Länk till startsidan

Författningssamling

Här hittar du kommunens styrande dokument, som beskriver vilka mål som politikerna har satt upp för kommunens verksamheter. Du hittar även de lokala föreskrifter och ordningsregler som gäller inom kommunen.

Just nu arbetar vi med att tillgänglighetsanpassa och flytta över dokument från vår gamla webbplats. När ett dokument har anpassats för att möta lagkravet kan justering i till exempel färg ske. Textinnehållet ändras inte.

Avgifter för avfall och renhållning

Avgifter för bygglov

Avgifter för kultur och fritid

Avgifter för miljö, hälsa och livsmedel

Avgifter för socialtjänst

Avgifter för äldreomsorg

Övrigt

Bolagspolicy för Lunds kommun

Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB

Lunds Rådhus AB

Lunds kommuns fastighets AB

Lunds kommuns parkerings AB

Räddningstjänsten Syd

Sydskånes avfallsaktiebolag

Sydvatten

VA Syd

Visit Lund AB

Renhållningsordningen

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?