Länk till startsidan

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret är byggnadsnämndens förvaltning.

  • Sköter myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen (PBL) och andra lagar.
  • Lämnar råd och ger service i plan- och byggfrågor.
  • Arbetar med frågor från övergripande planering till konkreta byggprojekt.
  • Svarar för kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning.

Vår verksamhet

Stadsbyggnadskontoret har fem avdelningar:

  1. Administrativa avdelningen ansvarar för byggnadsnämndens administration och expediering av beslut. Till avdelningen hör också bland annat juridik, ekonomi och kommunikation.
  2. Strukturavdelningen handlägger den översiktliga fysiska planeringen och trafik- och grönstrukturfrågor.
  3. Planavdelningen handlägger detaljplaner.
  4. Bygglovsavdelningen handlägger bygglov och anmälan, ärenden om obligatorisk ventilationskontroll samt tillstånd för hantering av brandfarliga varor.
  5. Lantmäteriavdelningen ansvarar för kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning i Lunds kommun. Avdelningen ansvarar även för kommunens GIS-verksamhet (Geografiskt informationssystem).

Ledningsgruppen

Stadsbyggnadsdirektör, Hans Juhlin
E-post: hans.juhlin@lund.se
Telefon: 046-359 69 84

Översiktsplanchef och ansvarig för strukturavdelningen, Cecilia Hansson
E-post: cecilia.hansson@lund.se
Telefon: 046-359 58 05

Planchef och ansvarig för planavdelningen, Ole Kasimir
E-post: ole.kasimir@lund.se
Telefon: 046-359 63 74

Bygglovschef och ansvarig för bygglovsavdelningen, Ian Cortes Guzman
E-post: ian.cortesguzman@lund.se
Telefon: 046-359 42 80

Stadsingenjör och ansvarig för lantmäteriavdelningen, Jonas Andreasson
E-post: jonas.andreasson@lund.se
Telefon: 046-359 59 02

Administrativ chef, Anna Vroland
E-post: anna.vroland@lund.se
Telefon: 046-359 89 22

Stadsarkitekt, Malin Sjögren
E-post: malin.sjogren@lund.se
Telefon: 046-359 58 41

Kontakt

Om du är osäker på vem som bäst besvarar din fråga kan du i stället skicka e-post till vår allmänna brevlåda.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund (Kristallen).

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?