Länk till startsidan

Kom ihåg att söka tillstånd för valborgsbrasan

Sedan 1 januari 2024 får du inte längre elda trädgårds- eller parkavfall. Förbudet gäller både för privatpersoner och trädgårds- eller parkavfall från olika verksamheter.

Siluetten av två personer som står framför en stor majbrasa-

Trädgårds- och parkavfall är till exempel växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar klassas som trädgårdsavfall. Ved är dock inte avfall och omfattas inte.
För privatpersoner räknas trädgårdsavfallet som kommunalt avfall och ska tas om hand av kommunen eller komposteras på den egna fastigheten. Verksamhetsutövaren ansvarar själv för att avfallet tas om hand på rätt sätt.

Vad gäller för valborgselden?

De nya bestämmelserna innebär att du inte heller får elda en majbrasa utan att ha sökt och beviljats dispens. Dispens söks hos miljöförvaltningen och gäller för en särskild tid och plats.

I ansökan ska du skriva:

  • Plats och adress där du ska elda
  • Dagen och tiden när du ska elda (starttid och när det beräknas vara slut)
  • Vem som är ansvarig för arrangemanget (person, förening eller liknande)
  • Faktureringsadress och organisationsnummer eller personnummer. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggningen på cirka en timme. Taxan är för närvarande 1 334 kronor per timme.

Ansök hos miljöförvaltningen genom att mejla till oss. Bifoga eventuellt polistillstånd till din ansökan till miljöförvaltningen.
E-post: miljoforvaltningen@lund.se.

Kommunen har möjlighet att göra undantag från förbudet. Ett arbete med att se över kommunens föreskrifter gällande förbudet är i gång.

Uppdaterad:

Dela sidan: