Länk till startsidan

Lämna ett Lundaförslag

Har du en idé eller ett förslag på hur vi i Lunds kommun kan bli ännu bättre? Genom att lämna ett Lundaförslag kan du som Lundabo vara med och påverka det som är viktigt för dig! Du kan också kommentera och rösta på andras förslag.

Lundaförslaget gör att politikerna kan se vilka frågor som engagerar Lundaborna, och vi kan fånga upp goda idéer och förslag som gör oss bättre.

Så här lämnar du ett förslag

Du behöver vara folkbokförd i Lunds kommun för att lämna förslag. Det gör du genom vår tjänst, där du registrerar dig med namn, adress och personuppgifter. Ditt namn kommer sedan att synas vid förslaget, som publiceras på webben inom fem arbetsdagar. Andra kommuninvånare kan stötta ditt förslag. Förslag som får mer än 100 röster under en 60-dagarsperiod tas upp i den nämnd som frågan berör.

Tänk på att ditt förslag behöver ha en rubrik och en beskrivning av din idé. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända och varför. Det går bra att bifoga bilder, filmer och dokument.

Bjud in andra att tycka till om ditt förslag

Du ansvarar själv för att sprida ditt förslag och få andra Lundabor att rösta på det. Detta kan du göra exempelvis via sociala medier. Förslaget finns publicerat på lund.se under 60 dagar.

Aktuella förslag

Läs, kommentera och rösta på aktuella förslag

För att kunna rösta och kommentera behöver du vara folkbokförd i Lunds kommun.

Vad händer sedan?

Lundaförslag som efter 60 dagar har fått 100 röster eller fler lämnas över till den nämnd som frågan berör, för handläggning och beslut. Du som lämnat förslaget får information om vad som händer i ärendet via e-post.

Vilka förslag tas inte emot?

Vi förbehåller oss rätten att bestämma vad som publiceras. Anledningar till att ditt Lundaförslag inte publiceras kan vara:

  • Förslaget är en felanmälan eller en synpunkt. Vi hanterar det då i stället i våra system för felanmälan eller synpunkter.
  • Förslaget strider mot gällande lagstiftning, är diskriminerande, bryter mot kommunens övriga policydokument eller uppfattas som olämpligt på andra sätt.
  • Förslaget rör enskilda ärenden eller kan härledas till enskilda personer.
  • Det är marknadsföring av en produkt eller kommersiell verksamhet.
  • Förslaget rör en fråga utanför kommunens verksamhetsområden, exempelvis kollektivtrafiken, Trafikverkets vägar, sjukvård eller privatägd mark.
  • Förslaget handlar om kommunens interna organisation eller personalfrågor.
  • Någon annan har lämnat ett snarlikt förslag under de senaste 12 månaderna.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?