Länk till startsidan

Författningssamling

Här hittar du kommunens styrande dokument, som beskriver vilka mål som politikerna har satt upp för kommunens verksamheter. Du hittar även de lokala föreskrifter och ordningsregler som gäller inom kommunen.

Just nu arbetar vi med att tillgänglighetsanpassa och flytta över dokument från vår gamla webbplats. När ett dokument har anpassats för att möta lagkravet kan justering i till exempel färg ske. Textinnehållet ändras inte.

Bolagspolicy för Lunds kommun

Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB

Lunds kommuns fastighets AB

Lunds kommuns parkerings AB

Sydvatten

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?