Länk till startsidan

Häckar och buskage

Vi måste alla hjälpas åt så att växter inte skymmer sikten när vi går, cyklar eller kör bil. Kommunens ansvar är att beskära träd och buskar på kommunens gator, torg och grönområden. Du som fastighetsägare ansvarar för växtligheten som kommer från din tomt.

Riktlinjer och regler för dig med egen tomt

Häckar och buskar ska hålla sig i innanför tomtgränsen, men ofta är det svårt att hålla växterna på plats. Som fastighetsägare bör du regelbundet beskära och hålla efter den växtlighet som kommer från din tomt. När du planterar nya växter rekommenderas du att placera mindre växter minst 0,6 meter innanför tomtgränsen och stora träd och buskar minst 2 meter innanför.

Folder med regler mått och tips för beskärning Pdf, 2 MB.

Illustration av vägbana, cykelbana och trottoar med tillåtna höjder och avstånd som gäller för fastighetens växtlighet.
Alla trafikanter ska enkelt kunna passera förbi och under växtligheter, det innebär att det måste vara så kallad fri höjd. För cykel- och gångbana är det 2,2 meter och för körbana är det 4,6 meter.

Gång- eller cykelväg utanför tomten

Har du en gång- eller cykelväg utanför din tomt bör det vara fri sikt på en sträcka av 5 meter åt varje håll från den inre gatu- eller trottoarkanten. Inom detta område rekommenderas häckar och buskar inte vara högre än 70 centimeter.

Illustration av ett hus med utfart där de mått som beskrivs i texten är inritade för sikttriangel och avstånd.
Har du en hörntomt rekommenderas du att skapa en sikttriangel på minst 5 meter från tomtens hörn på var sida, genom att klippa ner häcken till 80 cm höjd.

Hörntomt

Fri sikt bör finnas i varje gatukorsning på en sträcka av 10 meter åt varje håll i korsningen. Inom detta område är den rekommenderade höjden på häckar och buskar 80 centimeter över körbanan. Plank och mur vid tomtgränsen kan kräva bygglov, så läs på om reglerna innan du börjar bygga.

Bygglov för staket, mur och plank

Utfart mot gata

Sikten bör vara fri minst 2,5 meter på infarten och 2,5 meter längs med gatan eller gångbanan. Inom detta område bör häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, inte vara högre än 80 centimeter.

Tänk på att köra ut med bilen försiktigt, det är du som kör som är ansvarig om något skulle hända.

Rapportera träd eller buskar som skymmer sikten

Om växtligheten inte står på kommunal mark kontaktar kommunen fastighetsägaren.

Kom ihåg att sköta trottoaren utanför din tomt

Du som fastighetsägare har ett ansvar att sköta trottoarer och gångbanor i anslutning till din fastighet och tomt.

Trottoar och gångbana

Ovårdad tomt och byggnad

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter och trädgårdar. Det betyder att tomten och huset inte får vara störande för grannar, kunna orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken.

Förbud mot att plantera gudaträd

Gudaträd är en invasiv växt, det innebär att den är skadlig för vår stadsmiljö. Gudaträdets rötter kan orsaka stora skador på till exempel husgrunder, vattenledningar, asfalt och trottoarer. Gudaträdet förökar sig dessutom snabbt och kan tränga undan annan växtlighet. Lunds kommun ansvarar för att inga gudaträd planteras på allmän mark, men förbudet gäller även privata fastighetsägare.

Om du upptäcker eller misstänker en invasiv art i Lund ska du rapportera till Länsstyrelsen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?