Länk till startsidan

$currentPage

Så arbetar vi med innovation

Innovation handlar om att hela tiden skruva på sin verksamhet och utveckla den så att den ger ett så stort värde till mottagarna som möjligt. Det kan vara en liten förändring, eller stor. Vi är en kunskapsorganisation med höga ambitioner. Det ska märkas genom att vi är ledande i att arbeta med innovationer och kunskap. Så står det i ett av kommunfullmäktiges mål för 2022–2024.

Sex personer står och tittar på en färgglad bild av kända byggnader i Lund.

Visionen är vår drivkraft

Lunds vision ”Lund skapar framtiden – genom kunskap, innovation och öppenhet” visar vägen för hur kommunen ska utvecklas.

Visionen ska vara till nytta för alla som bor och verkar i kommunen så att vi tillsammans kan skapa en hållbar utveckling, och i ännu högre grad sätta Lund på kartan som en kommun som skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.

Visionen ska fungera som en språngbräda och drivkraft för allt utvecklings- och förändringsarbete. Förhållningssätten ska ge alla medarbetare och beslutsfattare en riktning och vägledning i allt agerande.

Framtid och utveckling i Lunds kommun

Innovationsveckan – var tionde vecka

Innovationsveckor arrangeras på Studio Stadshuset varje vecka som ”nollar” – på plats eller digitalt.

Under en Innovationsvecka arrangeras så kallade Innovationssprintar. Det innebär att vi tar oss tid för att fokusera på utveckling av verksamheten. På Studio Stadshuset finns det under veckan också möjlighet att få stöd och inspiration i utvecklingsarbetet.

Förutom sprintar arrangeras också inspirerande föreläsningar och utbildningar som handlar om innovation.

I Studio Stadshuset arbetar verksamhetsutvecklare, workshopledare, designers och andra med att stötta förvaltningarna i deras utvecklings- och innovationsarbete.

Vill du veta mer? Kontakta oss!
E-post: studiostadshuset@lund.se

Visste du att?

Sveriges första science park ligger i Lund? Ideon Science Park öppnade i juni 1983. Numera har Lund många innovationsmiljöer, som exempelvis Medicon Village, WIN Water, Mobile Heights och studentinkubatorn Venture Lab.

Stenkrossen fasad

Stenkrossen

Stenkrossen är en kommunal verksamhet som vuxit fram organiskt sedan starten 2013. Den har utvecklats till att bli en unik stödmodell för projekt och verksamheter inom konst, kultur och innovation.

Stenkrossen drivs av Lunds kommun och stöttar varje år uppemot trettio aktörer. Dessa utgörs av föreningar, frilansare, konstnärer, proffs, semiprofessionella, amatörer, studenter, volontärer och privatpersoner som huserar på Stenkrossen. Aktörerna arrangerar årligen ett hundratal aktiviteter som är öppna för allmänheten.

Se pågående projekt på Stenkrossen

Fem personer står på rad. De håller i en stor check med texten "Vinnare medarbetarpris Innovation" och en blombukett.
Teamet bakom E-hemvården har visat mod och nytänkande i sitt arbete. Samordnare André Leander, enhetschef Ann-Christin Clarén, undersköterska Annica Lundblad, arbetsledare Patrik Cronqvist och systemtekniker Marika Moreau.

Medarbetarpris med fokus på innovation

De sex medarbetarpriserna delas ut varje år för att uppmärksamma medarbetares goda initiativ som leder till smartare användning av våra resurser i Lunds kommun och de helägda bolagen. Priserna tar fasta på nyckelorden i visionen: kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda.

Priserna delas ut till personer som är anställda i någon av kommunens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen.

Se vinnarna av medarbetarpriserna

Uppdaterad:

Dela sidan:

Aktuellt

Arbete och lediga jobb

Du kan välja att ansöka om att få bli sommarlovsentreprenör, ett annorlunda sätt att ha feriepraktik. Som sommarlovsentreprenör får du möjlighet att utveckla en idé inom företagande, projekt och kultur.

Stadsutveckling och trafik

Ny översiktsplan är på gång – vi vill tidigt i arbetet veta vad du tycker. Berätta för oss i en enkät!

Kommun och politik

Om du fick bestämma, vad vill du att vi gör? Vi har en pott med pengar avsatta, och nu vill vi veta vad DU vill att vi ska göra för att utveckla området där du bor!