Länk till startsidan

Överklaga ett beslut

Du kan överklaga beslut som gäller dig som individ, exempelvis beslut om bistånd och försörjningsstöd. Du har också rätt att överklaga kommunbeslut.

Överklaga ett kommunalt beslut

Om du anser att ett beslut inte har fattats på rätt sätt, eller om du anser att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till, kan du begära en så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. När du överklagar ett beslut genom en laglighetsprövning är det bara beslutets laglighet som kan prövas. För att få överklaga måste du vara folkbokförd i Lund, äga en fastighet här eller betala kommunalskatt här.

Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om något av detta gäller:

  • Beslutet har inte fattats på ett korrekt sätt.
  • Beslutet rör något som inte berör kommunen.
  • De som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Skicka eller lämna in ditt överklagande till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla och protokollet över beslutet justerats.

Anslagstavla

Förvaltningsrätten i Malmös webbplats

Mer om laglighetsprövning på riksdagens webbplats

Överklaga beslut som rör dig själv

Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Det är varken svårt eller krångligt. Handläggaren som utrett ditt ärende ska också informera dig om hur det går till att överklaga. Det sker oftast i samband med att du får ta del av beslutet. Överklagan lämnas till den myndighet (nämnd) som har fattat beslutet.

Det går att överklaga beslut som exempelvis rör försörjningsstöd, hemtjänst, bygglov och LSS-insatser. Det är bara den person beslutet gäller som kan överklaga. Du måste lämna in din överklagan inom tre veckor från det att du har fått ditt beslut.

Detta ska stå med i din överklagan

  • Vilket beslut det gäller. Om det finns ett ärendenummer eller diarienummer, ange gärna detta.
  • Vad du vill ha ändrat.
  • Namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Namnteckning.

Överklaga beslut om försörjningsstöd

Information om hur du överklagar ett bygg-, mark- eller rivningslov

Vad händer sedan?

En överklagan ska hanteras skyndsamt och du får oftast svar från oss inom en vecka. Om vi bedömer att beslutet bör ändras helt eller delvis görs ändringen. Förvaltningsrätten får sedan ta del av både överklagandet och det ändrade beslutet.

Om vi bedömer att beslut inte bör ändras skickas överklagandet och ett yttrande från nämnden det gäller till förvaltningsrätten.

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten, och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om det du har tillräckliga skäl för att den ska ta upp ett överklagande. När det gäller tvång, det vill säga lagen om vård av unga, behövs inget prövningstillstånd.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?