Länk till startsidan

Allmänna val

Vi har fyra allmänna val i Sverige. I kommunen handlar valet om att utse ledamöterna till kommunfullmäktige. För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Valet till riksdagen

Valet till riksdagen handlar om att utse de ledamöter som representerar oss medborgare där. Riksdagen, som består av 349 ledamöter, är den högsta beslutande församlingen i landet.

Valet till Region Skåne

Valet till fullmäktige i Region Skåne (landstingsfullmäktige) handlar om att utse de ledamöter som representerar oss medborgare i Region Skåne.

Politisk organisation – Region Skåne

Valet till kommunfullmäktige

Valet till kommunfullmäktige handlar om att utse de 65 ledamöter som representerar oss Lundabor.

Så styrs Lunds kommun

Valet till Europaparlamentet

Sverige väljer parlamentariker, som ska representera vårt land. Tillsammans är det 27 medlemsländer i Europaparlamentet. De beslutar bland annat om EU:s budget och stiftar lagar.

Val till EU parlamentet 2024

Ansvar för genomförande av valen

I varje kommun ansvarar valnämnden för valets genomförande.

Valnämndens uppdrag

Det finns flera sätt du kan rösta på:

  • Röstning på valdagen i vallokalen.
  • Förtidsröstning.
  • Röstning i utlandet.
  • Röstning med bud.
  • Ambulerande röstmottagning.

Om du inte kan rösta på valdagen kan du i stället förtidsrösta var som helst i landet. Då behöver du ditt röstkort och en id-handling. Förtidsröstningen börjar 18 dagar före valdagen.

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, alltså skicka sin röst med posten, eller rösta på ambassader eller konsulat. För mer information och beställning av material, kontakta Valmyndigheten.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur du kan rösta

Valnämnden

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Valnämnden

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?