Länk till startsidan

Så arbetar vi med utveckling av tätorterna

Genom olika projekt och dialogmöten kan du som bor i någon av våra fina tätorter vara med och påverka utvecklingen. Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för centrala Södra Sandby.

Våra aktuella projekt

Södra Sandby

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby.

Södra Sandby centrum. Biblioteket, bostadshus syns i bakgrunden. I förgrunden syns vårblommor.
Vårblommor i Södra Sandby 2022.

Fokus Stångby och Vallkärra

Våren 2022 startade ett projekt för att utveckla framtidens Stångby och Vallkärra. Här utgår vi från dig som bor här, dina idéer, behov och åsikter.

Fokus Stångby och Vallkärra

Träd som står i blom framför ett villakvarter med tvåvåningshus i trä och tegel.
Villakvarter i Stångby.

Avslutade projekt

Fokus Södra Sandby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby startade hösten 2019 och avslutades i september 2021. Även om projektet är avslutat pågår arbetet med att utveckla Södra Sandby, bland annat genom arbetet med att ta fram ett planprogram för de centrala delarna.

Mer om Fokus Södra Sandby

Drönarbild över villakvarter med mycket träd och grönska. I bakgrunden syns åkrar och skog.
Drönarbild från Södra Sandby.

Fokus Genarp

Projektet Fokus Genarp pågick 2016-2018. Resultatet av gruppernas arbete samlades i en slutrapport som delades ut till alla hushåll i Genarp.

Fokus Genarps arbetsgrupper har fortsatt arbetet efter projektets slut.

Om du vill engagera dig i någon av arbetsgrupperna kan du kontakta Genarps Byalag.

Drönarbild över villakvarter med mycket träd och grönska. I bakgrunden syns åkrar och skog.
Drönarbild från Genarp.

Fokus Veberöd

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Veberöd pågick 2014-2016. Projektet har gett många värdefulla erfarenheter, förslag och kontakter. Vissa åtgärder har genomförts under projektet, men mycket återstår. Här finns många bra förslag där kommunala nämnder och styrelser kan fortsätta ha dialog kring och ta med i planering framåt.

Drönarbild över villakvarter med mycket träd och grönska. I bakgrunden syns åkrar och skog.
Drönarbild från Veberöd.

Fokus Dalby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Dalby pågick 2010-2013. Ledord har varit långsiktighet, delaktighet och samverkan.

  • Långsiktighet - det som görs inom projektets ram ska ha bestående kvalitet.
  • Delaktighet - dalbybornas medverkan är inte bara önskvärd utan nödvändig.
  • Samverkan - Dalby är hela kommunens angelägenhet, alla kommunala förvaltningar är med och bidrar.
Drönarbild över villakvarter med mycket träd och grönska. I bakgrunden syns åkrar.
Drönarbild från Dalby.

Kontakt

Vill du ha material från projekten? Kontakta kommunkontoret.
E-post: kommunkontoret@lund.se.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?