Länk till startsidan

Ovårdad tomt och byggnad

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att hålla din fastighet i vårdat skick. Det betyder att tomten och huset inte får vara störande för grannar, kunna orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken. Om du tycker att någon har en ovårdad tomt kan du göra en tillsynsanmälan.

Gör en tillsynsanmälan

Du kan gör en tillsynsanmälan om du tycker att någon har en ovårdad tomt. Du kan också anmäla om en byggnad eller något annat är trasigt på tomten.

Stadsbyggnadskontoret handlägger anmälningarna och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.

För att göra en tillsynsanmälan behöver du ange fastighetsbeteckning eller adress samt beskriva vad det är du vill anmäla. Du kan vara anonym när du gör en tillsynsanmälan.

Väljer du att ange dina kontaktuppgifter har du möjlighet att få och bidra med information under handläggningen och du har även möjlighet att överklaga framtida beslut, om du bor tillräckligt nära.

Vill du hellre göra tillsynsanmälan via en pappersblankett kontaktar du medborgarcenter.

Du skickar den ifyllda blanketten till stadsbyggnadskontoret.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se.
Vill du vara anonym lämnar du in den i receptionen på kommunhuset Kristallen, Brotoget 1 i Lund.

Ovårdad tomt

En tomt ska skötas så att risken för olyckor begränsas och så att den inte är störande för trafiken eller omgivningen. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter.

Byggnadsnämnden kan kräva att du som ägare ska röja upp på tomten. Om du inte gör det kan du få vite, en sorts böter.

Exempel på en ovårdad tomt

  • Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot (upplag).
  • In- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara.
  • Träd, häckar och annan växlighet som växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.
    Mer om hur du ser till att häckar och träd inte skymmer sikten.
  • Träd, häckar och andra växter som växer ut över trottoarer, cykelvägar eller andra vägar så att det blir svårt att ta sig fram.

Oklippt gräsmatta eller maskrosor som växer vilt bedöms inte som ovårdad tomt.


Träd, buskar och annan växtlighet som växer in på grannens tomt regleras genom jordabalkens regler (1970:994) JB, och är inte föremål för byggnadsnämndens tillsyn.

Förfallen byggnad

Du ägare är skyldig att se till att allt på din fastighet, så som hus, plank, träd och öppna ytor är i vårdat skick. Detta gäller oavsett om du bor på adressen eller inte.

Byggnadsnämnden kan kräva att du reparerar eller åtgärdar det som är trasigt eller ovårdat på annat sätt. Om du inte gör det kan du få betala böter, även kallat vite.

Om huset är i dåligt skick kan byggnadsnämnden besluta om förbud att använda det eller så kan huset vara så skadat att det måste rivas. Om det behövs kan byggnadsnämnden genomföra åtgärderna på din bekostnad eller lämna ärendet till kronofogdemyndigheten för handräckning.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?