Länk till startsidan

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret lämnar råd och ger service i plan- och byggfrågor, samt sköter myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen (PBL) och andra lagar. Vi arbetar med frågor från övergripande planering till konkreta byggprojekt samt svarar för kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning.

Vår verksamhet

Stadsbyggnadskontoret har fem avdelningar:

 1. Avdelningen för stöd och styrning ansvarar för byggnadsnämndens administration och expediering av beslut. Till avdelningen hör också bland annat juridik, ekonomi och kommunikation.
 2. Strategiavdelningen handlägger den översiktliga fysiska planeringen och trafik- och grönstrukturfrågor. Avdelningen ansvarar även för kommunens GIS-verksamhet (Geografiskt Informationssystem).
 3. Planavdelningen handlägger detaljplaner.
 4. Bygglovsavdelningen handlägger bygglov och anmälan, ärenden om obligatorisk ventilationskontroll samt sotning och brandskyddskontroll.
 5. Lantmäteriavdelningen ansvarar för kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning i Lunds kommun.

Stadsbyggnadskontoret är byggnadsnämndens förvaltning.

Kontakta stadsbyggnadskontoret

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund (Kristallen)

Stadsbyggnadsdirektör

Hans Juhlin
E-post: hans.juhlin@lund.se
Telefon: 046-359 69 84

Avdelningschef strategiavdelningen

Ole Kasimir
E-post: ole.kasimir@lund.se
Telefon: 046-359 63 74

Avdelningschef planavdelningen

Maria Milton
E-post: maria.milton@lund.se
Telefon: 046-359 60 26

Avdelningschef bygglovsavdelningen

Ian Cortes Guzman
E-post: ian.cortesguzman@lund.se

Telefon: 046-359 42 80

Avdelningschef lantmäteriavdelningen

Jonas Andreasson
E-post: jonas.andreasson@lund.se
Telefon: 046-359 59 02

Avdelningschef avdelningen för stöd och styrning

Anna Vroland
E-post: anna.vroland@lund.se
Telefon: 046-359 89 22

Stadsarkitekt

Malin Sjögren
E-post: malin.sjogren@lund.se
Telefon: 046-359 58 41

Kontakta bygglovsavdelningen


Pågående ärende

Du når enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Allmänna byggfrågor

Har du allmänna frågor om bygglov tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga eller ditt ärende direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på bygglovsavdelningen.

 • Bygglovshandläggare hanterar frågor om bygglov och fastighetsfrågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 9–11.30 och klockan 13–16.
  Sommarveckor med justerad telefontid. Under vecka 27-33 är telefontiden: måndagar och torsdagar klockan 9–11.30 och klockan 13–15.
 • Byggnadsinspektörer har hand om anmälningsärende och byggtekniska frågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 13–16.
  Sommarveckor med justerad telefontid. Under vecka 27-33 är telefontiden: måndagar och torsdagar klockan 13–15.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon till medborgarcenter: 046-359 50 00
Kan inte medborgarcenter lösa din fråga eller ditt ärende hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?