Länk till startsidan

Trottoar och gångbana

Du som fastighetsägare har ett ansvar att sköta exempelvis trottoarer och gångbanor i anslutning till din fastighet och tomt. Det gäller både stora och små fastighetsägare, allt från företagare till bostadsrättsföreningar, hyreshus, butiker, restauranger och privata bostäder, alltså du som bor i villa.

Trottoar utanför en villa, med staket och buskar i tomtgräns.

Som fastighetsägare ansvarar du för att

 • Gångbanan längs med din fastighet skottas och saltas/sandas så snabbt som möjligt. Om trottoar saknas ska du röja 1 meter ut från fastigheten. Du ansvarar för gångbanan även om det finns en kommunal grönyta mellan fastighet och gångbana.
 • Farliga istappar från fastighetens tas bort. Avspärrning får bara göras tillfälligt. Tar du inte bort farliga istappar kan du dömas till böter.
 • Snöras från tak förhindras genom att du skottar på taket vid behov.
 • Galler till rännstensbrunn hålls fritt från snö och is.

Om du inte kan sköta fastighetens gångbana själv, kontakta Lunds Renhållningsverk – eller annan entreprenör – för hjälp.

Kontakta Lunds Renhållningsverk

Häckar och buskage

Vi behöver hjälpas åt så att växter inte skymmer sikten när vi går, cyklar eller kör bil. Vårt ansvar är att beskära träd och buskar på kommunens gator, torg och grönområden. Du som fastighetsägare ansvarar för växtligheten som kommer från din tomt.

Häckar och buskage

Snö- och halkbekämpning

Vi på kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunala gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och grönområden. Du som fastighetsägare är ansvarig för renhållning och snöröjning på din egen mark, men också för trottoar eller gångbana längs med din fastighet.

Vinterväghållning, vårsopning och allmän renhållning

När kommunen är fastighetsägare

Mark och gångbanor som tillhör kommunala verksamheter som till exempel förskolor, skolor och äldreboenden ägs och sköts av Lundafastigheter inom Serviceförvaltningen. Lunds Kommunala Fastighetsbolag (LKF) sköter mark och gångbanor vid sina hus och verksamheter.

Har du frågor eller synpunkter på renhållning eller snöröjning vid dessa fastigheter är det enklast att kontakta respektive verksamhetschef, vaktmästare eller motsvarande. Du kan också kontakta Lundafastigheter och LKF via kommunens medborgarcenter.

Vem tar hand om vad?

Det kommunala vägnätet, huvudgator, torg och lokalgator, cykelbanor, parker, parkeringsplatser och grönområden sköts på uppdrag av kommunens tekniska förvaltning.

 • Kontakta medborgarcenter om du har frågor eller synpunkter.
  Medborgarcenter
 • Gör en felanmälan till oss.
  Felanmälan
 • Trafikverket sköter landsvägsnätet.
  Vinterväghållning – Trafikverket.
 • Gångbanor/trottoarer längs med privat mark är fastighetsägarens ansvar.
 • Gångbanor/trottoarer utanför LKFs hyreslägenheter sköts av LKF. Du kan göra en felanmälan genom att ringa.
  Telefon: 046-12 49 55

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?