Länk till startsidan

Avlopp

Det kommunala avloppsvattnet hanteras av VA SYD. Har man inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet måste själva ansvara för rening av avloppsvatten från fastigheten.

Kommunalt avlopp

Det kommunala avloppsvattnet hanteras av VA SYD. De är ett kommunalförbund som Lunds kommun och andra kommuner samarbetar med. VA SYD renar avloppsvatten i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Har du synpunkter eller problem avseende det kommunala avloppssystemet ska du kontakta VA SYD.

VA Syds webbplats

Vad kan man spola ner?

Vad får det avloppsvatten som vattenreningsverken tar emot innehålla? Regeln är enkel. I toaletten är det bara kiss, bajs och toalettpapper som få spolas ner. I dusch och kök bara använt vatten. Att försöka spola ner förbrukad olja är en dum idé. Dels kan det återvinnas till biogas. Dels blir olja hårt fett i kalla rör, vilket gör att det kan bli stora problem på vägen från dig till vattenreningsverket.

Eget avlopp

Har du en fastighet i kommunen som inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet ansvarar du själv för reningen av avloppsvattnet från fastigheten. Enligt miljöbalken är den som släpper ut avloppsvatten skyldig att se till att det genomgår tillräcklig rening. Med avloppsvatten menas vatten från toalett, bad, disk och tvätt.

Planer på eget avlopp

Att inrätta en egen avloppsanordning är en stor investering. Det är därför viktigt att du planerar vilken anordning som kan vara lämplig för din fastighet. Miljöförvaltningen kan inte tala om vilken anordning du ska ha eller vilken entreprenör du bör välja. Det är däremot bra att tidigt kontakta miljöförvaltningen för att diskutera idéer och hur miljöförvaltningen ställer sig till olika lösningar samt för att få information.

Lunds kommun är med och finansierar en rikstäckande kunskapsbank för enskilda avloppsanordningar som heter Avloppsguiden. Där kan du hitta information om varför man ska rena avloppsvatten, tillämplig lagstiftning, vilka reningstekniker som finns, länkar till olika tillverkare, hur man planerar avlopp med mera.

Avloppsguidens webbplats

Ansökan om tillstånd eller anmälan till miljöförvaltningen

Om du ska anlägga en enskild avloppsanordning dit du kommer ansluta en vattentoalett behöver du tillstånd från miljöförvaltningen. Även anslutning av en vattentoalett till befintlig anordning samt större ändringar av avloppsanordningen såsom byte av reningsteknik eller ändring av lokalisering kräver tillstånd. Att kompostera toalettavfall inom fastigheten kräver också tillstånd.

Du behöver ha ett tillstånd från miljöförvaltningen innan du påbörjar anläggandet. Tillstånd söker du genom länken nedan.

Om du ska göra en ändring av en avloppsanordning med vattentoalett som kan medföra en väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning samt vid anläggande av en avloppsanordning för endast bad-, disk- och tvättvatten eller torrtoalett ska du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Anmälan ska vara inne hos miljöförvaltningen senast sex veckor innan inrättandet. Anmälan skickar du in genom länken nedan eller genom att kontakta miljoforvaltningen@lund.se.

Vad kostar det?

Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning (prövning) av ansökningar eller anmälningar om enskilda avloppsanordningar. Avgiftens storlek beror på vilken typ av anläggning du vill installera (eller hushållets storlek).

  • Ansökan om inrättande av avloppsanordning dit vattentoaletter ska anslutas för 1–5 personer i hushållet: 6 h
  • Ansökan om inrättande av avloppsanordning dit vattentoaletter ska anslutas för 6–10 personer i hushållet: 7 h
  • Ansökan om inrättande av avloppsanordning dit vattentoaletter ska anslutas för 11–25 personer i hushållet: 9 h
  • Ansökan om inrättande av gemensam avloppsanordning dit vattentoaletter ska anslutas för 26–200 personer: timavgift
  • Ansökan om förlängt hämtningsintervall av avfall från små avloppsanläggningar: timavgift
  • Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall: 2 h
  • Anmälan om inrättande av annan slags toalett än vattentoalett: 4 h
  • Anmälan om ändring av en avloppsanordning: 4 h
  • Anmälan om inrättande av avloppsanordning för endast bad-, disk- och tvättvatten: timavgift

Miljönämndens timavgift är för närvarande 1334 kr.


Kontakta miljöförvaltningen

Har du frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon: 046-359 50 00

E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?