Länk till startsidan

Medborgarbudget

Om du fick bestämma, vad vill du att vi gör? Vi har en pott med pengar avsatta, och har frågat dig, vad vill du att vi ska göra för att utveckla området där du bor. Du har kunnat lämna förslag och rösta. Det är vad vi kallar medborgarbudget. Och nu har vi årets vinnare klara!

Under våren 2022 har det funnits möjlighet att lämna förslag, och sedan att rösta på de förslagen som vi bedömt går att genomföra. Nu är vinnarna utsedda!

Vinnarna medborgarbudget år 2022 är

Dalby och Torna Hällestad

 • Vindskydd vid Dalby scoutgård.
 • Digital kommunikationskanal Torna Hällestad.
 • Kulturhistorisk promenadslinga.
 • Militär hinderbana – Möllehagen.

Information om förslagen i Dalby och Torna Hällestad

Genarp

 • Arrangemang vid Vattenmöllan.
 • Utöka "Ljungbacken” (”Kolekplatsen”).
 • Cykel/BMX park.

Information om förslagen i Genarp

Södra Sandby

 • Litet utegym/hinderbana med fokus på klättring på ängen vid stora rutschkanan.
 • Upprustning ”Lejonskogens lekplats”.

Information om förslagen i Södra Sandby

Veberöd

 • Hinderbana med naturtema för barn i Kungaskogen.
 • Linbana Liabacken.
 • Diskgolfbana (frisbeegolf).

Information om förslagen i Veberöd

Stångby och Vallkärra

 • Litet utegym Vagnparken/Stenparken.
 • Upprustning av lekplats och labyrint i Törnrosaparken.

Information om förslagen i Stångby och Vallkära

Vad tycker du om projektet medborgarbudget?

Vi vill veta vad du tycker om medborgarbudget, så att vi kan göra det ännu bättre nästa gång.

Jag vill svara på enkäten

Välkommen att tycka till på drop-in

Under första veckan i oktober kommer vi att finnas på plats på biblioteken. Här kommer vi att presentera hur processen har gått till och hur vi går vidare. Vi hjälper dig även att fylla i utvärderingsenkäten.

Här finns vi på plats för att hjälpa dig

Plats

Dag

Tid

Dalby bibliotek

måndag 3 okt

17–19

Veberöd bibliotek

tisdag 4 okt

17–19

Södra Sandby bibliotek

onsdag 5 okt

15–17

Genarp bibliotek

onsdag 5 okt

17–19

Stångby bibliotek

torsdag 6 okt

17–19


Vad är medborgarbudget?

Vi vill att du ska vara med och vara delaktig i hur de kommunala resurserna fördelas och prioriteras i området. Vad skulle du vilja att vi la pengarna på och hur kan vi utveckla våra tätorter på allra bästa sätt? Ska vi satsa på en grillplats med bänkar? En ny motionsslinga? Eller något helt annat? Vi vill veta vad du vill och därför har medborgarbudget tagits fram. Det är ett tvåårigt projekt där varje område har fått en summa pengar avsatta för utveckling. Utveckling som du är med och bestämmer över.

Illustration av en glödlampa i en tankebubbla.

Bakgrund om förslagsprocessen 2022 – såhär gick det till

För år 2022 hade varje ansökningsområde har 1,2 miljoner att fördela på de vinnande förslagen. För att pengarna ska räcka till flera saker finns en gräns att varje satsning eller åtgärd får kosta som mest 500 000 kronor att genomföra.

De här områdena ingår i projektet medborgarbudget

Karta som visar fem områden i Lunds kommun: Vallkärratorn-Stångby, Södra Sandby, Dalby-Torna Hällestad, Veberöd och Genarp.
Kartan visar de områden som omfattas av medborgarbudget; Vallkärratorn-Stångby, Södra Sandby, Dalby-Torna Hällestad, Veberöd och Genarp.

Kriterier för förslag

 • Alla som bor eller har någon koppling till det aktuella området kan lämna ett förslag. Du kan lämna flera förslag.
 • Förslagen ska gälla satsningar eller åtgärder som förbättrar den fysiska miljön vid mötesplatser där människor kan träffas och umgås. Åtgärder som gör platsen mer attraktiv och bidrar till trivsel samt ökar tryggheten. Det kan också vara en enskild aktivitet som stärker sammanhållningen.
 • Varje enskilt förslag eller åtgärd får som mest kosta 500 000 kr att genomföra.
 • Förslaget ska vara till för en bred målgrupp, vara tillgänglig för så många som möjligt och följa svensk lagstiftning.
 • Förslaget måste gå att placera eller genomföra på en plats kommunen har rådighet, kan eller får rådighet över.

Processen och tidplan under 2022

1. Förslag lämnades i februari och mars

Du hade möjlighet att lämna förslag senast den 31 mars 2022.

2. Vi gick igenom alla inkomna förslag i april och maj

När perioden för idégenerering var slut beredde en arbetsgrupp de inkomna förslagen utifrån kriterierna. Utifrån arbetsgruppens förslag fattade kommunstyrelsen beslut om vilka satsningar/åtgärder som skulle läggas fram för röstning.

3. I juni började röstningen

De utvalda förslagen publicerades 1-10 juni och då hade du möjlighet att rösta. Röstningen genomfördes via vår webbplats.

4. Genomförande av vinnande förslag sker under hösten

Lunds kommun ansvarar för att de förslag som vunnit röstningen kommer att genomföras. Den 31 augusti kommer medborgarbudget att tas upp på kommunstyrelsens möte. Därefter kommer vi påbörja planeringen av projekten. Information och tidplan för respektive projekt kommer under hösten.

Alla som bor i Lunds kommun har möjlighet att lämna ett lundaförslag, som andra lundabor kan rösta på. Om förslaget fått 100 röster tas det upp i den politiska nämnd som frågan gäller. Där beslutas om förslaget kan genomföras eller inte. Nämnden tar då hänsyn till bland annat vilket utrymme det finns i budgeten för att kunna genomföra förslaget.

I medborgarbudget är pengarna redan avsatta. Vi vet precis hur mycket pengar varje område har fått tilldelat, och vi vill ha din hjälp med att komma på förslag och sedan att rösta på de förslag som kommit in.

Lundaförslag

I Lunds kommuns strategi för medborgardialog, som antogs av kommunfullmäktige år 2016, fastställs att medborgardialog bör genomföras när förtroendevalda och tjänstepersoner har ett behov av att få reda på vad medborgarna har för åsikter och för prioriteringar.

Val av metod för medborgardialog hänger ihop med vilken form av inflytande som deltagarna erbjuds. Medborgarbudget är ett exempel på medskapande dialog då man låter medborgarna bestämma om hur något ska utformas.
Lunds kommuns strategi för medborgardialog Pdf, 323 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?