Länk till startsidan

Visselblåsarfunktion

En anställd eller förtroendevald i Lunds kommun kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i Lunds kommun och dess bolag till kommunens visselblåsarfunktion (tipsfunktion). Funktionen kan även kallas för whistleblower, visselblåsare eller whistleblowerfunktion.

Vad är Lunds kommuns visselblåsarfunktion?

Lunds kommuns visselblåsarfunktion består av två externa funktioner: en mottagningsfunktion och en utredningsfunktion. Båda tillhandahålls av Greys Advokatbyrå i Stockholm.

Hur fungerar visselblåsarfunktionen?

När ett tips kommer in till den externa mottagningsfunktionen görs en första bedömning av ärendet. Därefter lämnas det över till kommunjurist och/eller chefsjurist med rekommendation om fortsatt utredning eller avskrivning. Vid behov fortsätter den externa utredningsfunktionen att utreda ärendet.

Kan jag vara anonym?

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt en allmän handling. Om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse blir handlingen offentlig. Om du vill vara anonym ska du därför inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet till den externa mottagningsfunktionen eller utredningsfunktionen.

När kan visselblåsarfunktionen användas?

Anmälningar/tips kan till exempel endast avse uppgifter om allvarliga oegentligheter som rör:
bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, ekonomisk brottslighet, eller andra allvarliga oegentligheter som rör vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Den som är anställd eller förtroendevald i Lunds kommun kan använda visselblåsarfunktion. Det går att vara anonym.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?