samhällsberedskap och hjälpa till ifall det skulle hända något i kommunen.

Lunds kommun har dessutom ett särskilt avtal med Lunds lokala Civilförsvarsförbund om att dessa ska organisera kommunens Frivilliga resursgrupp, FRG. Frivilliga resursgruppen kallas in av kommunen för att stötta vår organisation vid större händelse. För att ingå i Frivilliga resursgruppen ska du ha genomgått en specifik utbildning, och i de fall du blir aktiverad upprättas ett tillfälligt anställningsavtal med oss. Läs mer om Frivilliga resursgruppen på Civilförsvarsförbundets webbplats, där du även hittar kontaktuppgifter till lokalföreningen i Lund.

Civilförsvarsförbundet

Andra frivilligorganisationer som är aktiva i Lunds kommun är:

Frivilliga Automobilkåren Lund
Lunds Brukshundklubb
Lunds lottakår

Veberöds Lottakår

Röda Korset i Lunds kommun
Svenska Blå Stjärnan Skåne

Olika typer av kriser – vad gäller?

Strömavbrott och oväder

Information om strömavbrott läggs alltid ut på energibolagens webbplatser, i Lunds fall hos Kraftringen och E.ON. Vid längre strömavbrott kommer kommunen och Kraftringen eller E.ON också att gå ut med information via sms, radio och, i extrema fall, fysiskt via informationspunkter (vilka dessa är meddelas då på webbplatsen eller över radio). Kommunen har också vissa lokaler med reservkraft. Vid längre strömavbrott kan dessa öppnas för allmänheten (se kartan längst upp på den här sidan).

Kraftringens avbrottskarta

E.ON:s avbrottskarta

Vattenavbrott eller skyfall

Avbrott i vattenförsörjningen är allvarligt. Avbrott kan ske dels av sig själv, och dels som en följd av strömavbrott.

Vid förorenat vatten (otjänligt vatten) kommer kommunen och VA Syd att gå ut med koknings­rekommendationer. Dessa kommer i så fall att publiceras här på kommunens webbplats och på VA Syds webbplats. Det är din skyldighet att följa rekommendationerna. VA Syd kommer eventuellt också att skicka ut sms till berörda hushåll med information.

VA Syds driftinformation

Blir det ett längre vattenavbrott kommer VA Syd att köra ut så kallat nödvatten. Information om detta läggs ut på VA Syds webbplats. Nödvattnet är strikt ransonerat för varje individ, och du måste själv hämta din del av nödvattnet på anvisad plats. Det är därför bra att ha några rena dunkar hemma. Kom ihåg att nödvattnet bara är till för att dricka och använda i matlagning.

Efter ett längre vattenavbrott eller efter ett skyfall kan vattnet bli förorenat. Därför är det viktigt att du låter vattnet rinna en stund innan du använder det. Drick aldrig vatten som smakar eller luktar illa. I krissituationer är förorenat vatten en av de vanligaste smittspridarna av mag- och tarmsjukdomar.

Bevattningsförbud och eldningsförbud

Vid längre värmebölja kan bevattningsförbud och/eller eldningsförbud införas. Det är mycket viktigt att du följer dessa förbud eftersom de är till för att skydda samhället från större olyckor, som till exempel bränder eller akut vattenbrist. Vid förbud kommer vi att gå ut med information här på webbplatsen och i våra kanaler på sociala medier.

Lunds kommun på Facebook

Om det är oväder på ingång

Vid större oväder, till exempel storm, snöoväder, skyfall eller extremvärme, kommer vi att publicera information i förebyggande syfte här på webbplatsen. Vi får ofta vädervarningar direkt från SMHI, som vi sedan bedömer utifrån påverkan på Lunds kommun och våra invånare.

På skyfallskartan kan du se om ditt hus är i riskzonen för att bli översvämmat vid större skyfall.

Vid större snömängder kan vi komma att stänga vissa verksamheter. Detta kommuniceras i så fall direkt med berörda målgrupper. Vi prioriterar vårt väghållningsarbete efter vilka vägar som behövs för den samhällsviktiga verksamheten – det kan alltså dröja innan just din väg blir skottad.

Här hittar du prioriteringen av vägarna för snöröjning

Krig

Krig, eller höjd beredskap som det också kallas, är ett komplext scenario och det är därför svårt att säga vad som gäller om det skulle ske. Det är regeringen som utfärdar höjd beredskap, och om det händer så kommer du att få ett VMA (se inledande stycke) med relevant information. Om du vill förbereda dig så kan du säkerställa din hemberedskap. Du kan också gå med i en frivillig försvarsförening, till exempel Civilförsvarsförbundet, Lottakåren eller Frivilliga automobilkåren.

Större olycka på allmän plats

Vid en större olycka (till exempel bostadsbrand eller trafikolycka) är det viktigt att du som privatperson håller dig borta från olycksplatsen och låter blåljuspersonalen arbeta ifred. Vid en större olycka kan kommunen ringa in krisstöd (ett psykosocialt stöd som tar sig till olycksplatsen) och öppna upp trygghetspunkter. Skulle du bli hemlös till följd av olyckan kommer vår socialtjänst att hjälpa dig med tillfällig bostad.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med krisberedskap och civilt försvar?

Lunds kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?