Länk till startsidan

Hållbar livsstil

Vill du tackla utmaningar med miljö, klimat och social rättvisa tillsammans med oss? Du, dina vänner, dina kollegor och alla andra behövs för att vi ska fortsätta vara en bra plats, både nu och i framtiden. Här får du tips och stöd för din hållbarhetsresa så att du kan vara med och skapa hållbara Lund tillsammans med oss!

Räkna ut din påverkan

En hållbar livsstil bidrar till en hållbar samhällsutveckling utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Genom att leva hållbart lever du ett bra liv, utan att äventyra kommande generationers behov.

Koldioxidavtryck

Ett vanligt sätt att räkna hur hållbart vi lever är att mäta konsumtionens koldioxidavtryck. I Sverige är det cirka 8 ton växthusgasutsläpp per person och år. Nästan 1/3 av utsläppen kommer från offentlig konsumtion (till exempel investeringar i byggnader, maskiner m.m.). Övriga 2/3 kommer från din egen konsumtion, det vill säga det som hushållen står för, och kan delas in i tre stora områden: livsmedel, transporter och övrigt. För att leva hållbart och klara Parisavtalet behöver utsläppen vara cirka 1 ton per person och år globalt.

Mer om koldioxidavtryck på Naturvårdsverkets webbplats

Ekologiskt fotavtryck

Ett annat sätt är att mäta hur mycket resurser en person förbrukar är att titta på det ekologiska fotavtrycket. Det mäter den yta som behövs för att försörja en människa eller ett land. Om alla levde som vi gör i Sverige så skulle världens befolkning behöva fyra jordklot.

Beräkna ditt ekologiska fotavtryck hos Världsnaturfonden

Låt våra energi- och klimatrådgivare hjälpa dig

Solceller på taket? Laddstolpar till bostadsrättsföreningen? Billigare uppvärmning i villan? Våra energi- och klimatrådgivare ger dig kostnadsfri och oberoende rådgivning. Varmt välkommen att besöka vår webbplats med massor av smarta energi- och klimatspartips. Eller kontakta oss för personlig rådgivning.

Ta mig vidare till energi- och klimatrådgivarna!

Minska kemikalier i hemmet

I ditt hem använder du dagligen en stor mängd produkter som innehåller kemikalier. Flera av dessa kemiska produkter kan vara skadliga för hälsan eller för miljön.

Det är allt från rengöringsmedel, hygienartiklar till plastleksaker med mjukgörare, kläder med impregneringsmedel och hemelektronik. Antibakteriella produkter kan innehålla ämnet Triclosan som är skadligt för miljön. Det finns dessutom risk att bakterierna utvecklar motståndskraft mot ämnet.

Många tycker att det är bekvämt att hälla ut eller slänga kemikalier och gamla läkemedel i sitt avlopp hemma. Men det du slänger i toaletten, handfatet eller golvbrunnen hamnar i våra sjöar och vattendrag och kan leda till störningar i vår miljö.

På sidorna om avlopp kan du läsa mer om var du får tvätta bilen och vad du egentligen får spola ner i toaletten och handfaten hemma.

Lär dig mer om hur kan ta hand om ditt avlopp och dagvatten

Så här hanterar du bekämpningsmedel

Om du vill sprida bekämpningsmedel i din privata trädgård eller koloni så behöver du för det mesta ingen anmälan eller tillstånd från miljönämnden. Men tänk på att aldrig sprida bekämpningsmedel där barn vistas. Har du egen brunn för dricksvatten bör du inte sprida bekämpningsmedel närmare än 12 meter från brunnen.

Använd godkända bekämpningsmedel

Det är Kemikalieinspektionen som godkänner bekämpningsmedel för den svenska marknaden. Produkter med klassning 1L och 2L får bara användas för yrkesmässigt bruk. Yrkesmässig spridning kräver också ett behörighetsintyg. Privatpersoner får bara använda produkter som tillhör klass 3.


