Länk till startsidan

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med verksamheterna bibliotek, kultur, fritid och idrott. Förvaltningen samordnar även de kommunövergripande ungdomsfrågorna.

Bibliotek

Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket, tio stadsdelsbibliotek och Skolbibliotekscentralen. Bibliotekens uppdrag är att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja läsning, tillgång till litteratur, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt. De ska vara öppna och tillgängliga för alla med särskilt fokus på barn, unga och andra prioriterade grupper. Biblioteken har en omfattande programverksamhet för alla åldrar och olika former av uppsökande verksamhet spelar en viktig roll.

Folkbibliotekens webbplats

Kultur

Kulturs främsta uppdrag är att stötta och utveckla kultur- och konstlivet i hela Lunds kommun och att synliggöra utbudet för Lundabor och besökare. Kultur ansvarar för olika arrangemang under året, t ex Sommarlund, Vinterlund och Kulturnatten. Vi samarbetar med Visitlund när det gäller vissa evenemang och biljettförsäljning. Inom kulturområdet finns Kulturskolan Lund, Lunds konsthall, Lunds stadsteater och olika former av kulturstöd.

Kultur i Lund

Ungdom

Målet med den öppna ungdomsverksamheten är att möta målgruppen (ungdomar 12–25 år) där de befinner sig. Fritidsledarna arbetar mobilt och flexibelt på många arenor, såväl dagtid som kvällar och helger. Därutöver finns fasta mötesplatser, både i Lunds tätort och i de östra kommundelarna, där verksamheten skapas och utgår från ungdomarnas egna intressen.

Ung i Lund

Idrott

Idrott tillhandahåller ändamålsenliga idrottsanläggningar i form av idrottshallar, idrottsplatser och specialanläggningar för allmänhet och föreningsliv. Lokalerna bokas och hyrs ut kvällstid och helger utifrån årligen fastställda taxor.

Idrott har även en viktig funktion att stimulera unga och vuxna att vara fysiskt aktiva på sin fritid, bland annat genom stöd till idrottsföreningar. Därför satsar Lunds kommun på att ha ett rikt och varierande utbud av motionsspår, utegym, utomhusidrott och friluftsbad. Vi har också äventyrsbadet,
Högevall

Utöver detta finns möjligheter till friluftsliv, inte minst i natur- och friluftsområdet Skrylle.

Idrott, motion och aktiviteter

Kontakta ledningsgruppen

Förvaltningschef, Mårten Hafström
Telefon: 046-359 5214

Administrativ chef, TF Jenny Hultman
Telefon: 046-359 37 57

Idrottschef, TF Michael Holmkvist
Telefon: 046-359 43 20

Ungdomschef, Brita Jervidalo Jensen
Telefon: 046-359 26 24

Bibliotekschef, Catharina Isberg

Telefon: 046-359 5845

Kulturchef, Mårthen Mirza
Telefon: 046-359 51 67

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen finns på många platser runt om i Lunds kommun. Du kan alltid skicka post till förvaltningens stab som dirigerar den till rätt enhet.

Postadress:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 41
221 00 Lund

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund

E-post: kultur-fritid@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?