Länk till startsidan

Sällskapsdjur och vilda djur

 Om du äger djur måste du ta hand om dem så att de inte stör grannar och andra i området. Här kan du läsa om vilket ansvar du har som djurägare, men också vilka regler som gäller för vilda djur och störningar de kan orsaka.

Hundägare

I Lund ska din hund vara kopplad i parker och grönområden under tiden 1 mars-15 oktober.

Hundrastplatser i Lund

Kattägare

Du som är kattägare har ett ansvar både för att din katt mår bra och för att den inte ska störa andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. På så sätt skyddar du katten mot sjukdomar och andra skador och undviker klagomål från grannar.

Djur som du behöver tillstånd för

För att det inte ska uppstå problem för grannar och andra som bor nära måste du ha tillstånd av miljönämnden för att hålla vissa typer av djur i Lund. Tillståndet kostar 2 200 kronor.
Dessa djur kräver tillstånd:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin
  • fjäderfä som inte är sällskapsdjur, som höns, ankor, gäss
  • orm

Blankett - ansökan om tillstånd för hållande av djur

Misstänker du att ett djur far illa?

Det är Länsstyrelsen som utför djurskyddskontroller. Om du misstänker att ett djur far illa kan du kontakta djurskyddet på länsstyrelsen i Skåne. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen.
Länsstyrelsen Skånes djurskydd

Störs du av djur i Lunds kommun?

Tycker du grannens hund skäller för mycket, måsarna gör det svårt för dig att sova, eller katten använder din rabatt till sina behov? Oavsett hur du blir störd av djur, ska du i första hand kontakta ägarna. När det gäller måsar och andra vilda djur, så är det fastighetsskötarens ansvar.

Om du upplever att du inte får hjälp av varken ägare eller fastighetsskötare kan du kontakta miljöförvaltningen.

Katter har rätt att röra sig fritt

Det har slagits fast i domstol att katter har rätt att röra sig fritt överallt, inte bara på ägarens tomt. Det är heller ingen olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter förorenar på din tomt. Du ansvarar själv för att schasa iväg katten om du tycker att den stör. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och en katt kommer in i din bostad. Du har inte rätt att skada en katt (eller något annat djur) som har kommit in i din bostad.

Förvildade och skadade katter

Du kan vända dig till kommunens miljöförvaltning om det gäller katter som kan utgöra en sanitär olägenhet. Gäller det förvildade, övergivna/skadade katter hittar du information och nummer till anmälningstelefon hos Länsstyrelsen nedan. Upphittad död katt anmäls till polisen på telefon 114 14 som har möjlighet att leta efter kattens ägare.

Råkor, kajor och duvor

Under häckningssäsongen som är mellan 1 april till 31 juli upplever många fåglarnas läten som störande. Dessutom kan de bli ett problem när de bygger bon på byggnader, river upp skräp från soptunnor och smutsar ned med avföring. Enligt miljöbalken ska fastighetsägaren förebygga och begränsa fåglars möjlighet att störa de som bor, arbetar eller rör sig kring fastigheten. Det bästa sättet är att arbeta förebyggande, det kan man göra genom att försvåra för dem att bygga bo på fastigheten och se till att de inte hittar mat i området.

Råd och tips när du störs av fåglar på Fastighetsägarnas webbplats

Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning. Rent praktiskt är det svårt att uppnå ett bra resultat och dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras.

Om fåglarna upplevs som en sanitär olägenhet kan du kontakta miljöförvaltningen för bedömning.

Skyddsjakt i särskilda fall

Kommunen kan fatta beslut om skyddsjakt om det bedöms nödvändigt för att skydda människors hälsa.

Vildsvin är vanligtvis nattaktiva. Skyddsjakt på vildsvin görs aldrig i bostadsområden eftersom det är för farligt att skjuta i trädgårdar i mörker med de vapen som krävs. Dessutom skapar det en orimlig störning för de boende åtskilliga hundra meter omkring som ligger och sover. Vildsvin kan förflytta sig långa sträckor under ett dygn och oftast handlar det om att under en längre tid kartlägga i vilka områden de rör sig, och om det finns betydande problem, därefter bedriva förebyggande jakt på dagtid.

När det gäller råkor och andra vilda djur, så är det fastighetsägarens ansvar och dem du ska kontakta. Gäller det kommunal mark är det tekniska förvaltningen du kontaktar. Om du upplever att du inte får hjälp av varken djurägare eller fastighetsägare kan du kontakta miljöförvaltningen för rådgivning.

Kontakta tekniska förvaltningen

Skadade vilda fåglar och djur

Kommunen tar inte hand om sjuka eller skadade vilda djur.

Större vilda djur som upptäcks skadade eller är sjuka hanteras av fastighetsägare eller jakträttsinnehavare. Om djuret kan utgöra en fara för trafiken eller om du är osäker på vem som äger marken, kontakta polis på 114 14. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om vad du bör göra vid en trafikolycka med vilda djur, eller när du hittat ett skadat eller sjukt vilt djur.

Naturvårdsverkets webbplats

Har du frågor som gäller sjuka vilda fåglar kan du också ta kontakt med en lokal ornitologisk förening.

Fågelinfluensa drabbar framför allt sjöfåglar. Om du hittar flera döda sjöfåglar ska det rapporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Telefon: 018-67 40 00
E-post: vilt@sva.se.

Kontakta Miljöförvaltningen om du har frågor

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?