Länk till startsidan
 • Avlopp

  Tips och råd om avlopp, dagvatten och för dig som planerar eget avlopp.

 • Dagvatten

  Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från ytor såsom hustak och vägar.

 • Vatten

  Härifrån kommer ditt dricksvatten. Detta gäller för dig med egen brunn.

 • Boendemiljö, buller och luftkvalitet

  Har du frågor om luftkvalité, buller, temperatur, fukt och mögel samt skadedjur?

 • Energi

  Europa pressas av höga elpriser. Här hittar du rådgivning och information om läget.

 • Brandskydd och sotning

  Detta gäller för sotning, brandskyddskontroller och rengöring av imkanaler.

 • Radon

  Det är viktigt att radonhalten i byggnader och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

 • Häckar och buskage

  Här får du tips och råd om hur du ser till att plank och häckar inte skymmer sikten.

 • Ovårdad tomt och byggnad

  Det är du som fastighetsägare som har ansvar att hålla din fastighet i vårdat skick.

 • Trottoar och gångbana

  Du som bor i villa behöver tänkta på både halkbekämpning och att klippa häckar.

 • Sällskapsdjur och vilda djur

  Vilka djur behöver du tillstånd för? Hur gör du om du störs av något djur?

Aktuellt

Min bostad

Bygga och bo

Här kan du se ett inspelat webbinarium med energi- och klimatrådgivarna som innehåller praktiska tips och svar på vanliga frågor.

Bygga och bo

Det finns saker du kan göra för att förebygga översvämningar och minimera skador av stora regn eller skyfall.