Länk till startsidan

Vatten

Det kommunala vattnet kommer bland annat från sjöarna Bolmen och Vombsjön och levereras av VA SYD. Har du egen brunn uppmanas du registrera den. Oavsett om du bor i villa eller flerfamiljshus är det viktigt att du känner till riskerna med legionella i vattnet.

Kommunalt dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet i Lund levereras av VA Syd. Har du synpunkter på dricksvattnets kvalitet eller problem med ledningar/leverans ska du kontakta VA Syd.

VA Syds webbplats

Eget dricksvatten

Du som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick. Hos Livsmedelsverket kan du läsa mer om hur du testar dricksvatten från egen brunn.

Livsmedelsverket
Detta gäller livsmedelsverksamheter som har egen brunn

Registrera din brunn

Det är bra att du registrerar din brunn så andra har möjlighet att ta hänsyn till din brunn när man till exempel ska borra efter vatten eller värme i området.

En registrerad brunn tas med i underlaget när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område. En registrerad brunn ökar också chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Registrera din brunn i Brunnsarkivet

Varmvatten och risk för legionella

Ett sätt att spara energi i en fastighet kan vara att sänka värmen på varmvattnet. När temperaturen sänks ökar risken för legionellatillväxt i vattensystemet. Legionella är en bakterie som finns naturligt i jord, sjöar och vattendrag och som kan förekomma i distributionsnäten för vatten och andra vattensystem. Låg vattenomsättning, syrerikt vatten, beläggningar på innerväggar i rör och optimal temperatur för tillväxt (20° C till 45° C) medför ökad risk för legionella.
Bakterien kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber. Legionärssjuka yttrar sig som en allvarlig lunginflammation och pontiacfeber, som är mer ovanlig, yttrar sig i form av influensaliknande symtom. Risk för att smittas av sjukdomarna förekommer vid inandning av vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier. Smittrisken är därför stor från duschar, bubbelpooler och liknande situationer där det finns risk för bildning av vattenaerosol. Att dricka vattnet anses inte som farligt.

Tips för att undvika legionella

Det är fastighetsägaren som i första hand har ansvar för hälsa och säkerhetsfrågor i fastigheten.
Fastighetsägare bör tänka på att:

  • Varmvattnet i vattenledningar är varmt (mer än 50° C vid tappstället och mer än 60° C i varmvattenberedaren eller ackumulatorn) och att kallvattnet är kallt (mindre än 18°C).
  • Arbeta förebyggande mot legionella exempelvis genom att ta bort blindledningar och ägna särskild uppmärksam åt temperaturer i varmvattenberedare, värmeväxlare och eventuella cirkulationsledningar.
  • Det finns en ökad risk för tillväxt av legionella i system där vattnet har stått still en längre tid, det är därför viktigt att regelbundet genomföra spolningar av vattensystemet.
  • Om du har varit borta från din bostad en längre tid kan det vara bra att spola igenom vattensystemet innan duschen används. Tänk på att inte andas in vattenångan som kan uppstå vid genomspolningen.
  • Bor du i flerfamiljshus bör du felanmäla till fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen om du upplever att varmvattnet eller kallvattnet i din bostad inte uppnår rätt temperaturer.

Vid frågor kring vattensystem kan det vara bra att vända sig till VVS-installatörer som känner till risker med tillväxt av legionella. För mer information om legionella och skötsel av vattensystem:

Legionella, Folkhälsomyndigheten

Kontakta miljöförvaltningen om du har frågor

För ytterligare information om egen brunn kontakta miljöförvaltningen:

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?