Länk till startsidan

Vi vill ta del av dina synpunkter

Det finns olika sätt att påverka i samhället. Den viktigaste är kanske att nyttja din rösträtt vart fjärde år. Men det är också viktigt att vi, våra verksamheter och våra politiker i kommunen, får ta del av synpunkter och förslag som utvecklar oss till det bättre.

Vi ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra våra verksamheter.

Fler sätt att lämna synpunkter

Telefon

Medborgarcenter: 046-359 50 00

E-post

lunds.kommun@lund.se

Dina synpunkter skickas till respektive förvaltning och efter diarieföring skickas det vidare till den handläggare som är ansvarig för ärendet.

Brev

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund

Dina synpunkter skickas till respektive förvaltning och efter diarieföring skickas det vidare till den handläggare som är ansvarig för ärendet.

Kontakta politiker

Vill du komma i kontakt med en politiker? Här kan du söka efter politiker i Lund, nämnder och utskott och förtroendevalda i organisationer.

Sök politiker

Felanmälan, förslag och överklagan

På sidan Felanmälan kan du läsa mer om hur du gör olika typer av felanmälningar

Här kan du lämna ett Lundaförslag

Detta gäller för att överklaga beslut som gäller dig själv eller kommunalt fattade beslut

Vad händer sedan?

När du lämnat in klagomålet registreras den som en inkommen handling hos oss. Ansvarig handläggare skickar en bekräftelse till dig på att din synpunkt är mottagen. Därefter utreds ärendet och ett skriftligt svar skickas till dig.

Synpunkter blir allmän handling

En synpunkt, som kan vara både ett beröm, ett förslag eller ett klagomål, som kommit in till kommunen blir en allmän handling. Den kan därför begäras ut i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.

Mer om allmän handling

Lämna synpunkt om kommunal förskola och skola

Har du synpunkter på kommunal förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium eller vuxenutbildning? Vill du ge beröm, lämna ett förbättringsförslag eller har du klagomål? Dina åsikter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra och utveckla verksamheten.

Vänd dig i första hand till berörd förskola eller skola

Snabbaste sättet till lösning på synpunkter om verksamheten är att kontakta de ansvariga på respektive enhet. Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller i gruppen på en enhet vänder du dig i första hand till lärare eller annan berörd personal. Du kan också vända dig till rektor. Om din synpunkt är omfattande rekommenderar vi att du lämnar in den skriftligt.

Förskolor

Grundskolor

Gymnasieskolor

Vuxenutbildning

Vänd dig i andra hand till huvudmannen

Skulle du inte känna dig nöjd efter att du pratat med personalen på berörd enhet kan du lämna ditt klagomål skriftligen till huvudmannen. Huvudman för den kommunala förskolan, grundskolan, anpassad grundskola och fritidshem är barn- och skolnämnden. Huvudman för kommunal gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning samt ISLK är utbildningsnämnden. Det gör du enklast via vår e-tjänst.

Du kan också ringa, skicka e-post eller brev. För att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter. Du kan vara anonym, men det förutsätter att inga uppgifter har angetts som kan kopplas till dig. Det är barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen som tar emot ditt klagomål.

Kontaktuppgifter till barn- och skolförvaltningen

Kontaktuppgifter till utbildningsförvaltningen

Ett klagomål som kommit in till huvudmannen ska enligt skollagen hanteras skyndsamt.

Vänd dig i tredje hand till statlig myndighet

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av klagomålet kan du vända dig till någon av nedanstående statliga myndigheter.

Skolinspektionen hanterar många typer av ärenden, till exempel anmälningar av kränkningar och brist på stöd i undervisningen.

Skolinspektionens webbplats

Barn- och elevombudet, BEO, tar emot anmälningar från en elev som är kränkt och inte får hjälp från sin skola.
Barn- och elevombudets webbplats

Skolväsendets överklagandenämnd hanterar vissa ärenden som får överklagas, exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.

Skolväsendets överklagandenämnds webbplats

Diskrimineringsombudsmannen, DO, tar emot anmälningar om diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats

I skolan är det oftast rektor som har ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat dina synpunkter eller klagomål på arbetsmiljön finns möjligheten att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets webbplats

Lämna klagomål om fristående förskola eller grundskola

Om du inte är nöjd med den fristående för- eller grundskola ditt barn går i vänder du dig till det företag eller den organisation som driver verksamheten. Varje fristående verksamhet ska ha en klagomålshantering, dit du som vårdnadshavare kan vända dig med klagomål.

