Länk till startsidan

Medborgarbudget

Om du fick bestämma, vad vill du att vi gör? Vi har en pott med pengar avsatta, och har frågat dig, vad vill du att vi ska göra för att utveckla området där du bor! Det har funnits möjlighet att lämna förslag fram till sista mars. Nästa steg är att rösta på förslagen, i sommar. Du gör väl din röst hörd då?

Tack för alla förslag!

Det har lämnats in hela 394 (!) förslag via medborgarbudget. Ett fantastiskt engagemang!

Den 4 maj fattade kommunstyrelsen beslut om vilka förslag som ska gå vidare för röstning. Det är runt 70 förslag som uppfyller alla kriterier för medborgarbudget, som kommer att gå vidare till röstning.

I början av juni kommer du som bor i något av områdena som omfattas av medborgarbudget, att få möjlighet att rösta på vilket förslag du tycker är bäst. Röstningen kommer att ske digital på vår webbplats.

Vill du ta del av alla inlämnade förslag?

Ta kontakt med oss på medborgarcenter, så skickar vi dig listan.

Telefon 046-359 50 00
E-post lunds.kommun@lund.se

Hjälp med att rösta

Vi kommer att finnas på plats för att kunna svara på frågor och hjälpa dig att rösta.

Södra Sandby bilbliotek 1 juni kl. 16 – 18
Stångby bibliotek 2 juni kl. 16 – 18
Dalby bibliotek 2 juni kl. 16 – 18
Veberöds bibliotek 7 juni kl. 16 – 18
Fritid Genarp 7 juni kl. 16 – 18

Vad är medborgarbudget?

Vi vill att du ska vara med och vara delaktig i hur de kommunala resurserna fördelas och prioriteras i området. Vad skulle du vilja att vi la pengarna på och hur kan vi utveckla våra tätorter på allra bästa sätt? Ska vi satsa på en grillplats med bänkar? En ny motionsslinga? Eller något helt annat? Vi vill veta vad du vill och därför har medborgarbudget tagits fram. Det är ett tvåårigt projekt där varje område har fått en summa pengar avsatta för utveckling. Utveckling som du är med och bestämmer över.

Du lämnar förslag, du röstar och vi genomför

Illustration av en glödlampa i en tankebubbla.

Processen för medborgarbudget ser ut så här:

 • Du lämnar ett förslag.
 • Vi granskar förslagen.
 • Du röstar på godkända förslag.
 • Vi genomför vinnande förslag.

Varje ansökningsområde har 1,2 miljoner att fördela på de vinnande förslagen. För att pengarna ska räcka till flera saker finns en gräns att varje satsning eller åtgärd får kosta som mest 500 000 kronor att genomföra.

De här områdena ingår i projektet medborgarbudget

Kartan visar de områden som omfattas av medborgarbudget.

1. Vallkärratorn-Stångby

2. Södra Sandby

3. Dalby-Torna Hällestad

4. Veberöd

5. Genarp

Kriterier för förslag

 • Alla som bor eller har någon koppling till det aktuella området kan lämna ett förslag. Du kan lämna flera förslag.
 • Förslagen ska gälla satsningar eller åtgärder som förbättrar den fysiska miljön vid mötesplatser där människor kan träffas och umgås. Åtgärder som gör platsen mer attraktiv och bidrar till trivsel samt ökar tryggheten. Det kan också vara en enskild aktivitet som stärker sammanhållningen.
 • Varje enskilt förslag eller åtgärd får som mest kosta 500 000 kr att genomföra.
 • Förslaget ska vara till för en bred målgrupp, vara tillgänglig för så många som möjligt och följa svensk lagstiftning.
 • Förslaget måste gå att placera eller genomföra på en plats kommunen har rådighet, kan eller får rådighet över.

Det är inte helt lätt att veta hur mycket det faktiskt kostar att uppföra vissa saker. Därför har vi sammanställt några vanliga projekt och vad det kostar.

Vad kostar mindre än 500 000 kr?

 • Mindre utegym i gräs (ca 500 000 kr).
 • Liten skatepark/ramp i betong (ca 350 000kr).
 • Hundrastgård med belysning (300 000 kr).
 • 1st ljusträd (med slingor) (ca 100- 150 000kr).

Vad kostar mindre än 100 000 kr?

 • Markstrålkastare (ca 95 000kr).

Vad kostar mindre än 50 000 kr?

 • Ny grill med bänk (50 000kr).
 • Belysningsstolpe inkl ny kabelläggning (ca 25- 35 000 kr).
 • Plantering av nytt träd i park (20-35 000kr).
 • Ny standardbänk (10-15 000 kr).

Det här är redan planerat och budgeterat för. Det betyder att du inte behöver lämna förslag på just dessa punkter.

Södra Sandby

 • Ljusträd Flyingevägen/ Hällestadsvägen.

Veberöd

 • Nytt ljusträd, Boddesplatsen.
 • Omdragning av motionsspår vid Skytteskogen.

Genarp

 • Markstrålkastare vid träd i Fjärilsparken/Centrumparken.
 • Ljus i träden, Bygatan.

Stångby

 • Stångby stadsdelspark.

Tidplan för medborgarbudget

1. Du lämnar förslag i februari och mars

Du hade möjlighet att lämna förslag senast den 31 mars 2022.

2. Vi går igenom alla inkomna förslag i april och maj

När perioden för idégenerering är slut bereder en arbetsgrupp de inkomna förslagen utifrån kriterierna. Utifrån arbetsgruppens förslag fattar kommunstyrelsen beslut om vilka satsningar/åtgärder som ska läggas fram för röstning.

3. I juni börjar röstningen

De utvalda förslagen publiceras och nu har du möjlighet att rösta. Röstningen görs via en digital röstplattform här på vår webbplats.

4. Genomförande av vinnande förslag sker under hösten

Lunds kommun ansvarar för att de förslag som vunnit röstningen kommer att genomföras.

Hur lång tid det tar eller när allt är klart, kan vi inte lova. Det beror helt på vilka förslag som vinner.

Alla som bor i Lunds kommun har möjlighet att lämna ett lundaförslag, som andra lundabor kan rösta på. Om förslaget fått 100 röster tas det upp i den politiska nämnd som frågan gäller. Där beslutas om förslaget kan genomföras eller inte. Nämnden tar då hänsyn till bland annat vilket utrymme det finns i budgeten för att kunna genomföra förslaget.

I medborgarbudget är pengarna redan avsatta. Vi vet precis hur mycket pengar varje område har fått tilldelat, och vi vill ha din hjälp med att komma på förslag och sedan att rösta på de förslag som kommit in.

Lundaförslag

I Lunds kommuns strategi för medborgardialog, som antogs av kommunfullmäktige år 2016, fastställs att medborgardialog bör genomföras när förtroendevalda och tjänstepersoner har ett behov av att få reda på vad medborgarna har för åsikter och för prioriteringar.

Val av metod för medborgardialog hänger ihop med vilken form av inflytande som deltagarna erbjuds. Medborgarbudget är ett exempel på medskapande dialog då man låter medborgarna bestämma om hur något ska utformas.
Lunds kommuns strategi för medborgardialog Pdf, 323 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?