Länk till startsidan

Medborgarbudget

Om du fick bestämma, vad vill du att vi gör? Vi har en pott med pengar avsatta och frågar dig vad vill du att vi ska göra för att utveckla området där du bor. Du kan lämna förslag och rösta. Vinnande förslag förverkligas inom fem områden i kommunen. Det är vad vi kallar medborgarbudget.

Under 2022 genomfördes första omgången av medborgarbudget. Vinnarna är utsedda och planeras att förverkligas under 2023.  

Här hittar du information om de vinnande förslagen samt övriga förslag inom respektive område.

Dalby och Torna Hällestad

 • Vindskydd vid Dalby scoutgård.
 • Digital kommunikationskanal Torna Hällestad.
 • Kulturhistorisk promenadslinga.
 • Militär hinderbana – Möllehagen.

Information om förslagen i Dalby och Torna Hällestad

Genarp

 • Arrangemang vid Vattenmöllan.
 • Utöka "Ljungbacken” (”Kolekplatsen”).
 • Cykel/BMX park.

Information om förslagen i Genarp

Södra Sandby

 • Litet utegym/hinderbana med fokus på klättring på ängen vid stora rutschkanan.
 • Upprustning ”Lejonskogens lekplats”.

Information om förslagen i Södra Sandby

Veberöd

 • Hinderbana med naturtema för barn i Kungaskogen.
 • Linbana Liabacken.
 • Diskgolfbana (frisbeegolf).

Information om förslagen i Veberöd

Stångby och Vallkärra

 • Litet utegym Vagnparken/Stenparken.
 • Upprustning av lekplats och labyrint i Törnrosaparken.

Information om förslagen i Stångby och Vallkära

 

Hitta till de vinnande förslagen på en karta

Kartan med markering där de vinnande förslagen kommer att skapas

Ny omgång 2023 - nya förslag ska samlas in

Under 2023 finns avsatta medel att fördela till medborgarbudget. Varje satsning/åtgärd får som mest kosta 500 000 kr att genomföra. Under 2023 är beloppet ett riktmärke per objekt och område, men gränserna kan komma justeras utifrån förslagen så att så mycket som möjligt av avsatta medel används.

Vad är medborgarbudget?

Vi vill att du ska vara med och vara delaktig i hur de kommunala resurserna fördelas och prioriteras. Vad vill du att vi lägger pengarna på inom fem utvalda områden? Hur kan vi utveckla våra tätorter på allra bästa sätt?

Ska vi satsa på en grillplats med bänkar? En ny motionsslinga? Eller något helt annat? Vi vill veta vad du vill och därför har medborgarbudget tagits fram. Det är ett tvåårigt projekt där varje område har fått en summa pengar avsatta för utveckling. Utveckling som du är med och bestämmer över.

Illustration av en glödlampa i en tankebubbla.

De här områdena ingår i projektet medborgarbudget

Karta som visar fem områden i Lunds kommun: Vallkärratorn-Stångby, Södra Sandby, Dalby-Torna Hällestad, Veberöd och Genarp.
Kartan visar de områden som omfattas av medborgarbudget; Vallkärratorn-Stångby, Södra Sandby, Dalby-Torna Hällestad, Veberöd och Genarp.

Kriterier för förslag

 • Alla som bor eller har någon koppling till det aktuella området kan inkomma med ett förslag. Det finns ingen åldersgräns. Det finns heller ingen gräns på hur många förslag varje person kan lämna in.
 • Förslagen ska gälla satsningar/åtgärder som förbättrar den fysiska miljön vid mötesplatser där människor kan träffas och umgås och som gör platsen mer attraktiv och bidrar till trivsel och ökar tryggheten. Eller vara en enskild aktivitet som stärker sammanhållningen.
 • Riktmärket är att varje enskilt förslag/åtgärd får som mest kosta 500 000 kr att genomföra.
 • Åtgärden ska vara till för en bred målgrupp, vara tillgänglig för så många som möjligt och följa svensk lagstiftning.
 • Åtgärden ska placeras eller genomföras på en plats som kommunen ansvarar för och har rådighet över.

Kriterier för röstning

 • Alla boende i ansökningsområdet får lämna en röst.
 • Det går att lämna sin röst digitalt.
 • Den satsning/åtgärd som får flest röster vinner och ska genomföras.

Processen och tidplan under 2023

1. I maj besöker vi föreningar och skolor och pratar idéer.
Vi återkommer med mer information.

2. Du kan lämna in ditt förslag i slutet av maj - juni
Du kommer ha möjlighet att lämna förslag i tre veckor.

3. Workshop om inkomna förslag
Vi bjuder in till workshop i varje ansökningsområde. Vilka förslag har kommit in? Kan de slås ihop och bli ett förslag? Tjänstepersoner är med och guidar i vad som är möjligt utifrån riktlinjerna för medborgarbudget.

4. Vi går igenom alla förslag
De inkomna förslagen bereds utifrån kriterierna.

5. Du kan rösta i januari 2024
Du kommer kunna rösta på förslagen digitalt.

6. Genomförande av vinnande förslag 2024
Lunds kommun ansvarar för att de förslag som vunnit röstningen genomförs.

Alla som bor i Lunds kommun har möjlighet att lämna ett lundaförslag, som andra lundabor kan rösta på. Om förslaget fått 100 röster tas det upp i den politiska nämnd som frågan gäller. Där beslutas om förslaget kan genomföras eller inte. Nämnden tar då hänsyn till bland annat vilket utrymme det finns i budgeten för att kunna genomföra förslaget.

I medborgarbudget är pengarna redan avsatta. Vi vet precis hur mycket pengar varje område har fått tilldelat, och vi vill ha din hjälp med att komma på förslag och sedan att rösta på de förslag som kommit in.

Lundaförslag

I Lunds kommuns strategi för medborgardialog, som antogs av kommunfullmäktige år 2016, fastställs att medborgardialog bör genomföras när förtroendevalda och tjänstepersoner har ett behov av att få reda på vad medborgarna har för åsikter och för prioriteringar.

Val av metod för medborgardialog hänger ihop med vilken form av inflytande som deltagarna erbjuds. Medborgarbudget är ett exempel på medskapande dialog då man låter medborgarna bestämma om hur något ska utformas.
Lunds kommuns strategi för medborgardialog Pdf, 323 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?