Länk till startsidan

Medborgarbudget

Drömmer du om musikfestival eller nya bänkar i parken? Då ska du engagera dig i medborgarbudget – det är en satsning där du är med och bestämmer hur skattepengarna ska användas. Ta tillfället och påverka hur din ort ska utvecklas!

Nu är röstningen till 2023 års medborgarbudget avslutad. Resultatet av omröstningen per förslag presenterades för kommunstyrelsen i april 2024. Då fattade kommunstyrelsen beslut om vilka förslag som ska bli verklighet.

Vinnarna meborgarbudget år 2023

Här är de vinnande förslagen från medborgarbudget 2023, vi kompletterar med tidplan för genomförande när den är framtagen.

Dalby

 • Dalbysommar
 • Boulebanor
 • Agilityhinder på befintlig hundrastgård.

Genarp

 • Vindskydd i Risen.
 • Aktivitetsyta jämte gymmet vid Ekevallen.

Stångby och Vallkärra

 • Stöd till genomförande av valborgsfirande, midsommarfirande samt Höstkalaset (Vallkärra och Stångby)
 • Utegym (Vallkärra)
 • Basketkorgar (Stångby)

Södra Sandby och Revinge

 • Motionsplats (Revinge).
 • Discgolfbana (Södra Sandby).
 • Barack med skärmtak vid boulebana (Södra Sandby).
 • Fler bänkar/sittplatser och träd runt Sandby våtmark (Södra Sandby).

Veberöd

 • Vindskydd och grillplats.
 • Genomförande av musik- och familjefestival.
 • Upprustning lekplats.

Nu är röstningen till årets medborgarbudget avslutad. Under perioden 15 januari till och med den 11 februari hade alla som bor i byarna möjlighet att rösta på sitt favoritförslag.

Fördelning av röster i Dalby

Fördelning av röster i Genarp

Fördelning av röster i Stångby och Vallkärra

Fördelning av röster i Södra Sandby och Revinge

Fördelning av röster i Veberöd

Antal röster per område

Ort

Antal 2023

Antal 2022

Dalby

703

634

Stångby/Vallkärra

332

354

Södra Sandby/Revinge

331

344

Genarp

308

268

Veberöd

205

319

Totalt

1879

1919

Vad är medborgarbudget?

En summa pengar är avsatt för att du och dina grannar ska vara med och bestämma hur orten utvecklas. Tanken är att initiativen och förslagen ska göra den fysiska miljön vid mötesplatser mer attraktiv. Vi vill att människor ska träffas och umgås, att sammanhållningen, trivseln och tryggheten stärks där du bor eller verkar. Du kommer med ett förslag, dina grannar röstar på förslagen som kommit in och vi förverkligar.

De här områdena ingår i projektet medborgarbudget

Karta som visar fem områden i Lunds kommun: Vallkärratorn-Stångby, Södra Sandby, Dalby-Torna Hällestad, Veberöd och Genarp.
Kartan visar de områden som omfattas av medborgarbudget; Vallkärratorn-Stångby, Södra Sandby, Dalby-Torna Hällestad, Veberöd och Genarp.

Under maj och juni 2023 skickade lundabor i kommunens byar in totalt 153 förslag på lokala förbättringar. Ett antal av förslagen liknar varandra och har slagits samman efter dialog med förslagsställarna. Ytterligare ett antal har strukits då de helt eller delvis ligger utanför gällande kriterier. En del av förslagen har justerats vad gäller omfattning eller placering så att vi kan hitta den plats som är bäst lämpad utifrån tekniska förutsättningar i området.

De 45 återstående medborgarförslag som kommunstyrelsen har godkänt kommer du som bor i byarna att kunna rösta på med start den 15 januari 2024.

Två miljoner kronor finns avsatta inom driftsbudgeten för att förverkliga förslag inom medborgarbudget och ytterligare fyra miljoner kronor finns i investeringsbudgeten. Resultatet av omröstningen kommer att presenteras för kommunstyrelsen i april 2024. Då fattas beslut om vilka förslag som kommer att bli verklighet.

Grön rund skylt med vit text "Här planeras en hinderbana, som en del av kommunens projekt för medborgarbudget"
Skyltar finns uppsatta där förslagen planeras att genomföras, men i några fall kan detta komma att ändras.

Här är de vinnande förslagen från medborgarbudget 2022, samt tidplan när dessa kommer att genomföras.

Dalby och Torna Hällestad

 • Hinderbana – Möllehagen. Klar!

Genarp

 • Arrangemang vid Vattenmöllan.
  Av praktiska skäl flyttades arrangemanget till Fjärilsparken och blev Genarpsfestivalen den 19 augusti.
 • Utöka "Ljungbacken” (”Kolekplatsen”). Klar!
 • Cykel/BMX park. Klar!

Södra Sandby

 • Litet utegym. Klar!
 • Upprustning ”Lejonskogens lekplats” samt hinderbana med naturtema. Klar!

Veberöd

 • Hinderbana med naturtema för barn i Kungaskogen. Anläggning pågår.
 • Linbana Liabacken. Klar!
 • Diskgolfbana (frisbeegolf). Anläggning pågår.

Stångby och Vallkärra

 • Litet utegym. Klar!
 • Upprustning av lekplats och labyrint i Törnrosaparken. Anläggning pågår.

Alla som bor i Lunds kommun har möjlighet att lämna ett lundaförslag, som andra lundabor kan rösta på. Om förslaget fått 100 röster tas det upp i den politiska nämnd som frågan gäller. Där beslutas om förslaget kan genomföras eller inte. Nämnden tar då hänsyn till bland annat vilket utrymme det finns i budgeten för att kunna genomföra förslaget.

I medborgarbudget är pengarna redan avsatta. Vi vet precis hur mycket pengar varje område har fått tilldelat, och vi vill ha din hjälp med att komma på förslag och sedan att rösta på de förslag som kommit in.

Lundaförslag

I Lunds kommuns strategi för medborgardialog, som antogs av kommunfullmäktige år 2016, fastställs att medborgardialog bör genomföras när förtroendevalda och tjänstepersoner har ett behov av att få reda på vad medborgarna har för åsikter och för prioriteringar.

Val av metod för medborgardialog hänger ihop med vilken form av inflytande som deltagarna erbjuds. Medborgarbudget är ett exempel på medskapande dialog då man låter medborgarna bestämma om hur något ska utformas.
Lunds kommuns strategi för medborgardialog Pdf, 323 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?