Botaniska trädgården i Lund, man och hund på parkbänk vid dammen

Hållbar konsumtion

Alla produkter har en miljöpåverkan när de produceras. Detta i form av råvaror, markanvändning, kemikalier, vatten, energi, transporter med mera. Hållbar konsumtion går ut på att tillvarata resurser och inte kasta i onödan. När vi är aktsamma om resurser, så minskar även energiåtgången och vår påverkan på miljön och ekosystem.

Vad är bra att återanvända eller köpa second hand?

Att återanvända och köpa second hand är bra för miljön då det ersätter ett köp av en ny vara. Det spar material, energi, transporter och andra delar som då inte behövs till en ny produkt. Vad är då miljömässigt mest lönt att återanvända eller att köpa second hand?

Hur mycket energi kräver tillverkningen?

Om det kräver mycket energi att tillverka en vara, och om samma vara inte behöver mycket energi när den används drar mycket energi, så är det bra om varan återanvänds så länge som möjligt. Ett exempel på en sådan vara är en cykel.

Samma sak är det med trämöbler. Där har energi gått åt för att avverka skog och skapa en möbel. När möbeln väl finns så innehåller den även koldioxid som trädet bundit. Att återanvända trämöbler är bra, då alternativet ofta blir att möbeln brinner upp. Likadant går det att tänka med alla sorters möbler.

Hur påverkar tillverkningen miljön?

Ett exempel är textil där tillverkningsprocessen drar mycket vatten och mycket kemikalier så att miljöpåverkan är stor. I de fall vinner miljön på att det återanvänds så långt som möjligt. Ett second hand plagg/textil innehåller också färre kemikalier då de redan har tvättats bort, vilket är positivt för vår hälsa.

Finns det något som är bra att köpa nytt?

Det är ovanligt. Vitvaror som kyl, frys, tvättmaskin, spis kan eventuellt vara bättre att köpa nytt då energibehovet för nya produkter när de används är betydligt lägre än i gamla. Om du funderar på att köpa nytt och vet vilken modell du har, så kolla om du har energi att spara eller ej, innan du byter.

Mindre saker som till exempel en mobiltelefon finns det all anledning att köpa second hand.

Följ Hållbara Lund på sociala medier

Instagram @hallbara_lund
Hållbara Lund på Facebook

Fairtrade city i Lund

Inom Lund Fairtrade City arbetar vi för att bidra till en rättvis världshandel som en del av Agenda 2030. Fairtrade City är ett samarbete mellan kommunen, näringsliv och ideell sektor.

Genom att vara en Fairtrade City bidrar vi till en mer rättvis handel och att de råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom, men konsumeras här i Lund, är producerade med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. Det gäller inte minst råvaror som inte kan tillverkas i Sverige – så som kakao, kaffe, bananer och bomull.

För att en vara ska bli märkt som Fairtrade måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på kriterier för ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.

Läs mer om Fairtrades kriterier

Ordförande: Camilla Neptune (L)

Vice ordförande: Hedvig Åkesson (KD)

Butiker

 • Mia Larsson, ICA Malmborgs Tuna, ICA Malmborgs Clemenstorget
 • Ola Hollerup, ICA Malmborgs Clemenstorget
 • Astrid Deppert, Världsbutiken Klotet

Arbetsplatser och organisationer

 • Åsa Gustavsson, Kyrka för Fairtrade
 • Victoria Wandsleb, ABC
 • Helena Lindgren, Kommunal
 • Anna Nilsson, Vision
 • Claes Nilén, Lunds universitet
 • Bianca Denvall, Handelsföreningen (Reko Deli)

Kommunal verksamhet

 • Karin Svensson Smith (MP)
 • Anna Ekblad, Naturskolan
 • Fanny Holmgren, ungdomsombud

Samordnare

Therese Ek, samordnare för Fairtrade, Lunds kommun

Upcykla - din rullande återbruksverkstad utfälld med alla verktyg
Upcykla - din rullande återbruksverkstad utfälld med alla verktyg. Här finns bl.a. verktyg, häftpistol och symaskin.

Fler tips för en hållbar livsstil

Här har vi samlat tips på sidor för dig som vill leva en hållbar livsstil

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?