Länk till startsidan

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med verksamheterna bibliotek, kultur, fritid och idrott. Förvaltningen samordnar även de kommunövergripande ungdomsfrågorna.

Våra verksamheter

Bibliotek

Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket, tio stadsdelsbibliotek och Skolbibliotekscentralen. Bibliotekens uppdrag är att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja läsning, tillgång till litteratur, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteken har en omfattande programverksamhet för alla åldrar.

Folkbibliotekens webbplats

Kultur

Kulturs främsta uppdrag är att stötta och utveckla kultur- och konstlivet i hela Lunds kommun och att synliggöra utbudet för Lundabor och besökare. Vi samarbetar med Visitlund när det gäller vissa evenemang och biljettförsäljning. Inom kulturområdet finns Kulturskolan Lund, Lunds konsthall, Lunds stadsteater och olika former av kulturstöd.

Kultur i Lund

Ungdom

Målet med den öppna ungdomsverksamheten är att möta målgruppen (ungdomar 12–25 år) där de befinner sig. Fritidsledarna arbetar mobilt och flexibelt på många arenor, såväl dagtid som kvällar och helger. Därutöver finns fasta mötesplatser, både i Lunds tätort och i de östra kommundelarna, där verksamheten skapas och utgår från ungdomarnas egna intressen.

Ung i Lund

Idrott

Idrott tillhandahåller ändamålsenliga idrottsanläggningar i form av idrottshallar, idrottsplatser och specialanläggningar för allmänhet och föreningsliv. Idrott har en viktig funktion att stimulera unga och vuxna att vara fysiskt aktiva på sin fritid, bland annat genom stöd till föreningslivet och genom att erbjuda ett rikt och varierande utbud av motionsspår, utegym, utomhusidrott, friluftsliv och bad.

Idrott, motion och aktiviteter

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen finns på många platser runt om i Lunds kommun. Du kan alltid skicka post till förvaltningens stab som dirigerar den till rätt enhet.

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund

Förvaltningsdirektör

Mårten Hafström
E-post: marten.hafstrom@lund.se
Telefon: 046-359 5214

Administrativ chef, TF

Jenny Hultman
E-post: jenny.lindberghultman@lund.se
Telefon: 046-359 37 57

Idrottschef

Michael Holmkvist
E-post: michael.holmkvist@lund.se
Telefon: 046-359 43 20

Ungdomschef

Brita Jervidalo Jensen
E-post: brita.jervidalojensen@lund.se
Telefon: 046 - 359 26 24

Bibliotekschef

Catharina Isberg
E-post: catharina.isberg@lund.se
Telefon: 046-359 5845

Kulturchef

Mårthen Mirza
E-post: marthen.mirza@lund.se
Telefon: 046-359 51 67

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?