Om du vill ta ärendet vidare

Om du inte känner dig nöjd med hanteringen av klagomålet kan du ta ärendet/klagomålet vidare. Gäller det fristående förskolor och fritidshem i Lunds kommun vänder du dig till utbildningsförvaltningen.

Kontaktuppgifter till utbildningsförvaltningen

Lämna synpunkt om vård och omsorg

Har du synpunkter på vård och omsorg? Vill du ge beröm, lämna ett förbättringsförslag eller har du ett klagomål? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. Dina åsikter är viktiga och hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter.

Vänd dig i första hand till enheten det gäller

Din synpunkt blir snabbast hanterad om du vänder dig direkt till den enhet det gäller. Du kan antingen prata med personal eller med ansvarig chef. Tycker du att det känns svårt att diskutera med personalen på enheten kan du i stället vända dig direkt till vård- och omsorgsförvaltningen.

Vänd dig i andra hand till förvaltningen

Skulle du inte känna dig nöjd efter att ha pratat med personal på enheten, eller om du tycker att det känns svårt att prata direkt med dem, kan du lämna dina synpunkter till förvaltningen. Synpunkter till förvaltningen lämnar du skriftligen och enklast via vår e-tjänst. Du kan vara anonym, men för att få svar på din synpunkt eller klagomål måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Du kan också posta din synpunkt till oss

Synpunkter på vård och omsorg kan också lämnas via vanlig post till nedanstående adress. OBS! Inget porto krävs.

Lunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
SVARSPOST
20327490
Box 41
221 00 Lund

Kontakta vård- och omsorgsförvaltningen

Vad händer sedan?

När du har lämnat in en synpunkt registreras den som en inkommen handling hos oss. Om du har valt att lämna dina kontaktuppgifter skickar vi en skriftlig bekräftelse via e-post på att vi har tagit emot ditt klagomål eller din synpunkt.

Inom 10 arbetsdagar ska du få besked om vilka åtgärder som har gjorts eller som planeras. Ibland kan ett ärende vara komplicerat och kräva längre utredningstid. Då ska ansvarig chef kontakta dig för att informera om fördröjningen.

Du kan lämna klagomål till Patientnämnden

Du kan även vända dig till Patientnämnden hos Region Skåne med ditt klagomål på kommunal hälso- och sjukvård. Patientnämnden kan exempelvis hjälpa dig om du inte är bekväm med att kontakta oss direkt med din synpunkt.

Så här kan du lämna synpunkter eller klagomål till Patientnämnden Skåne:

  • Logga in och använd e-tjänst
  • Ring 0770-11 00 10, vardagar klockan 9–12
  • Skicka brev eller fyll i blanketten för synpunkter eller klagomål på vård och skicka den till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.

Blankett för att lämna synpunkter eller klagomål på vård till Patientnämnden (pdf)

Kontaktuppgifter till Patientnämnden Skåne

Tyck till om socialtjänsten

Har du klagomål på socialtjänsten, eller vill du kanske ge oss beröm? Använd e-tjänsten och berätta vad du tycker.

Tanken är att det ska vara enkelt att höra av sig till oss. Via e-tjänsten får vi in ett antal förbättringsförslag och synpunkter varje år. Synpunkterna har öppnat upp för givande dialog och lett till konkreta förändringar i hur vi arbetar.

Dina tankar är värdefulla! Du kan vara anonym, men om du vill ha svar på din synpunkt behöver vi dina kontaktuppgifter. Sedan hör vi av oss till dig inom tio dagar.

Om du vill lämna en synpunkt om socialtjänsten och föredrar att ringa, e-posta eller skriva brev till oss hittar du kontaktuppgifter här.

Kontakta arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Lämna synpunkt om webbplatsen

Vi vill att du kontaktar oss om du hittar brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service på webben. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Vi återkommer normalt inom två dagar.

Du kan också kontakta oss om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, eller på annat sätt inte är tillgängligt.

Kontakta medborgarcenter

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Läs mer om Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?