Länk till startsidan

Kommunfullmäktige – aktuella beslut juni 2024

Samarbetsavtal om det nya universitetssjukhuset och vänortssamarbete med ukrainska staden Rivne – det är två av frågorna som kommunfullmäktige beslutade om den 11 juni.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Samarbetsavtal om nya universitetssjukhuset godkändes

Kommunfullmäktige har godkänt ett avtal som syftar till att möjliggöra det nya universitetssjukhuset i Lund. Det handlar om ett samarbetsavtal som sätter strukturen för samarbetet mellan kommunen, Region Skåne och Lunds universitet. Det handlar exempelvis om parternas ambitionsnivå i det kommande arbetet och att alla tre ska delta aktivt och driva utvecklingen framåt i arbetsgrupper.

När kommunstyrelsen behandlade frågan den 29 maj ingick ytterligare ett avtal i ärendet: en avsiktsförklaring mellan Lunds kommun och Region Skåne. Det avtalet berör främst principer för hur kostnader ska fördelas för att möjliggöra ett nytt, modernt, hållbart och framtids säkrat universitetssjukhus. Avtalet sätter även ramarna för det fortsatta samarbetet mellan kommunen och Region Skåne och säkerställer omvandlingen av befintligt sjukhusområde.

Frågan om avsiktsförklaring valde kommunstyrelsen dock att inte behandla vid det tillfället.

Läs mer om sjukhusprojektet på lund.se:

Nya sjukhuset

Rivne i Ukraina blir Lunds nästa vänort

Den ukrainska staden Rivne blir Lunds kommuns nästa vänort har kommunfullmäktige beslutat. Rivne har 245 000 invånare och ligger i nordvästra Ukraina, drygt 30 mil från huvudstaden Kiev.

Frågan väcktes den 13 april 2022 genom en motion från nio av kommunfullmäktiges partier. Kommunkontoret fick då i uppdrag att utreda möjligheterna att ingå vänortsavtal med en kommun i Ukraina. Utredningen har utgått från ett antal kriterier, däribland kopplingar till Lunds kommuns befintliga vänorter, kopplingar till Lunds universitet, näringslivskontakter och andra nätverk i Lund/Skåne med kopplingar till städer i Ukraina.

Rivne stad bedömdes vara en lämplig kommun att initiera ett vänortssamarbete med, och i februari i år skickades en formell förfrågan till Rivne om att påbörja en dialog om vänortssamarbete. Rivne svarade att staden är mycket positiv till ett sådant samarbete.

Rivne blir Lunds kommuns nionde vänort. Sedan tidigare finns motsvarande avtal med Borgå (Finland), Hamar (Norge), Dalvik (Island), Viborg (Danmark), Greifswald (Tyskland), Zabrze (Polen), Nevers (Frankrike) och León (Nicaragua). Kommunen har också en samarbetsort i Coimbra (Portugal). Samtliga vänorter har en vänortsförening i Lund, bestående av medborgare som har intresse av samverkan med vänorten.

Lunds vänorter i världen

Vill du se mötet i efterhand?

Webbsändningarna från kommunfullmäktiges möten ligger kvar även efteråt. Några dagar efter mötet finns även en version med undertexter.

Här är webbsändningen

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 29 augusti klockan 17.

Uppdaterad:

Dela sidan: